7.jpg - 18.72 kB

Означений артикль "the"

 

Означений артикль the утворився від вказівних займенників this (цей, ця, це), these (ці), that(той, та, те), those (ті). Він виокремлює предмет з загальної множини подібних предметів і вказує на нього як на «той самий» предмет. Артикль the може використовуватися з іменниками як в однині, так і в множині.

 

Артикль the можна використовувати з іменниками в множині та необчислювальними іменниками, чим він і відрізняється від неозначеного артикля an, що використовується тільки з обчислювальними іменниками в однині.

 • The students in my group are very smart. – Студенти в моїй групі дуже розумні.
 • The water is too hot. Put some cold one. – Вода надто гаряча. Долий трохи холодної.

 

Раніше згадуваний предмет, конкретне поняття

Артикль the використовується, коли говорять про вже знайомий або вже згадуваний предмет. В цьому випадку цей предмет виділяється з множини подібних йому предметів.

 • We moved to a new house. The house is haunted by ghosts. – Ми переїхали до нового будинку. В (цьому) будинку живуть привиди.
 • I've found an old phone. The phone was broken. – Я знайшов старий телефон. (Цей) телефон був зламаний.
 • We bought a Thai cat. We named the cat Zergling. – Ми купили тайського кота. Ми назвали (цього) кота Зерлінгом.

Артикль the також використовується, коли розмова йде про певне абстрактне поняття, певний предмет або ж певну частину, порцію необчислювальних предметів, але не про цей предмет взагалі.

 • He was the courage and the force of his team. – Він був сміливістю та силою своєї команди.
 • Do you remember the girl I was talking about? – Ти пам'ятаєш (ту) дівчину, про котру розповідав?
 • ​The bread got stale. – Хліб зачерствів.
 • I’ve bought the wine you asked. – Я купив вино, яке ти просила.
 • You are really good at cooking! The meat is so tasty! – Ти дуже добре готуєш! М'ясо дуже смачне!

 

Унікальні предмети, поняття

Артикль the використовується, коли розмова йде про єдині у своєму роді предмети та поняття.

 • the sun – сонце
 • the moon – місяць (супутник Землі)
 • the Earth – Земля
 • the air – повітря
 • the sky – небо
 • the sea – море
 • the ground – земля, поверхня
 • the weather – погода
 • the world – світ
 • the countryside – сільська місцина
 • the seaside – берег моря
 • the coast – берег, узбережжя

Однак, якщо в реченні зазначається якийсь особливий стан, певне визначення місяця, сонця або ж неба, то можливе використання неозначеного артикля a / an. В більшості випадків таке використання артиклів зустрічається в художній літературі.

 • A pearl-white moon smiles through the green trees. – Перлинно-білий місяць усміхався крізь зелені дерева.

Артикль the використовується з назвами газет, кінотеатрів, театрів, готелів, музеїв та галерей, з назвами музичних груп, назвами кораблів.

 • the Rolling Stones – група "Роллінг Стоунз"
 • the Berlin Philharmonic Orchestra – Берлінський філармонічний оркестр
 • the Times – газета "Таймс"
 • the Sheraton – готель "Шератон"
 • the White House – Білий дім

Артикль the використовується з назвами річок, пустель, пляжів, джунглів, океанів, водних каналів, а також з назвами країн, в яких є слова States (штати), Kingdom (королівство), Republic (республіка) тощо.  

 • the Amazon – ріка Амазонка
 • the Sahara – пустеля Сахара
 • the Pacific – Тихий океан
 • the Panama Canal – Панамський канал
 • the UK – Сполучене королівство
 • the United States – Сполучені Штати
 • the Czech Republic – Республіка Чехія

Артикль the використовується з унікальними географічними термінами. 

 • the Arctic Circle – Північне полярне коло
 • the Antarctic – Антарктика
 • the Equator – екватор
 • the Eastern Hemisphere – Східна півкуля
 • the North – Північ
 • the West – Захід

 

Родові поняття

Артикль the використовується з родовими поняттями, коли обчислювальний іменник вказує не на окремий предмет, а клас однорідних предметів чи понять. 

 • The lion is the King of the Jungle. – Лев - король джунглів.
 • The telephone was invented in the 19th century. – Телефон був винайдений в 19-му сторіччі.

Однак, іменник man (чоловік, людина) у значенні родової назви не використовується з артиклем the. Щодо іменника woman (жінка) у значенні родового поняття, то це слово може стояти з артиклем the, хоча частіше зустрічається без нього. 

 • Man is the cruelest animal. – Людина - найжорстокіша тварина.
 • His trust in man was cruelly destroyed. – Його віра в людину була жорстоко зруйнована.
 • Woman is man’s helpmate. – Жінка - права рука чоловіка.
 • The woman is a reflection of her man. – Жінка - відображення свого чоловіка.

 

Національності

Артикль the використовується з назвами національностей, що закінчуються на -sh, -ch, -ese. Інші назви національностей можуть використовуватися як з артиклем the, так і без нього. 

 • the Portuguese – португальці
 • the Polish – поляки
 • the French – французи
 • (the) Canadians – канадці
 • (the) Ukrainians – українці
 • (the) Americans – американці

Артикль the також використовується в назвах трьох країн: НідерландиВатикан та Україна(застаріле використання).  

 • the Netherlands – Нідерланди
 • the Vatican – Ватикан
 • the Ukraine – Україна (на даний час використовується без артикля – Ukraine)

 

Група предметів

Артикль the використовується, коли мова іде про групу предметів. The ставиться перед назвами груп островів, групи озер, гірських хребтів (адже вони вказують на групу предметів). Також the використовується перед іменами сімей (їх прізвищами), коли маються на увазі всі члени родини разом. 

 • the Great Lakes – Великі озера
 • the Alps – Альпи
 • the Philippines – Філіппінські острови
 • the Himalayas – Гімалаї
 • the Simpsons – Сімпсони
 • the Smiths – Смітти

 

Організації, установи

Артикль the використовується з назвами великих організацій та установ, а також з такими назвами, які складаються з абревіатур.

 • the Commonwealth – Співдружність націй
 • the Fed – Федеральна резервна система
 • the EU – Європейський союз
 • the BBC – Бі-бі-сі
 • the World Wildlife Fund – Всесвітній фонд дикої природи

Однак, якщо абревіатури є акронімами (читаються як окреме слово), тоді артикль the не використовується.

 • OPEC – ОПЕК
 • NATO – НАТО
 • UNESCO – ЮНЕСКО
 • WWF – Всесвітній фонд дикої природи

 

Музичні інструменти, танці

Артикль the використовується перед назвами музичних інструментів та танців.

 • the trumpet – труба, сурма
 • the guitar – гітара
 • the flamenco – фламенко
 • the waltz – вальс

 

Титул, звання

Артикль the використовується перед титулами та званнями, якщо після них не використовуються власні імена.

 • the Pope – Папа Римський
 • the King – король
 • the Prime Minister – прем'єр-міністр
 • the President – президент
 • President Barack Obama – президент Барак Обама
 • Prince William – принц Вільям
 • Pope Francis – Папа Римський Франциск

 

Час, історичні епохи

Артикль the використовується перед словами day (день), morning (ранок), afternoon(пообідній час), evening (вечір), коли вони позначають час, в який виконується певна дія. 

 • I take a shower in the morning. – Я приймаю душ вранці.
 • We will go shopping in the evening. – Ми підемо по магазинам увечері.

Однак, артикль the не використовується в наступних словосполученнях.

 • at night – вночі
 • at noon – опівдні
 • at midnight – опівночі
 • by day – удень (в денний час)
 • by night – уночі (в нічний час)

Артикль the також використовується з назвами сторіч, історичних епох, з назвами історичних подій. Однак, the не використовується у словосполученнях World War I та World War II.

 • the 21st century – 21-ше сторіччя
 • the Renaissance – епоха Відродження
 • the Middle Ages – Середньовіччя
 • the Korean war – Корейська війна
 • the Battle of Waterloo – битва при Ватерлоо
 • the Second World War – Друга світова війна

 

Найвищий ступіть порівняння

Артикль the обов'язково використовується з найвищим ступенем порівняння.

 • That was the best summer! – Це було найкраще літо!
 • He’s the smartest guy in his class. – Він найрозумніший хлопчина в своєму класі.
 • This is the most expensive restaurant in the city. – Це найдорожчий ресторан в місті.

 

Some, most, none

Артикль the використовується після слів some (декілька), many (багато), non (жоден з), most (більшість), якщо після них стоїть прийменник of.

 • Some of the students in this class speak really good French. – Деякі учні в цьому класі можуть говорити дуже непоганою французькою.
 • Most of the cats don’t like swimming. – Більшість котів не любить плавати.
 • None of the gentlemen helped this lady. – Жоден з джентльменів не допоміг цій дамі.

Однак, якщо після слів somemanymost вживається іменник без прийменника of, тоді артикль the не ставиться. 

 • Most cats don’t like swimming. – Більшість котів не любить плавати.
 • Many students prepare for exams one day before them. – Багато студентів готовляться до екзаменів за один день до них.

 

Only, last, first, wrong, right, very

Артикль the використовується перед словами only (єдиний), last (останній), first (перший), wrong (не той), right (той, правильний), very (той самий), коли вони вживаються у якості прикметників.

 • She was the last person to leave. – Вона була останньою, хто вийшов.
 • It is the first time I eat scallops. – Я вперше їм гребінці.
 • It is the only chance we have. – Це наш єдиний шанс.
 • We entered the wrong room. – Ми увійшли не в ту кімнату.
 • Follow me, I know the right way. – Йдіть за мною, я знаю правильний шлях.
 • You are the very person I wanted. – Ти - той, хто мені потрібен.