7.jpg - 18.72 kB

PRESENT PROGRESSIVE - Negative.

 

3.png - 5.81 kB

 

Заперечне речення

утворюється за допомогою допоміжного дієслова am / is / are,  частки not, та дієслова з закінченням  (-ing).  

Допоміжне дієслово та частка not  можуть зливатися за бажанням того, хто пише або говорить.

 

Приклади використання заперечних речень у Present Continuous:

I‘m not watching TV at the moment. – Я не дивлюся телевізор зараз.

He isn’t working on his project right now. – він не працює над своїм проектом зараз

They aren’t going to the school now. – Вони зараз не йдуть до школи.