joomla
FUTURE CONTINUOUS TENSE - МАЙБУТНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 9 КЛАС

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

FUTURE CONTINUOUS TENSE - МАЙБУТНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС


 

Майбутній трикалий час вживається для вираження дій, які будуть відбуватись у певний момент у майбутньому.

Стверджувальна форма майбутнього тривапого часу утворюється з викорнстанням допоміжного дієсгова will, дієслова

be та основ­ного дієслова з закінченням - ing

.


l/you/he/she/it/we/they + will + be + Ving

 

Наприклад:


I will be piaymg football at 4 o'clock tomorrow.

They will be swimming at this time next Monday.

 

 


1. Make up the sentences using the Future Continuous Tense.


1) Sue/to do/homework/at 5 о'clock/tomorrow.

2) We/to sunbathe/from 9 to 12 о'clock/tomorrow morning.

3) Nick and Jack/to drive/to Berlin/at this time/next Monday.

4) You/to have/a conference/from 3 to 5 о'clock/to morrow.

5) My cousin/ to practise/in the gym/at 7 o'clock/tomorrow evening.

6) Nelly and Diana/to rest/in Hawaii/at this time/next week.

7) We/to dance/at the party/all the evening/tomorrow.

8) Kate/to visit/ her grandparents/all day/next Saturday.

9) They/to prepare/ to the wedding party/all next week.

10) I/to travel/around Canada/for two weeks/next month.

 

 


1) Sue will be doing homework at 5 o'clock tomorrow.
2) We will be sunbathing from 9 to 12 o'clock tomorrow morning.
3) Nick and Jack will be driving to Berlin at this time next Monday.
4) You will be having a conference from 3 to 5 o'clock tomorrows.
5) My cousin will be practising in the gym at 7 o'clock tomorrow evening.
6) Nelly and Diana will be resting in Hawaii at this time next week.
7) We will be dancing at the party all the evening tomorrow.
8) Kate will be visiting her grandparents all day next Saturday.
9) They will be preparing for the wedding party all next week.
10) I will be travelling around Canada for two weeks next month.

 

 

 

 


2. Put the verbs in brackets into the Future Continuous Tense.


1) At this time tomorrow we ... (to watch) a new play in the theatre.

2)1 ... (to have) lunch with our business partners from 3 to 5 o'clock tomorrow.

3) Mike ... (to interview) a famous showman at 6 o'clock next Thursday,

4) We ... {to discuss) this project at our morning meeting next Wednesday.

5) My lawyer ... (to wait) for us in his office at 11 o'clock tomorrow morning.

6) The workers ... (/o repair) the road in the city centre for two days next week.

7) The students ... (to write) a test from 9 a.m. till 1 p.m, next Tuesday.

8) My friends ... (toplay) cricket from 5 till 7 o'clock next evening.

9) I ... (to fly) to Cairo at this time next Sunday.

10) Alice ... (to walk) in the park with her daughter at 7 o'clock tomorrow evening.

 

 

.


1) At this time tomorrow we will be watching a new play in the theatre.
2) I will be having lunch with our business partners from 3 to 5 o'clock tomorrow.
3) Mike will be interviewing a famous showman at 6 o'clock next Thursday.
4) We will be discussing this project at our morning meeting next Wednesday.
5) My lawyer will be waiting for us in his office at 11 o'clock tomorrow morning.
6) The workers will be repairing the road in the city centre for two days next week.
7) The students will be writing a test from 9 a.m. till 1 p.m, next Tuesday.
8) My friends will be playing cricket from 5 till 7 o'clock next evening.
9) I will be flying to Cairo at this time next Sunday.
10) Alice will be walking in the park with her daughter at 7 o'clock tomorrow evening.

 

 

 

 

3. Traslate the sentences.


1) С’ю буде робити домашнє завдання завтра в 5:00.

2) Ми будемо загоряти з 9 до 12 години завтрашнього ранку.

3) Нік і Джек буде їхати в Берлін в цей час наступного понеділка.

4) У нас буде конференція з 3 до 5 годин завтра.

5) Мій двоюрідний брат буде тренуватися в тренажерному залі в 7:00 завтра ввечері.

6) Неллі і Діана будуть відпочивати на Гаваях в цей час на наступному тижні.

7) Ми будемо танцювати на вечірці весь вечір завтрашнього дня.

8) Катя буде в гостях у своєї бабусі і дідуся весь день в наступну суботу.

9) Вони будуть готуватися до весілля весь наступний тиждень.

10) Я буду подорожувати по Канаді протягом двох тижнів в наступному місяці.

 

 

 

1) Sue will be doing homework at 5 o'clock tomorrow.
2) We will be sunbathing from 9 to 12 o'clock tomorrow morning.
3) Nick and Jack will be driving to Berlin at this time next Monday.
4) You will be having a conference from 3 to 5 o'clock tomorrows.
5) My cousin will be practising in the gym at 7 o'clock tomorrow evening.
6) Nelly and Diana will be resting in Hawaii at this time next week.
7) We will be dancing at the party all the evening tomorrow.
8) Kate will be visiting her grandparents all day next Saturday.
9) They will be preparing for the wedding party all next week.
10) I will be travelling around Canada for two weeks next month.

 

 

 

 

4. Make the sentences negative and interrogative.


1) She will be doing aerobics at 7 o'clock tomorrow evening.

2) We will be cycling tomorrow morning.

3) Henry will be walking his dog at 2 o'clock tomorrow.

4) Molly will be making a cake for our party at 3 o'clock tomorrow.

5) The girls will be preparing the costumes for the performance since 3 o'clock tomorrow.

6) Brian will be writing an article at this time next Friday.

7) We will be exercising in the gym from 2 p.m. till 5 p.m. tomorrow.

8) Mr Peters will be visiting our country from Monday till Friday.

9) It will be raining all day tomorrow.

10) You will be seeing your dentist at 5 o'clock next Thursday.

 

 

 


1) She won't be doing aerobics at 7 o'clock tomorrow evening.
Will she be doing aerobics at 7 o'clock tomorrow evening?
2) We won't be cycling tomorrow morning.
Will we be cycling tomorrow morning?
3) Henry won't be walking his dog at 2 o'clock tomorrow.
Will Henry be walking his dog at 2 o'clock tomorrow?
4) Molly won't be making a cake for our party at 3 o'clock tomorrow.
Will Molly be making a cake for our party at 3 o'clock tomorrow?
5) The girls won't be preparing the costumes for the performance since 3 o'clock tomorrow.
Will the girls be preparing the costumes for the performance since 3 o'clock tomorrow?
6) Brian won't be writing an article at this time next Friday.
Will Brian be writing an article at this time next Friday?
7) We won't be exercising in the gym from 2 p.m. till 5 p.m. tomorrow.
Will we be exercising in the gym from 2 p.m. till 5 p.m. tomorrow?
8) Mr Peters won't be visiting our country from Monday till Friday.
Will Mr Peters be visiting our country from Monday till Friday?
9) It won't be raining all day tomorrow.
Will it be raining all day tomorrow?
10) You won't be seeing your dentist at 5 o'clock next Thursday.
Will you be seeing your dentist at 5 o'clock next Thursday?

 

 

 

 


5. Put the verbs in brackets into the correct form.


1) We ... (to have) a picnic at 4 o'clock tomorrow.

2) Nick ... (not to work) at the agency at 7 o'clock tomorrow evening.

3) Where ... you ... {to drive) to at 3 o'clock next Monday?

— I... (to drive) to Bristol.

4) What ... Pain ... (to do) from 4 to 5 tomorrow evening?

— She ... (to visit) her hairdresser.

5) ... the doctor ... (fa examine) patients from 9 till 12 o'clock tomorrow?

— Yes, he ... .

6) What time ... Ted ... (to jog) in the park tomorrow?

— He ... (to jog) at б o'clock in the morning.

7) I can't join you for the barbecue next Friday because I ... (to prepare) for the seminar.

8) ... you ... (to sleep) at 10 o'clock tomorrow evening? Can I phone you?

— Certainly you can.

I ... (not to sleep) at this time tomorrow.

9) Let's meet in front of the cinema tomorrow.

I... (tо wait) for you at 6 o'clock.

— OK. I'll come.

10) At what stadium ... our football team ... (to play) at the 5 o'clock next Tuesday?

— They ... (toplay) at the central stadium.

 

 


1) We will he having a picnic at 4 o'clock tomorrow.
2) Nick won't be working at the agency at 7 o'clock tomorrow evening.
3) Where will you be driving to at 3 o'clock next Monday?
— I will be driving to  Bristol.
4) What  will   Pam be doing  from  4  to  5  tomorrow evening?
— She will be visiting her hairdresser.
5) Will the doctor be examining patients from 9 till 12 o'clock tomorrow?
— Yes, he will.
6) What time will Ted be logging in the park tomorrow?
— He will be jogging at 6 o'clock in the morning.
7) I can't join you for the barbecue next Friday because I will be preparing for the seminar.
8) Will you be sleeping at 10 o'clock tomorrow evening? Can I phone you?
— Certainly you can. 1 won't be sleeping at this time tomorrow.
9) Let's meet in front of the cinema tomorrow. I will be waiting for you at 6 o'clock.
— OK. I'll come.
10) At what stadium will our football team be playing at 5 o'clock next Tuesday?
— They will be playing at the central stadium.

 

 

 

 


6. Translate into English.


1) Завтра о шостій я буду дивитись мій улюблений серіал по телевізору.

2) Ми не будемо грати у баскетбол на майданчику завтра о сьомій.

3) У середу з 9 ранку вони будуть складати іспит з англійської мови.

4) Що ти будеш робити завтра о восьмій вечора?

— Я буду зустрїчати батьків в аеропорту.

5) Який семінар ваша сестра буде відвідувати наступиого вівторка о другій?

— Бона буде відвідувати семінар з маркетин­гу.

6) У цей час завтра ми будемо летіти до Лос-Анджелесу.

7) О котpiй завтра у вас буде конференция?

— У нас конфе­ренція буде проходити з десятої ранку до третьої дня.

8) Том буде працювати весь наступний тиждень?

— Hi, з наступного четверга він буде відпочивати в горах.

9) Наступної п'ятниці о десятій ранку мої друзі братимуть участь у змаганнях з плавання.

10) Ми будемо прикрашати зал для новорічного свята завтра о дев'ятій ранку.

 

 

 

 

 

1) At six o'clock tomorrow I'll be watching my favourite serial on TV.
2) We won't be playing basketball on the playground at seven o'clock tomorrow.
3) They will be having an English exam from 9 o'clock tomorrow.
4) What will you be doing at eight o'clock tomorrow evening?
— I'll be meeting my parents at the airport.
5) What seminar will your sister be attending at two o'clock next Tuesday?
— She will be attending the seminar on marketing.
6) At this time tomorrow we'll be flying to Los Angeles.
7) What time will you be having the conference tomorrow?
— We'll be having the conference from ten o'clock in the morning till three o'clock in the afternoon.
8) Will Tom be working all next week?
— No, he will be having a rest in the mountains from next Thursday.
9) My friends will be taking part in the swimming competition at ten o'clock in the morning next Friday.
10) We will be decorating the hall for the New Year party at nine o'clock tomorrow morning.