joomla
ПИТАННЯ ДО ПІДМЕТА

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ПИТАННЯ ДО ПІДМЕТА

 

 

Питання до підмета не вимагає зміни прямого порядку слів, характерного для розповідного речення. Просто підмет замінюється питальним займенником,  який виконує в питанні роль підмета. Питання до підмета починаються з питальних займенників:


Who – кто? (для істот)

What – що? (для неістот) 

ПідметПрисудок


Доповнення


Обставина

 

Who

Хто


 

is reading

читає

 

a book

книжку

 

at the window?

біля вікна?

 

What

Що


 

is lying

лежить

 

on the table?

на столі?

 

 

 

Допоміжне дієслово to do в Present и Past Indefinite  не потребує.

 


The teacher read an interesting story to the

students yesterday.


Who read an interesting story to the

students yesterday?Учитель читав цікаву розповідь учням вчора.


 

Хто читав цікаву розповідь учням вчора?


This very important part of the plan played

a great role in our experiment.

 


What played a great role in our experiment?

 

 

________________________________________

Ця дуже важлива частина плану відіграла

величезну роль в нашому експерименті.

 


Що зіграло величезну роль в нашому

експерименті?

 

 

 

Присудок в таких питаннях (після who, what у ролі підмета) завжди виражається дієсловом у 3-му особі однини (не забудьте про закінчення-s в 3-м особі однини в Present Indefinite.Who is reading this book?


Хто читає цю книгу?

Who goes to school?


Who attended occupational labour

center in Samara month?


Хто ходить у школу


Хто минулого місяця відвідував центр

охорони праці в Самарі

(центр охраны труда в самаре)?


Who gives you English books?

___________________________________

Хто дає тобі книжки на англійській мові?

 

 

 

У реченнях з формальним there питальний займенник витісняє реальний підмет, а не формальне слово:

 

 

There is a table in the corner of the room.

What is there in the corner of the room?

 

_______________________________________

У куту кімнати (знаходиться) стіл.

Що знаходиться у куту кімнати?

 

___

 

_____________________________________

ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ ДО ПІДМЕТАНа питання до підмета зазвичай дається коротка відповідь, що складається з підмета (вираженого іменником

або займенником у називному відмінку) та допоміжного або модального дієслова.


Дієслова to be, to have в їх смисловому значенні, природно, не вимагають допоміжного дієслова do.

У розмовній мові всі ці дієслова можуть бути опущені, залишаючи у відповіді одне підмет.


 

Who knows the answer to the question?

We do.


Хто знає відповідь на це питання?

Мы (знаємо).

Who plays in the garden?

My children do.


Хто грає в саду?

Мої діти.

Who can do it?

I can.


Хто може зробити це?

Я (можу).

Who must study hard?

We must.


Хто повинен наполегливо вчитися?

Мы (повинні).

Who is in the classroom?

I am.

_________________________________________

Хто в класі?

Я.

____________________________________

____________________________________________________