joomla
ВИЗНАЧЕНИЙ, НЕВИЗНАЧЕНИЙ ТА НУЛЬОВИЙ АРТИКЛІ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

1. НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ A / (AN)


(перейти на 5 клас)

 

ВПРАВИ

 

 

 


Невизначений артикль a (an – перед словами, що починаються з голосної):

- походить від числівника one і означає один з багатьох, якийсь, будь-який;

- вживається перед обчислюваними іменниками (які можна порахувати) в однині.

 


1. Вперше згаданий. Коли особа, предмет чи поняття з'являються в контексті вперше. Вони ще поки

невідомі співрозмовника або читача.Look! This is a bird! - Дивись! Це птах!2. В значенні класифікації. Наявність невизначеного артикля показує, що даний предмет

(особа, тварина) є представником саме цього класу предметів (осіб, тварин).

 


I have a pen. - У мене є ручка.

This is a car. - Це автомобіль.

He is a doctor. - Він лікар.

A locksmith makes repair door locks. -

Слюсар робить ремонт замків дверей (ремонт замков дверей).

 


3. При цьому у іменника може бути і описове визначення (прикметник, дієприкметник та ін),

який не виділяє його (як єдине) з категорії подібних.

 


I have a red pen. - У мене є червона ручка.

This is a new car. - Це новий автомобіль.

He is a good doctor. - Він хороший лікар.

 


4. В узагальнюючому значенні. Іменник з невизначеним артиклем в цьому значенні позначає

будь-який, всякий, кожний предмет (обличчя, тварина) з цього класу предметів (осіб, тварин). Мається на

увазі, що згадується якість (властивість і пр.) типова і характерна для будь-якого представника цього класу.

 


A cow gives milk. - Корова дає молоко.

A dog is a domestic animal.

 


5. У числовому значенні. В деяких випадках невизначений артикль зберігає своє первісне

значення - один.


Give me a tea, please. - Дайте мені один чай, будь ласка.

 


6. В окличних реченнях. Перед обчислюється іменником в однині, що стоять після словаwhat який,

що за:

 


What a lovely day! - Який прекрасний день!


 

 

 

2. ВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ THE (цей, ця, це, ці) ВЖИВАЄТЬСЯ:


 


1. Коли йдеться про певну особу чи предмет.

Where is the pen? Де ручка? (відома нам)


2. Перед іменником, якщо йому передує прикметник у найвищому ступені

або порядковий числівник.

What is the longest river in the world? Яка найдовша річка у світі?

He was the first to come. Він першим прийшов.


3. Перед географічними назвами

(назвами океанів, морів, річок, гірських хребтів, частин світу, тощо.).

The Indian ocean, the Baltic sea, the North, the Thames, the Alps.


4. Перед іменниками, єдиними у своєму роді.

What is the brightest mountain in the world? Яка гора в світі найяскравіша?


5. У ряді виразів, таких як:

in the morningin the evening,in the afternoon, тощо.

 

 

 

 

 

 

ЗАПАМ'ЯТАЙ


 

go home – йти додому

go to work – йти на роботу

go to bed – лягати спати


go to school – йти до школи (стосується тільки учнів)

go to university – йти до університету (стосується тільки студентів)

go to hospital – потрапити до лікарні (стосується тільки хворих)

go to prison – потрапити до в'язниці (стосується тільки в'язнів)

go to church – йти до церкви (стосується тільки віруючих)


go to the school – йти до школи

go to the university – йти до університету

go to the hospital – йти до лікарні

go to the prison – йти  до в'язниці

go to the church – йти до церкви

 

 

 

sit on the bed — сидіти на ліжку

make the bеd — застилати ліжко

in the house — у будинку

to the house — до будинку

on the sea — на морі

at/to the seaside — на/до морського курорту

on/to the coast — на/до узбережжя

the town centre — центр міста

the city — велике місто

the village — село

the office — офіс

the factory — завод

 

 

 

 

 

3. НУЛЬОВИЙ АРТИКЛЬ


Артиклі не вживаються:1. Якщо який-небудь іменник вживається в самому узагальненому значенні.

Crime is a problem in most big cities. (Злочинність як така, а не якийсь конкретний злочин.)

Life has changed a lat in the last to year. (Життя як таке, взагалі.)


2. Перед власними іменами:

EnglandUkraineLondon,Mr.JohnsonTuscany.

Однак перед прізвищами, що вживаються у множині для позначення членів однієї і тієї ж сім’ї,

вживається визначений артикль.

The Johnson’s. Сім’я Джонсонів.


3. Перед назвами пір року, місяців і днів тижня.

He always go the South in summer. Він завжди йде на Південь влітку.

English classes are on Monday. Англійські курси в понеділок.

ff