7.jpg - 18.72 kB

PRESENT PROGRESSIVE  TENSE - Affirmative.

1.png - 5.06 kB

 Present Continuous – теперішній тривалий час англійської мови. Описує процес, що відбувається безпосередньо зараз, заплановану дію на майбутнє та ін. 

 

 

 

Cтверджувальні речення

утворюються за допомогою додавання допоміжного дієслова

am / is / are (одна з форм дієслова to be) та -ing закінчення 

 

Слід пам’ятати, що:

допоміжне дієслово am використовується з 1 особою однини (I); воно може зливатися з займенником утворюючи I’m.
допоміжне дієслово is використовується з 3 особою однини (he / she / it)
допоміжне дієслово are використовується з 2 особою однини, 1 та 3 особами множини (youwethey)

 

 

am playing football right now. – Я граю у футбол зараз.

Sally is doing her homework at the moment. – Саллі (вона) зараз робить домашнє завдання.

They are fishing now. – Вони зараз рибалять.

 

 

Випадки, в яких вживається Present Continuous

Мало знати правила утворення часу, потрібно знати, де доречно Present Continuous вживати. Нижче наведені випадки використання теперішнього тривалого часу в повсякденному житті.

 

I варіант використання: дія відбувається зараз

Now

Найчастіше Present Continuous використовується для опису дії, що відбувається чи не відбувається прямо в цей момент часу. В такому випадку часто вживаються також допоміжні слова – right nownowat the moment та інші. Приклади:

You are learning English now. – Ви вчите англійську зараз.

They are not watching television. – Вони не дивляться телевізор (в цей момент часу).

Are you sleeping? – Чи ти спиш (на даний момент).

 

II варіант використання: довготривалі дії в теперішньому часі

Longer Actions in Progress Now

Слово now в англійській мові може мати й переносне значення на цьому тижніу цьому місяці і т.д., як і в український. Тому Present Continuous може використовуватися для позначення довготривалих дій, що вже відбуваються протягом деякого періоду і ще не є завершеними. Приклади:

am studying to become a doctor.

– Я вчуся, щоб стати лікарем.

am not studying to become a dentist.

– Я не вчуся на стоматолога.

Are you working on any special projects at work?

– Чи ти працюєш над якимось проектом на роботі?

 

III варіант використання: найближче майбутнє

Near Future

Іноді Present Continuous використовується для позначення домовленостей або дій, що мають чи не мають відбутися в найближчому майбутньому. При цьому необхідно вказувати час події. Приклади:

am meeting some friends after work.

– Я зустрічаюся з друзями після роботи.

am not going to the party tonight.

– Я не йду на сьогоднішню вечірку.

Is he visiting his parents next weekend?

– Чи він відвідає його батьків на наступному тижні?

 

IV варіант використання: повторення дій, що мають негативний відтінок

Repetition and Irritation

Як і Past Continuous, Present Continuous може використовуватися співрозмовником у випадках, коли він хоче висловити своє негативне ставлення до дій, що повторюються у теперішньому часі. При цьому характерним є використання слів always та constantly між допоміжним дієсловом та дієсловом з інговим (-ing) закінченням. Приклади:

She is always coming to class late.

– Вона завжди запізнюється.

He is constantly talking. I wish he would shut up.

– Він постійно розмовляє. Я бажав би, аби він замовкнув.

I don’t like them because they are always complaining.

– Вони мені не подобаються, бо постійно жаліються.