7.jpg - 18.72 kB

ACTIONS [ˈ'ækʃn̩z] - ДІЇ

  

1. brush teeth - чистити зуби [brʌʃ tiːθ]
2. buy - купувати [baɪ]
3. catch - ловити [kætʃ]
4. climb - лазити по ... [klaɪm]
5. comb - зачісуватися [kəʊm]
6. come - приходити [kʌm]
7. cook - готувати (їжу) [kʊk]
8. cry - кричати, плакати [kraɪ]
9. dance - танцювати [dɑːns]
11. do, make - робити [duː, meɪk]
12. draw - малювати [drɔː]
13. get dressed - одягатися [drest]
14. drink - пити [drɪŋk]
15. eat - їсти [iːt]
16. fall - падати [fɔːl]
17. feed - годувати [fiːd]
18. fix - ремонтувати [fɪks]
19. fly - літати [flaɪ]
20. get up - вставати вранці [ɡet ʌp]
21. give - давати [ɡɪv]
22.go - йти / їхати [ɡəʊ]
23.go to bed - лягати спати [ɡəʊ tə bed]
24.have - мати [hæv]
25.hear - чути [hɪə]
26.iron - прасувати [aɪən]
27.jump - стрибти
28.know - знати [nəʊ]
29.learn, study - вивчати [lɜːn, stʌdi]
30.like - любити / подобатися [laɪk]
31.listen - слухати [lɪsn̩]
32.live - жити [laɪv]
33.look - дивитися [lʊk]
34.love - любити [lʌv]
35.meet - зустрічати, знайомитися [miːt]
36.play - грати
37.present (with) - дарувати [prɪzent wɪð]
38.put on - одягати [pʊt ɒn]
39.put- класти [pʊt]
40.read - читати [riːd]
41.ride - скакати / їхати [raɪd]
42.run - бігті [rʌn]
43.see - бачити [siː]
44.sell - продавати [sel]
45.sew - шити [səʊ]
46.show - показувати [ʃəʊ]
47.shut, close - закривати [ʃʌt, kləʊz]
48.sing - зспівати
49.sit - сідіті [sɪt]
50.sleep - спати [sliːp]
51.smile - посміхатися [smaɪl]
52.speak, talk - говорити [spiːk, tɔːk]
53.spend - витрачати [spend]
54.spill - проліваті / розсіпаті [spɪl]
55.stand - стояти / ставити [stænd]
56.stop - зупіняті (ся) [stɒp]
57.sweep - підметати
58.swim - плісті [swɪm]
59.swing - розгойдуватіся [swɪŋ]
60.take - брати [teɪk]
61.take off - знимати (одяг) [teɪk]
62.talk - розмавляти [tɔːk]
63.teach - навчати [tiːtʃ]
64.think - думати [θɪŋk]
65.touch - чипляти, торкатися [tʌtʃ]
66.translate - переводити [trænzleɪt]
67.understand - розуміти [ˌʌndəstænd]
68.visit - відвідувати [vɪzɪt]
69.wait - чекати [weɪt]
70.wake ...up - будити [weɪk ʌp]
71.walk - йти / гуляти [wɔːk]
72.wash myself - вмиватися [wɒʃ maɪself]
73.wash - прати [wɒʃ]
74.watch - стежити / спостерігати [wɒtʃ]
75.watch TV - дивитися телевізор
76.water - поливати [wɔːtə]
77.wear - носити [weə]
78.win - виграти [wɪn]
79.work - працювати [wɜːk]
80.write - писати [raɪt]