7.jpg - 18.72 kB

Comparative and Superlative Adjectives

 

 

Простий спосіб вимагає додавання закінчення -er для утворення вищого ступеню та закінчення -est для утворення найвищого ступеню. За таким правилом утворюються прикметники, що складаються з одного складу:

cold - colder – the coldest

young - younger - the youngest

Також в такий спосіб утворюються ступені порівняння двоскладових прикметників, що закінчуються на -ble, -er, -y, -some, -ow:

tender – tenderer – tenderest

narrow – narrower – narrowest

При цьому слід дотримуватись наступних орфографічних правил при утворенні ступенів порівняння прикметників у простий спосіб:

 

1. Якщо -е в кінці слова не вимовляється, то у вищому та найвищому ступені прикметника воно не використовується:

large – larger – the largest

brave – braver – bravest

2. Якщо прикметник закінчується на коротку голосну і приголосну, то приголосна подвоюється:

big – bigger- the biggest

thin – thinner – the thinnest

hot – hotter – the hottest

3. Якщо прикметник закінчується на -у, перед якою йде приголосна, то вона змінюється на -i:

easy – easier - the easiest

pretty – prettier - the prettiest

dirty – dirtier - the dirtiest

 

Складний спосіб утворення ступенів порівняння прикметників використовується багатоскладовими прикметниками та з двоскладовими прикметниками, що не закінчуються на -ble, -er, -y, -some, -ow. Для утворення вищого ступеню порівняння перед прикметником вживається слово more (більш, більше), для найвищого – most (найбільш, найбільший):

 

beautiful  - more beautiful – the most beautiful

intelligent – more intelligent – the most intelligent

Також у такий спосіб утворюються ступінь порівняння прикметників, форма яких збігається з дієприкметниками теперішнього або минулого часу (тобто, закінчується на -ed або -ing). Наприклад:

tired – more tired – the most tired

loving – more loving – the most loving

Також не забувайте, що перед дієсловом most має використовуватися означений артикль. Якщо ж ви використаєте неозначений артикль, то most буде перекладатися як “вельми”, “вкрай”:

My neighbour is a most extraordinary woman. – Моя сусідка – вельми незвичайна жінка.

Винятки

Деякі з англійських прикметників утворюють ступені порівняння не за загальними правилами, а мають свої особливі форми. Нижче наведені такі прикметники:

 

many – more – the most

good – better – the best

bad – worse – the worst

little – less – the least

old – older/elder – the oldest/eldest

far – farther/further – the farthest /furthest