joomla
НАКАЗОВИЙ СПОСІБ ДІЄСЛОВА

 

УКРАШЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ


Все представленные изделия на этом сайте - ручная работа. Украшения собраны мной, продавцом, по моему дизайну. Все они в единственном экземпляре и здесь Вы видите реальные фотографии. Материалы для изделий, в основном, из Индии.

 

output_Y8it1B.gif - 878.96 kB

 

 

 


 

НАКАЗОВИЙ СПОСІБ ДІЄСЛОВА


 

Наказовий спосіб дієслова  виражає:

прохання,

наказ,

пораду,

запрошення,

заборону тощо.

 

 1. Стверджувальна форма наказового способу:


Write! (Пиши! Пишіть!)

Come in! (Увійди! Увійдіть!)


2. Заперечна форма наказового способу:


Don't be late! (Do not be late!) (He запізнюйся!)

Don't do it! (Do not do it!) (He роби цього!)

Don't wait for me! (Do not wait for me!) (He чекай мене!)


3. У стверджувальній формі, щоб виразити настійне прохання, може вживатися допоміжне

дієслово to do, яке стоїть перед основним дієсловом.


Do come tomorrow! (Обов'язково приходь завтра!)


4. Для пом'якшення наказу, для вираження ввічливого прохання або запрошення з наказовим

способом вживається слово please (на початку або в кінці речення) або короткі запитання will you?

won't you? в кінці речення.


Open the window, please!

Please give me the book.

Help me with this task, will you?

Have a cup of tea, won't you?


5. З цією метою вживається частка just на початку речення, часто у сполученні з коротким

запитанням will you? в кінці речення.


Just come here for a minute, will you? - Підійди сюди на хвилинку, будь ласка.


6. Іноді just на початку наказового речення вживають для того, щоб звернути особливу увагу

на щось:


Just look at him! (Ви тільки на нього погляньте!)


7. Наказовий спосіб у 1-й і 3-й особі:


Let her go home at once. (Нехай вона зараз же йде додому.)

Let them stay here. (Нехай вони залишаться тут.)

Let me see. (Дайте подумати.)


8. У 1-й особі множини замість let us звичайно вживається скорочення let's.


Let's go. (Ходім. Ходімте.)

Let's go to the cinema.

Let's do the exercise together.


9. Наказовий спосіб у 3-й особі перекладається на українську мову за допомогою частки нехай.


Let him bring the book. (Нехай він принесе книжку.)


10. Заперечну форму 1-ї і 3-ї особи утворюють, ставлячи don't (do not) перед допоміжним дієсловом,

або за допомогою заперечної частки not, але без допоміжного дієслова to do.


Don't let us argue about it. - Не будемо сперечатися про це.