joomla
WHY PEOPLE LIKE TRAVELLING – ЧОМУ ЛЮДИ ЛЮБЛЯТЬ ПОДОРОЖУВАТИ (5 КЛАС)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


WHY PEOPLE LIKE TRAVELLING. – ЧОМУ ЛЮДИ ЛЮБЛЯТЬ ПОДОРОЖУВАТИ.

 

travelling_topic

 

 1. People, who like travelling, usually like a change.
 2. They want to see other cities and towns, other countries and continents.
 3. It is always interesting to discover new things.
 4. There are different ways of travelling and each way has its advantages and disadvantages.
 5. So people choose the way they like.
 6. Some of them like to go on camping and watching the nature around.
 7. Others go to far away countries and experience exciting journeys.
 8. You should arrange everything before you go on a trip.
 9. Travel agencies give leaflets with their programmes about the trips.
 10. There are magazines for travellers with interesting and useful information.
 11. We can learn about the place, its history and lifestyle of its people from the articles.
 12. They give us the idea about the place of interest we should visit, about the prices of food and clothing and many other things.
 13. Everyone can make his or her own choice and enjoy the tour.
 14. When the tour is over, people come back to their homes, meet friends and share their impressions.
 15. They usually show photos, display souvenirs and tell their friends about interesting facts and stories.

 

 

suitcase_travelling_topic

 

 1. Люди, які люблять подорожувати (летний лагерь в чехии), як правило, люблять зміни.
 2. Вони хочуть бачити інші міста та містечки, інші країни і континенти.
 3. Завжди цікаво відкрити для себе нові речі.
 4. Існують різні способи подорожі і кожен шлях має свої переваги і недоліки.
 5. Таким чином, люди вибирають той, який їм подобається.
 6. Деякі з них хотіли б жити у кемпінгі і спостерігати навколишню природу.
 7. Інші їдуть в далекі країни і зазнають захоплюючі подорожі.
 8. Ви повинні організувати все, перш ніж відправитися в подорож.
 9. Туристичні агентства дають листівки зі своїми програмами про поїздки.
 10. Є журнали для мандрівників з цікавою та корисною інформацією.
 11. Ми можемо дізнатися про місце, його історію і спосіб життя мешканців із статей.
 12. Вони дають нам уявлення про пам'ятки, які ми повинні відвідати, про ціни на їжу і одяг і багато іншого.
 13. Кожен може зробити свій власний вибір і насолоджуватися туром.
 14. Коли екскурсія закінчюється, люди повертаються в свої будинки, зустрічаються з друзями і діляться своїми враженнями.
 15. Як правило, вони показують фотографії, сувеніри та розповідають своїм друзям про цікаві факти і історії.

 

 

 

VOCABULARY:

 

 1. trip
 2. travelling
 3. change
 4. want
 5. town
 6. other
 7. discover
 8. thing
 9. different
 10. ways
 11. each way
 12. advantages
 13. disadvantages
 14. choose
 15. some of them
 16. nature
 17. far away countries
 18. experience
 19. exciting
 20. should
 21. arrange
 22. before
 23. travel agency
 24. useful
 25. learn
 26. article
 27. place
 28. idea
 29. price
 30. places of interest
 31. clothing
 32. choice
 33. own
 34. to be over
 35. meet
 36. share
 37. impression
 38. tell
 1. ˈtrɪp
 2. ˈtrævəlɪŋ
 3. ˈtʃeɪndʒ
 4. ˈwɔnt
 5. ˈtæʊn
 6. ˈəðər
 7. dɪsˈkəvər
 8. ˈθɪŋ
 9. ˈdɪfərnt
 10. ˈweɪz
 11. ˈiːtʃ ˈweɪ
 12. ədˈvæntɪdʒɪz
 13. ˌdɪsədˈvæntɪdʒɪz
 14. ˈtʃuːz
 15. ˈsəm əv (ð)əm
 16. ˈneɪtʃər
 17. ˈfɑr əˈweɪ ˈkəntriːz
 18. ɪkˈspɪriːəns
 19. ɪkˈsaɪtɪŋ
 20. ʃəd
 21. əˈreɪndʒ
 22. bɪˈfɔr
 23. ˈtrævəl ˈeɪdʒənsiː
 24. ˈjuːsfəl
 25. ˈlərn
 26. ˈɑrtɪkəl
 27. ˈpleɪs
 28. aɪˈdiːə
 29. ˈpraɪs
 30. ˈpleɪsɪz əv ˈɪntrəst
 31. ˈkloʊðɪŋ
 32. ˈtʃɔɪs
 33. ˈoʊn
 34. tə ˈbiː ˈoʊvər
 35. ˈmiːt
 36. ˈʃer
 37. ɪmˈpreʃən
 38. ˈtel

 

 1. поїздка
 2. подорож
 3. зміна
 4. хотіти
 5. місто
 6. інший
 7. відкрити
 8. річ
 9. різний
 10. способи
 11. кожен спосіб
 12. переваги
 13. недоліки
 14. вибирати
 15. деякі з них
 16. природа
 17. далекі країни
 18. досвід
 19. захоплюючий
 20. повинен
 21. підготувати
 22. до
 23. турагентство
 24. корисний
 25. вчити
 26. стаття
 27. місце
 28. ідея
 29. ціна
 30. пам'ятки
 31. одяг
 32. вибір
 33. власний
 34. закінчитися
 35. зустрічатися
 36. ділитися
 37. враження
 38. сказати

 

QUESTIONS:


 1. Have you ever travelled?
 2. When did you have your journey?
 3. Where did you go?
 4. Did you travel by train, by ship or by plane?
 5. What did you see on your journey?
 6. Why do people travel?
 7. Which is the fastest means of travelling?
 8. Which is the most comfortable?
 9. Which is the cheapest and which is the most expensive?
 10. Which means of travelling is the most interesting?
 11. Which is the most popular in Ukraine?
 12. Do you like to imagine that you are travelling to some places?
 13. What imaginary places do you travel to?
 14. Who do you travel with?
 15. How do you travel?
 16. Do you take a map?
 17. What can you learn when you imagine that you are travelling?
 18. When do you usually travel?
 19. Where do you go?
 20. Do you collect information about the places you'd like to visit?
 21. Do you think it's useful or not?
 22. When do you start preparing for your trip?
 23. Do you like to take photos of different places?
 24. Do you think that travelling teaches you a lot of new things?
 25. What do you think the point of travelling is?
 26. What places would you like to visit?
 27. What do'you like better: to travel alone or in a group? Why?
 28. Do you know anything about the travellers of the past?