joomla
ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (5 КЛАС)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ПЕРЕЙТИ НА ВПРАВИ

 

 

ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE

 

 

 

Для того, щоб сказати, що щось комусь належить або хтось є чиїмось

другом, батьком, мамою та інше, слід після власного імені або іменника

оставити «`s».


Tim`s father – тато Тіма,

Elly`s mother – мама Елі

My friend`s dog – собака мого друга

A boy`s bike  - велосипед хлопчика

A girl`s doll – дівчинкіна лялька

 

 

Read, translate and repeat:

This is my friend`s ball.

That is his son`s bike.

This is my uncle`s car.

That is my sister`s doll.

This is a man`s dog.

That is a girl`s cat.

They are my father`s friends.

Look at this photo. This is my mother`s grandparents.

 

 

 


Порівняйте українські словосполучення з іменниками у родовому відмінку та еквівалентні їм англійські фрази:


а)        родовий суб’єкта (діючої особи):

сміх дитини  –  the child’s laughter,

порада адвоката  –  the lawyer’s advice;


б)        родовий об’єкта (особи, що підлягає впливу дії):

виключення учня  – the pupil’s expulsion,

лікування хворого  – the patient’s treatment;


в)        родовий речової належності (особи, якій належить предмет):

книга сестри – a (the) sister’s book,

квартира Петрових  – the Petrovs’ flat;


г)         родовий невідчуженої належності (genitivus integri):

  • особи щодо частин її тіла:

рука матері – a (the) mother’s hand;

  • особи щодо її фізичних або духовних здібностей:

голос лектора  – a (the) lecturer’s voice,

сміливість солдата – the soldier’s courage;


ґ)         родовий міжособистісних стосунків:

друг перекладача  –  an (the) interpreter’s friend,

дочка вчительки  – a (the) teacher’s daughter;


д)        родовий службового (навчального і т.п.) стану означуваної особи:

студенти університету  – students of the  university,

робітники заводу – workers of a plant;


е)        родовий предмета-носія ознаки, позначеної означуваним іменником:

глибина річки – the depth of a river,

запах тютюну – the scent of tobacco;


є)         родовий якісної характеристики означуваного іменника:

жінка середнього зросту – a woman of medium height,

людина великого серця  – a man of a heart of gold;


ж)   родовий  предмета,   міра   якого   виражена   означуваним іменником:

шматок хліба – a piece of bread,

чашка чаю – а сир of tea.