joomla
БУДОВА РЕЧЕНЬ З ДІЄСЛОВОМ TO BE (AM, IS, ARE).

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ПЕРЕЙТИ НА ПРИКЛАДИ

 

БУДОВА РЕЧЕНЬ З ДІЄСЛОВОМ  TO BE (AM, IS, ARE)

 

 

 

 

 


 


1. РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ


ОСОБА


TO BE

ПЕРЕКЛАД

СКОРОЧЕННЯ

I

I am ...

Я є ...

I'm - [айм]

II

You are ...

Ти, ви є ...

You're - [йо:]

III

He is ...

Він є ...

He's - [хіз]

She is ...

Вона є ...

She's - [шіз]

It is ...


Воно є ...

It's - [ітс]

 

PRULAR


I

We are ...

Ми є ...

We're - [ві:]

II

You are ...

Ви є ...

You're - [йо:]

III

They are ...

Вони є ...

They're - [зе:]

 

 

 

2. ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ (Interrogative sentenses)

 

 

a) ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ (GENERAL QUESTIONS)


ОСОБА


ОДНИНА (SINGULAR)

ПЕРЕКЛАД

ВИМОВА

I

Am I ...?

Я є ...?

[ æm aɪ] - [ем ай]

II

Are you ...?

Ти, ви є ...?

[ɑːr ju] - [ар ю]

III

Is he ...?

Він є ...?

[ɪz hiː] - [із хі]

Is she ...?

Вона є ...?

[ɪz ʃiː] - [із ші]

Is it ...?

Воно є ...?

[ɪz ɪt] - [із іт]

 

МНОЖИНА (PLURAL)


I

Are we ...?

Ми є ...?

[ɑːr wiː] - [ар ві]

II

Are you ...?

Ви є ...?

[ɑːr juː] - [ар ю]

III

Are they ...?

Вони є ...?

[ɑːr ðeɪ] - [ар зей]

 

 

 

 

 

 

b) СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ (special questions)


ОСОБА


ОДНИНА (SINGULAR)

ПЕРЕКЛАД

ВИМОВА

I

Where am I ...?

Де я є ...?

[weəæm aɪ] - [верем ай]

II

Where are you ...?

Де ти, ви є ...?

[weər ɑːr ju] - [вер а ю]

III

Where is he ...?

Де він є ...?

[weər ɪz hiː] - [вер із хі]

Where is she ...?

Де вона є ...?

[weər ɪz ʃiː] - [вер із ші]

Where is it ...?

Де воно є ...?

[weər ɪz ɪt] - [вер із іт]

МНОЖИНА (PRULAR)


I

Where are we ...?

Де ми є ...?

[weər ɑːr wiː] - [вер а ві]

II

Where are you ...?

Де ви є ...?

[weər ɑːr juː] - [вер а ю]

III

Where are they ...?

Де вони є ...?

[weəɑːr ðeɪ] - [вера зей]

 

 

 

 

 

3. ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ

 


 

ОСОБА


TO BE + NOT

ПЕРЕКЛАД

СКОРОЧЕННЯ

I

I am not ...

Я не є ...

I am not=I'm not

II

You are not ...

Ти, ви не є ...

You aren't=You're not

III

He is not ...

Він не є ...

He isn't=He's not

She is not ...

Вона не є ...

She isn't=She's not

It is not...

Воно не є ...

It isn't=It is not

PRULAR


I

We are not ...

Ми не є ...

We aren't=We're not

II

You are not ...

Ви не є ...

You aren't=You're not

III

They are not ...

Вони не є ...

They aren't=They're not 

 

 

СКОРОЧЕНА ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ

 

 

Yes, I am. Так.

No, I'm not. - Ні.

Yes, he (she, it) is.Ні.

No, he (she, it) isn't.Так.

Yes, you (we, they) are. Так.

No, you (we, they) aren't.Ні.