joomla
ПІДМЕТ - SUBJECT

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ПІДМЕТ- SUBJECT

 


 

Підмет – головний член речення, граматично незалежний від інших членів речення, що означає істоту, річ,

поняття, ідею, відповідає на питання хто? що?


Підмет може бути виражений будь-якою частиною мови (іменником, прикметником, числівником,

займенником, дієсловом, прийменником, прислівником, сполучником, часткою).

 


 


Peter is a teacher – Пітер викладач (іменник)

He is a teacher – Він викладач (займенник)

The first stood by me – Перший стояв біля мене (числівник)

Beautiful is an exact word – Гарна, ось точне слово (прикметник)

“Not“ means negative – «Ні» означає заперечення (частка)

Late is not an excuse – Пізно – не оправдання (прислівник)

To read is to know – Читати значить знати (інфінітив)

Swimming is my hobby – Плавання це моє хобі (герундій)

Out was obvious – Аут був очевидним (прийменник)

Stay sounded softly – Залишися звучало ніжно (дієслово)

 

 


Особливості вживання займенника:One wants to live forever – Хочеться жити вічно (неозначений займенник в безособовому реченні)

They say that you know something – Кажуть, ти знаєш щось (особовий займенник в безособовому реченні)

You never know – Ніколи не знаєш (особовий займенник в безособовому реченні)

It is John – Це Джон (вказівний займенник)

It is cold – Холодно (безособове речення)

It was he who did it – Це він зробив це (підсилювальний займенник)

Everybody is here – Всі тут (означальний займенник у ІІІ особі ОДНИНИ)