joomla
ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 3 КЛАС

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК

 


 

1. Напишіть за зразком. Зверніть увагу на порядок слів.


собака Теда

dog (Ted)           -           Ted's dog


кошеня Олега

kitten  (Oleg)                   ......................................

м'яч Тома

ball  (Tom)                      ......................................

іграшка  Ніни

toy  (Nina)                      ......................................

син  моєї тітки

son  (my aunt)               ......................................

друг Ніка

friend  (Nick)                  ......................................

 

 2. Напишіть по-англійські. Зверніть увагу на порядок слів.


кот Теда                     ........................................

собака Тома              ........................................

друг  Нины                 ........................................

мяч  Олега                 ........................................

игрушка  Ника            ........................................

 
3. Напишіть правильну відповідь.


1.   Tim's friend   ..........................    (go / goes) to school.

2.   Nina's uncle   ........................    (work / works) in a  hospital.

3.   Mr Brown's sons  .......................    (like / likes) to play football.

4.    Mr Brown's son   ................................    (want/wants) to be an economist.

5.    My mother's friends ..........................    (don't /doesn't)  go to the swimming  pool.

 

 

 

 


4. Напишіть по-англійські. Зверніть увагу на порядок слів.


собака хлопців

dog (the boys)       the boys' dog

собака  хлопчика

dog (the boy)          the boy's dog

будинок мого дядьки

house  (my uncle)   ...........................................

лялька моїх сестер

doll  (my sisters)   ..............................................

лялька моєї сестри

doll  (my sister)   ................................................

вчитель  моего друга

teacher (my friend)  ...........................................

вчитель моїх друзів

5.   teacher (my friends)  ....................................


 

 5. Напишіть по-англійські. Зверніть увагу на порядок слів.


1.   вчитель  моєї  сестри

2.   вчитель  моїх сестер

3.   кукла  моєї тітки

4.  будинок мого друга

5.  будинок моїх друзів

 

 

 

 

 

6.    Задайте   питання та дайте коротку відповідь.


1.   -  .................   Mike's dog  little?

- Yes,    .........................

2.   -  ...................    Mike's dogs  little?

-   Yes,   .........................

3.   -  ...................   Helen's cat got a  kitten?

-   No,  ...........................

4..................................   you   like   to   play   with

Mr Green's son?  - Yes,   ...........................

5...............................   the    boys'   aunt   live    in London?

-  No,   .............................

 

 

 

 


7. Склади словосполучення.Зразок:

grandfather's car


mother

brother

Kate

girl

Steve

grandmother

teacher

child

pupil

friend


box

bag

cups

bike

flowers

school

table

pencil-box

parrot

chair

 

 

 

 

's

 

 

 

 

 


8. Переклади.


батькова машина —

велосипед брата —

дівочі птахи —

ім'я дідуся —

квітка матусі —

мамині книги —

ручки сестри —

олівець дитини —

дідусева машина —

татові лінійки —

дідусева книга —

кролик брата —

бабусине крісло —

татове ім'я —

дівчача квітка —

 

 

 9. Склади словосполучення.


Зразок:

my brother's name


his grandmother / her grandfather / my sister / my teacher / her friend / his father


farm

family

pencils

son

daughter

dogs

 

 

 10. Переклади.


тарілка твоєї мами -

село їхнього дідуся -

машина нашого тата -

собака його сестри -

брат її дідуся -

чай моєї мами -

село твого дідуся -

велосипед його тата -

комп'ютер її сина -

сестра його бабусі -

сумка їх вчителя -

школа твого друга -

чашка моєї сестри -

ім'я її дочки -

брат нашого тата -

 

 

 

 

 

11.  Доповни речення.


My father's name is_____________

My mother's name is____________

My grandmother's name is________

My grandfather's name is_________

My sister's name is______________

My brother's name is____________

 

 

 


 

12. Дай повну відповідь.


1. What's your father's name?

2. What is your mother's name?

3. What's your grandmother's name?

4. What is your grandfather's name?

5. What's your sister's name?

6. What's your brother's name?

 

 

 

 

 

 

ВІДПОВІДІ:

 

1.

Oleg’s kitten.

Tom’s ball.

Nina’s toy.

My aunt’s son.

Nick’s friend.

2.

Ted’s cat

Tom’s dog

Nina’s friend

Oleg’s ball

Nina’s toy

3.

1.   Tim's friend goes to school.

2.   Nina's uncle works in a  hospital.

3.   Mr Brown's sons like  to play football.

4.    Mr Brown's son wants to be an economist.

5.    My mother's friends don't go to the swimming  pool.

4.

my uncle’s  house

my sisters’  doll

my sister’s  doll

my friend’s teacher

my friends’  teacher

5.

1.   my sisrers’s teacher

2.   my sisrers’  teacher

3.   my aunt’s doll

4.  my friend’s house

5.  my friend’  house

6.
1.   -  Is   Mike's dog  little?
- Yes,    it is.
2.   -  Are    Mike's  dogs  little?
-   Yes,   they are.
3.   -  Has    Helen's cat got a  kitten?
-   No,  it has.
4. Do  you   like   to   play   with Mr Green's son?
- Yes,   I do.
5. Does the    boys'   aunt   live    in London?
-  No,   she does.

7.

mother's  box

brother's  bag

Kate's cups

girl's bike

Steve's flowers

grandmother's  school

teacher's table

child's

pupil's

friend's

8.

батькова машина — father’s car

велосипед брата — brother’s bike

дівочі птахи — girls’ birds

ім'я дідуся — granfather’s name

квітка матусі — mother’s flower

мамині книги — mother’s books

ручки сестри — sister’s pens

олівець дитини — child’s penci

дідусева машина — granfather’s car

татові лінійки — father’s rulers

дідусева книга — granfather’s book

кролик брата — brother’s rabbit

бабусине крісло — granmother’s armchair

татове ім'я —father’s name

дівчача квітка — girl’s flower

9.

his grandmother's  farm

her grandfather's  family

my sister's  pencils

my teacher's  son

her friend's  daughter

its father's dogs

10.

тарілка твоєї мами – your mother’s plate

село їхнього дідуся – their granmother’s

машина нашого тата – our father’s car

собака його сестри – his sister’s dog

брат її дідуся – her granmother’s brother

чай моєї мами – my mother’s tea

село твого дідуся – your granmother’s village

велосипед його тата – his father’s bike

комп'ютер її сина – her son’s computer

сестра його бабусі – his granmother’s sister

сумка їх вчителя – their teacher’s bag

школа твого друга – your friend’s school

чашка моєї сестри – my sister’s cup

ім'я її дочки – her daughter’s name

брат нашого тата – our father’s brother

11.

My father's name is Nick.

My mother's name is Olga.

My grandmother's name is Nina.

My grandfather's name is Boris.

My sister's name is Kate.

My brother's name is Vova.

12.

1. My father's name is Vova.

2. My mother's name is Olena.

3. My grandmother's name is Lida.

4. My grandfather's name is Boris.

5. My sister's name is Lika.

6. My brother's name is Denis.