joomla
IMPERATIVE MOOD - НАКАЗОВИЙ СПОСІБ / ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

НАКАЗОВИЙ СПОСІБ


в англійській мові виражає спонукання до дії, яка позначена формою наказу, прохання, ради, запрошення, заборони, команди і т.д.

 

Форми наказового способу в англійській мові


Стверджувальна форма. Ця форма наказового способу в англійській мові представлена інфінітивом дієслова без

частки to, тобто форма, записана в словнику. Підмета в таких реченнях немає. Зазвичай накази, прохання і

т.д. звернені до другого особи, як однині, так і у множині.


Stand up! – Встань (ті)!

Buy with discounts - Купуй зі знижками!

Sit down! - Сядь (те)!

Go on writing! – Продовжуй (ті) писати!

Stop talking! – Припини (ті) розмовляти!

 

 

Hands up! Hands down!

Hands on hips, sit down!

Stand up, hands to the sides -

Bend left, bend right.

Hands on hips,

one, two, three, hop,

one, two, three, stop. Stand still!

______________________________


Руки вгору! Руки вниз!

Руки на боки, сідайте!

Встати, руки в сторони -

Нахились вліво, нахились  вправо.

Руки на боки,

один, два, три, скок,

один, два, три, стоп. Струнко!

___________________________________

 

 

Намагаючись висловити заклик або запрошення до спільної дії,

для утворення такої форми наказового способу в англійській

мові використовується конструкція let us (let's). Перекладати її

варто словом «давайте», або зовсім опускати.

Let's play! – Давайте пограємо!

Let's read! – Давайте почитаємо!

Let's gol! – Ходімо!

Якщо мова йде про заборону чого-небудь, ми звертаємося до

негативної форми наказового способу в англійській мові.

Do not cry! – Не кричи!

Don't close the door! – Не закривайте двері!

Чемна форма наказового способу в англійській мові виражається за допомогою слова please (будь ласка), яке стоїть на початку або в кінці речення.

 

Come to me, please! – Підійди до мене, будь ласкаі!

І, нарешті, згадаємо про посилену форму наказового способу в англійській мові. У цьому випадку ми ставимо дієслово to do перед дієсловом у наказовому способі.
Do read this book! – Обов'язково прочитай цю книжку!

Do stand up! – Так встань же ти!

 

 

Wrinkle your fingers,

Blink your eyes,

Wrinkle your fingers,

Blink, blink, blink,

Move your hands

Side to side,

Move your hands

Side to side,

Shake your hands

One, two, three,

Shake your hands,

Shake with me

Come on!

Shake, shake, shake!

Touch your ears,

Touch your nose,

Touch your mouse

And your chin below,

Move your head

All around.

Move your head

All around.

Shake your hands,

One, two, three,

Shake your hands,

Shake with me.

Come on!

Shake, shake, shake!

Розімни свої пальці,

Поблимай очима,

Розімни свої пальці,

Блим, блим, блим,

Порухай руками

Зі сторони в сторону,

Порухай руками

Зі сторони в сторону,

Струсніть руками

Один, два, три,

Струсніть руками,

Струсніть зі мною

Давай!

Тряси, тряси, тряси!

Доторкніться до своїх вух,

Доторкніться до свого носа,

Доторкніться до свого рота

І свого підборіддя нижче,

Покрути головою

кругом.

Покрути головою

кругом.

Струсніть руками,

Один, два, три,

Струсніть руками,

Струснути зі мною.

Давай!

Shake, трясти, трясти!