joomla
STYLES OF MUSIC - СТИЛІ МУЗИКИ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


STYLES OF MUSIC - СТИЛІ МУЗИКИ

Louis Armstrong


 1. Існує традиційний поділ музики на класичну, народну та поп музику; молоді люди зазвичай слухають різні стилі поп-музики, в тому числі рок, хіп-хоп, ритм-енд-блюз, джаз і т. п.
 2. Особливості жанру рока характеризують вокал, електрогітари, бас-гітара та сильний фоновий ритм; рок виник в США в 50-і роки XX століття.
 3. Хіп-хоп був створений міською молоддю.
 4. Хіп-хоп музика та культура сформувалася в 1970-х в Нью-Йорку серед афро-американської молоді, що проживала в Бронксі.
 5. У широкому сенсі культура хіп-хоп характерізується чотірма елементами: репом, діджеїнгом, графіті та брейкінгом.
 6. DJ Кул Херк, хрещений батько хіп-хопу.
 7. Репери зазвичай розповідають напівавтобіографічні історії у формі ритмічного вірша, що супроводжується інструментальним треком і ритмом, який виконує діджей, а часто й іншими звуками, які синтезуються або виконуються.
 8. Для панк-року характерний швидкий темп, його інструментальний супровід - ударні, електрогітари і бас-гітара, а вокал зазвичай має носове або горлове забарвлення звуку.
 9. Перший концерт панк-року відбувся в середіні 70-х років в Нью-Йорку.
 10. Панк-сцени Англії малі політичні и економічні корені.
 11. Саме там и створилась панк-мода.
 12. Кращі групи панк-року - The Ramones, The Sex Pistols,  The Clash, Social Distortion.
 13. Блюз характеризується моделлю, що складається з фрази і відгуку в музиці і віршах.
 14. Блюз -  музичний стиль, створенний у відповідь на труднощі, пережиті поколінням афро-американського народу.
 15. Він виник у сільській місцевості дельти Міссісіпі на качанах 20-го століття.
 16. Ранній блюз часто приймав форму Вільної розповіді.
 17. Найбільш видатними блюзовими співаками були Ма Рейні (Ma Rainey), Бессі Сміт (Bessie Smith), трохи пізніше Хаулінг Вульф (Howling Wolf), Роберт Джонсон (Robert Johnson), Джон Лі Хукер (John Lee Hooker), Бі Бі Кінг (BBKing).
 18. Коли я в поганому настрої, я волію слухати джаз, оскільки це тип музики, який наповнює енергією і силою, він являє собою прекрасне поєднання інструментальних мелодій і голоси.
 19. Типові інструменти джазу - саксофон, труба, тромбон, фортепіано, гітари, барабани і вокал.
 20. Джаз - музичний стиль, що виник на качанах 20-го століття в чорних громадах в південній частіні сполучення Штатів.
 21. Він народився з суміші афріканськіх и європейськіх музичних традіцій.
 22. Луї Армстронг був американський джазовий трубач и співак з Нового Орлеана, штат Луїзіана.
 23. Армстронг зробив фундаментальний вплив у джазі, змістів фокус музики з колектівної імпровізації в сольне виконання.
 24. Крім того, рок-н-рол і техно також відомі стилі музики.
 25. Мій улюблений стиль музики - поп-музика, тому що вона захоплює і сповнена енергії.
 26. Коли я слухаю поп-музику, вона нагадує мені щасливі часи і змушує забути про проблеми повсякденного життя.
 27. Вона допомагає мені розслабитися, коли я втомлююся.
 28. Я також люблю слухати класичну музику.
 29. Я вважаю її мелодійною і привабливою.
 30. Класична музика завжди переповнена емоціями.
 31. Вона дає мені радість, задоволення і відчуття щастя.
 32. Деякі твори класичної музики дійсно чудові.
 33. Знаменіті класічні композитора Антоніо Вівальді (Summer III), Фредерік Франсуа Шопен (Marriage D'Amour), Людвіг ван Бетховен (Сімфонія № 5 до мінор), Вольфганг Амадей Моцарт (Сімфонія 4), Йоганн Себастьян Бах (Air, Концерт для скрипки No. 1 ля мінор)Kool DJ Herc


 1. There is a traditional subdivision of music into classical, folk and pop music; young people normally listen to different styles of popular music including rock music, hip hop, rhythm and blues, jazz and so on.
 2. The genre /ˈʒɑnrə/, of rock features /ˈfiː.tʃər / characterize vocals, electric guitars, a bass guitar and a strong back beat; it emerged /ɪˈmɜːdʒ/ in the USA in the 1950s.
 3. Hip hop was initiated /ɪˈnɪʃ.i.eɪt/ by city youth.
 4. Hip hop as music and culture formed during the 1970s in   New York City, particularly among African American youth residing /rɪˈzaɪd/ in the Bronx.
 5. Hip hop culture is characterized by the four elements of rapping, DJing, breaking and graffiti /grəˈfiː.ti/.
 6. Kool DJ Herc, the godfather of hip-hop.
 7. Rappers usually tell semi-autobiographic /ˌɔː.təʊ .baɪˈɒg.rə.fik/ tales in a rhythmic /ˈrɪð.mɪk/ lyrical form using rhyme /raɪm/, they are accompanied by an instrumental track and a beat performed by a DJ, often other sounds are synthesized or performed.
 8. Punk rock has fast tempos, its instrumentation includes drums, electric guitars, an electric bass, and vocals are usually nasal /ˈneɪ.zəl/or throaty /ˈθrəʊ.ti/.
 9. The first concrete punk rock scene appeared in the mid '70s in New York.
 10. England's punk scene had political and economic roots.
 11. This is where the beginnings of punk fashion.
 12. Best punk rock bands are The Ramones, The Sex Pistols,  The Clash, Social Distortion.
 13. Blues is characterized by call-and-response /rɪˈspɒnt s/ patterns in music and lyrics.
 14. The blues is a musical style created in response to the hardships endured by generations of African American people.
 15. It originated in the rural Mississippi Delta region at the beginning of the 20th century.
 16. Early blues frequently /ˈfriː.kwənt.li/ took the form of a loose narrative /ˈnær.ə.tɪv/.
 17. The most outstanding blues singers were Ma Rainey (Ma Rainey), Bessie Smith (Bessie Smith), a little later Hauling Wolf (Howling Wolf), Robert Johnson (Robert Johnson), John Lee Hooker (John Lee Hooker), BB King (BBKing ).
 18. When I feel depressed, I prefer to listen to jazz /dʒæz/, as it is the kind of music which has a powerful rhythm filling you with energy and strength, it provides a brilliant combination of instrumental tunes and voice.
 19. Typical jazz instruments are a saxophone, a trumpet, a trombone, a piano, guitars, drums, and vocals.
 20. Jazz is a musical style that originated at the beginning of the 20th century in black communities in the Southern United States.
 21. It was born out of a mix of African and European music traditions.
 22. Louis Armstrong was an American jazz trumpeter and singer from New Orleans, Louisiana.
 23. Armstrong was a foundational influence in jazz, shifting the focus /ˈfəʊ.kəs/ of the music from collective improvisation to solo performance.
 24. Also rock and roll and techno are well-known styles of music too.
 25. My favourite style of music is pop music, because it is breathtaking and full of energy.
 26. When I listen to pop music it makes me remember happy times and forget the problems of everyday life.
 27. It helps me to relax when I'm tired.
 28. I also enjoy listening to classical music.
 29. I find it tuneful /ˈtjuːn.fəl/ and appealing /əˈpiː.lɪŋ/.
 30. Classical music is always a complex of emotions.
 31. It gives me delight, pleasure and a sense of happiness.
 32. Some pieces of classical music are really wonderful.
 33. Famous classical composers are Antonio Vivaldi (Summer III), Frédéric François Chopin (Marriage D'amour), Ludwig van Beethoven (Symphony No. 5 in C minor), Wolfgang Amadeus Mozart (Symphony 4), Johann Sebastian Bach ( Air, Violin Concerto No.1 in A minor )

 

 

Antonio Vivaldi


 

 

Antonio Vivaldi (Summer III)

 

Frédéric François Chopin (Marriage D'amour)

 

Ludwig van Beethoven (Symphony No. 5 in C minor)

 

Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No.40 in G Minor K.550 - (4) Finale. Alegro Assai

 

Johann Sebastian Bach ( Air, Violin Concerto No.1 in A minor )

 

 

 

VOCABULARY

 

 

 1. subdivision
 2. classical
 3. folk
 4. young
 5. listen to
 6. different
 7. include
 8. rhythm
 9. blues
 10. jazz
 11. genre
 12. feature
 13. guitar
 14. drum
 15. strong
 16. beat
 17. emerge
 18. initiate
 19. youth
 20. culture
 21. during
 22. particularly
 23. among
 24. characterize
 25. godfather
 26. nasal
 27. throat
 28. scene
 29. appear
 30. create
 31. response
 32. pattern
 33. lyrics
 34. root
 35. fashion
 36. century
 37. powerful
 38. strength
 39. trumpeter
 40. trombone
 41. saxophone
 42. provide
 43. brilliant
 44. performance
 45. tuneful
 46. appealing
 47. delight
 48. pleasure
 49. sense
 1. ˈsəbdəˌvɪʒən
 2. ˈklæsɪkəl
 3. ˈfoʊk
 4. ˈjəŋ
 5. ˈlɪsən tə
 6. ˈdɪfərnt
 7. ɪnˈkluːd
 8. ˈrɪðəm
 9. ˈbluːz
 10. ˈdʒæz
 11. ˈʒɑnrə
 12. ˈfiːtʃər
 13. gəˈtɑr
 14. ˈdrəm
 15. ˈstrɔŋ
 16. ˈbiːt
 17. ɪˈmərdʒ
 18. ɪˈnɪʃiːˌeɪt
 19. ˈjuːθ
 20. ˈkəltʃər
 21. ˈdʊrɪŋ
 22. pəˈtɪkjə(lər)liː
 23. əˈməŋ
 24. ˈkerɪktəˌraɪz
 25. ˈgɑdˌfɑðər
 26. ˈneɪzəl
 27. ˈθroʊt
 28. ˈsiːn
 29. əˈpɪr
 30. kriːˈeɪt
 31. rɪˈspɑns
 32. ˈpætərn
 33. ˈlɪrɪks
 34. ˈruːt
 35. ˈfæʃən
 36. ˈsenʃriː
 37. ˈpæʊrfəl
 38. ˈstreŋ(k)θ
 39. ˈtrəmpətər
 40. trɑmˈboʊn
 41. ˈsæksəˌfoʊn
 42. prəˈvaɪd
 43. ˈbrɪljənt
 44. pəˈfɔrməns
 45. ˈtuːnfəl
 46. əˈpiːlɪŋ
 47. dɪˈlaɪt
 48. ˈpleʒər
 49. ˈsens


 1. підрозділ
 2. класичний
 3. народний
 4. молодий
 5. слухати
 6. різний
 7. включати
 8. ритм
 9. блюз
 10. джаз
 11. жанр
 12. особливість
 13. гітара
 14. барабан
 15. сильний
 16. бити
 17. з'являтися
 18. ініціювати
 19. молодь
 20. культура
 21. під час
 22. особливо
 23. серед
 24. характеризувати
 25. хрещений батько
 26. носовий
 27. горло
 28. сцена
 29. з'являтися
 30. створювати
 31. відповідь
 32. шаблон
 33. лірика
 34. корінь
 35. мода
 36. вік
 37. потужний
 38. міцність
 39. трубач
 40. тромбон
 41. саксофон
 42. забезпечувати
 43. блискучий
 44. виконання
 45. мелодійний
 46. привабливий
 47. радість
 48. задоволення
 49. відчуття