joomla
ІНФІНІТИВ - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

УКРАШЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ


Все представленные изделия на этом сайте - ручная работа. Украшения собраны мной, продавцом, по моему дизайну. Все они в единственном экземпляре и здесь Вы видите реальные фотографии. Материалы для изделий, в основном, из Индии.

 

output_Y8it1B.gif - 878.96 kB

 

 

 


 

 

ІНФІНІТИВ

 

 

Інфінітив відноситься до трьох каменів, на яких збудоване дієслово (ще два – герундій, дієприкметник). Значення його – величезне: з нього утворюються часи в англійській мові, він може вмить змінити значення модального дієслова. Інфінітив – неособова форма дієслова, яка відповідає на питання: що робити? По простому це значить, що по ньому неможливо визначити особу, його не можна поставити в час: їхати, читати. Однак він не такий простий, як звучить в українській мові. І в цьому його складність. Наша задача – спростити розуміння цього явища.

  


Виходячи з даних таблиці, тепер можемо бачити, як утворюються часи – на основі інфінітива. За допомогою певних маніпуляцій інфінітив набуває деяких змін і маємо відповідний час: to be reading – be > am, is, are – I am reading, He is reading, They are reading.


Інфінітив може змінити суть речення і час дії, залежно від того, котрий буде використано:


I am happy to work with you. – Я радий, що працюю з вами
I am happy to have worked with you. – Я радий, що працював з вами
I am happy to be working on it. – Я радий, що працюю зараз над цим
I am happy to be invited. – Я радий, що мене запросили (тепер)
I am happy to have been invited. – Я радий, що мене запросили (раніше)


Для англійця інфінітив непорушний, незмінний, при перекладі ж на українську ми виконуємо певні маніпуляції, узгоджуючи з особою підмета, з часом, щоб речення мало зміст.
Інфінітив може утворювати комплекси – суб’єктний (підметовий) та об’єктний (додатковий). Це – нетипові для української мови формули, однак зручні для використання.


 

ЗНАЧЕННЯ I ВЖИВАННЯ ФОРМ ЇНФІНІТИВА

 

1. Інфінітив у формі Simple вживається для позначення дії, одночасної з дією дієслова-присудка.


I am glad to see you.— Радий вас бачити.

I was glad to see you.— Був радий вас бачити.

 


Для вираження майбутньої дії вживають Simple Infinitive разом із дієсловами, які висловлюють намір, бажання тощо.


I want to see you.— Хочу вас побачити.

I hope to see you soon.— Сподіваюся скоро вас побачити.


 

2. Continuous Infinitive виражає тривалу дію, яка відбувається одночасно з дією присудка.


He was pleased to be playing in the yard again. — Biн був задоволений, тому що знову грав на подвір'ї.

Не seemed to be listening carefully.— Здавалося, що він уважно слухає.


3. Perfect Infinitive означає дію, яка відбулася раніше дії, що виражена присудком.


He was pleased to have played in the yard again.— Він був задоволений, тому що знову пограв на подвір’ї.

Не seemed to have listened carefully to the teacher.— Здавалося, що він уважно вислухав учителя.

This economic translation into English seems to be right.

Цей економічний переклад на англійську мову (экономический перевод на английский язык), схоже, має рацію.


Слід пам'ятати про те, що після модальных дієслів should, would, could, might, was/were Perfect Infinitive говорить про невиконану дію.


He could have come.— Він міг прийти (але не прийшов).

We should have left our books in the class.— Нам слід було залишити книжки в класі (але ми цього не зробили).


4. Perfect Continuous Infinitive виражає тривалу дію, яка триває на момент дії дієслова-присудка.


He is happy to have been studying at this school for 10 years.— Biн щасливий, що провчився в цій школі 10 років.


5. Passive Infinitive та Active Infinitive використовуються згідно із загальними правилами вживан­ия дієслів в активному й пасивному стані.


Не wants to see us.— Він хоче нас побачити.

He didn't want to be seen.— Він не хоче, щоб його бачили.

 

 

 

 

 

 

COMPLEX OBJECT

 

 

 

 

COMPLEX SUBJECT

 

 

 

Розберемося з модальними дієсловами. Якщо ми знаємо, що mustcanmayshould– це «сильні» дієслова, які означають обов’язковість, можливість, доцільність виконання дії, то інфінітив може суттєво змінити значення таких дієслів:

 


He must wait – He must be waiting (Він мусить зачекати – Він, напевно, чекає зараз)
He must go – He must have gone (Він мусить іти – Він, напевно, пішов)

 


Після чотирьох вищезгаданих дієслів, та деяких їхніх похідних для минулого часу (can-could, may-might) не ставиться частка “to”.

 


Інфінітив, як і будь-яка частина мови, чи форма дієслова, може виконувати функцію підмета у реченні:


To read is to know – Читати (підмет) значить знати (частина присудка)

 


Інфінітив не вважається повноцінним дієсловом, а лише його формою, і прирівнюється до інших частин мови, тому і вимагає втручання допоміжного дієслова “be” (am, is, are)