joomla

 

УКРАШЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ


Все представленные изделия на этом сайте - ручная работа. Украшения собраны мной, продавцом, по моему дизайну. Все они в единственном экземпляре и здесь Вы видите реальные фотографии. Материалы для изделий, в основном, из Индии.

 

output_Y8it1B.gif - 878.96 kB

 

 

 
 

УКРАШЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ


Все представленные изделия на этом сайте - ручная работа. Украшения собраны мной, продавцом, по моему дизайну. Все они в единственном экземпляре и здесь Вы видите реальные фотографии. Материалы для изделий, в основном, из Индии.

 

output_Y8it1B.gif - 878.96 kB

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

RUSSIAN


 

 

ENGLISH GRAMMAR

 


 

 

ТРАНСКРИПЦІЙНІ ЗНАКИ (приклади читання) (1 клас)

ALPHABET (1 клас)

ПРОПИСНІ БУКВИ АНГЛІЙСЬКОГО АЛФАВІТУ (1 клас)

TRANSCRIPTION - ТРАНСКРИПЦІЙНІ ЗНАКИ (2 клас)

АНГЛІЙСЬКІ СКОРОЧЕННЯ (11 клас)

 

 

 

ІМЕННИК

 

МНОЖИНА ІМЕННИКІВ - PLURAL NOUNS (1 клас)

МНОЖИНА ІМЕННИКІ – PLURAL NOUNS (2 клас)

МНОЖИНА ІМЕННИКІ – PLURAL NOUNS (4 клас)

ІМЕННИК (THE NOUN) - ОДНИНА І МНОЖИНА (6 клас)

ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (3 клас)

ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (5 клас)

ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (6 клас)

ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (6 клас)

ОЗНАКИ І ВИЗНАЧНИКИ ІМЕННИКА (6 клас)

ЖІНОЧИЙ І ЧОЛОВІЧИЙ РІД ІМЕННИКІВ - FEMININE AND MASCULINE GENDER (6 клас)

АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ - ABSTRACT NOUNS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) (6 клас)

ЗБИРАЛЬНі ІМЕННИКИ - COLLECTIVE NOUNS (ПРИКЛАДИ, ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) (6 клас)

ВЛАСНІ ІМЕННИКИ - THE PROPER NOUNS (7 клас)

 

 

 

АРТИКЛЬ

 

НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ (2 клас)

НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ (3 клас)

НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ (4 клас)

ВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ (3 клас)

ВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ (4 клас)

НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ a / (an) ТА ВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ the - ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (5 клас)

ВИЗНАЧЕНИЙ, НЕВИЗНАЧЕНИЙ ТА НУЛЬОВИЙ АРТИКЛІ (6 клас)

 

 

ПРИКМЕТНИК

 

 

ПРИКМЕТНИКИ - ADJECTIVES (1 клас)

ПРИКМЕТНИКИ - ADJECTIVES (2 клас)

ПОРЯДОК ПРИКМЕТНИКІВ ПЕРЕД ОЗНАЧУВАЛЬНИМ ІМЕННИКОМ - ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ  (3 КЛАС)

ПРИКМЕТНИКИ - ADJECTIVES (5 клас)

ПРИКМЕТНИКИ - АНТОНІМИ

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ (4 КЛАС)

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ (6 КЛАС)

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ (ПРИКЛАДИ)

КОНСТРУКЦІЇ - AS...AS  / NOT AS...AS /  NOT SO...AS (6 КЛАС)

КОНСТРУКЦІЇ ПОРІВНЯННЯ: TOO and ENOUGH; AS … AS and SO … AS; (7 клас)

КОНСТРУКЦІЇ ПОРІВНЯННЯ: «AS…AS», «SO…AS» (8 клас)

КОНСТРУКЦІЯ ПОРІВНЯННЯ: «У ДВА РАЗИ ДОВШЕ…» -  «is twice as long as…» (9 клас)

КОНСТРУКЦІЯ ПОРІВНЯННЯ: «The more... the less...; the longer... the shorter ...» (9 клас)

 

 

 

 

 

 

ЧИСЛІВНИК

 

ЧИСЛІВНИКИ - NUMBERS (1 клас)

ЧИСЛІВНИКИ - NUMBERS (2 клас)

ЧИСЛІВНИКИ ВІД 100 (7 клас)

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ З ТРАНСКРИПЦІЄЮ - ORDINAL NUMBERS (4 клас)

ДАТИ / РОКИ / СТОРІЧЧЯ (8 клас)

ЧАС / ГОДИННИК - THE TIME (4 клас)

ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТА ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ НА АНГЛІЙСЬКІЙ (8 клас)

 

 

 

 

ЗАЙМЕННИК

 

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ – PERSONAL PRONOUNS (1 клас)

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ – PERSONAL PRONOUNS (2 клас)

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ – PERSONAL PRONOUNS (3 клас)

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ – PERSONAL PRONOUNS (4 клас)

ПРИСВІЙНІ ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ – POSSESSIVE PRONOUNS (1 клас)

ПРИСВІЙНІ ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ – POSSESSIVE PRONOUNS (2 клас)

ПРИСВІЙНІ ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ – POSSESSIVE PRONOUNS (3 клас)

ПРИСВІЙНІ ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ - POSSESSIVE PRONOUNS (4 клас)

ОБ'ЄКТНИЙ ВІДМІНОК ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННКИКІВ (3 клас)

ВКАЗІВНІ ЗАІЙМЕННИКИ - DEMONSTRATIVE PRONOUNS (1 клас)

ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ - THIS, THAT, THESE, THOSE, HERE & THERE (1 клас)

ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ - THIS  IS, THAT IS, THESE ARE, THOSE ARE (ПРИКЛАДИ) (2 клас)

ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ - THIS, THAT, THESE, THOSE (4 клас)

ЗАЙМЕННИКИ (ОСОБОВІ, ПРИСВІЙНІ, ЗВОРОТНІ, ВКАЗІВНІ, ПИТАЛЬНІ, ВІДНОСНІ) (5 клас)

ВИДИ ЗАЙМЕННИКІВ (6 клас)

НЕВИЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ SOME & ANY (8 клас)

ЗАЙМЕННИКИ, ПОХІДНІ ВІД SOME І ANY (someone , somebody , anyone , somewhere, something , ... (8 клас)

ЗАЙМЕННИКИ ВІД «NO» (nobody, no one , nothing, nowhere) (8 клас)

ЗАЙМЕННИК NО & NONE (8 клас)

 

 

 

 

 

ПРИЙМЕННИК


 

PREPOSITION "TO" - ПРИЙМЕННИК НАПРЯМУ РУХУ (1 клас)

ПРИЙМЕННИК НАПРЯМУ РУХУ - TO (2 клас)

ПРИЙМЕННИКИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ -PREPOSITIONS ON, IN, UNDER (1 клас)

ПРИЙМЕННИКИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (2 клас)

ПРИЙМЕННИКИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (3 клас)

ПРИЙМЕННИКИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: IN, ON, AT. (6 клас)

ПРИЙМЕННИКИ AT, IN, ON (З ЧАСОМ) (6 клас)

ENGLISH PREPOSITIONS - НАЙПОШИРЕНІШІ ПРИЙМЕННИКИ (6 клас)

ПРИЙМЕННИКИ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ (6 клас)

ПРИЙМЕННИКИ ЗМІНЮЮТЬ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ (look at, look for, look after...) (6 клас)

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ (6 клас)

СТІЙКІ ПРИЙМЕННИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ (after all ,...) (11 клас)

ДІЄСЛОВА ТА ПРИКМЕТНИКИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ПІСЛЯ СЕБЕ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ (11 клас)

 

 

 

 

 

 

ПРИСЛІВНИК


 

ПРИСЛІВНИКИ ЧАСУ – ADVERBS (TIME) (5 клас)

ПРИСЛІВНИКИ ЧАСУ - ADVERBS (TIME) (7 клас)

ПРИСЛІВНИКИ ПОРЯДКУ ЧИ ПОСЛІДОВНОСТІ (5 клас)

ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ HERE / THERE (5 клас)

ЧАСТОТНІ ПРИСЛІВНИКИ (5 клас)

ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS (ПРИКЛАДИ) (6 клас)

ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ (6 клас)

ПРИСЛІВНИКИ МІРИ ТА СТУПЕНЯ: enough, too, so, yet (6 клас)

ПРИСЛІВНИК ОБРАЗА ДІЇ (7 клас)

LITTLE, MUCH, A LOT, A LITTLE, MANY, FEW, A FEW, A LOT OF - МАЛО, ТРОХИ, БАГАТО (7 клас)

ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ – everywhere, anywhere, somewhere, nowhere (8 клас)

ПРИСЛІВНИКИ NO LONGER, ANY LONGER, ANY MORE, FARTHER, FARTHEST (8 клас)

ПРИСЛІВНИКИ СТУПЕНЮ TOO & ENOUGH (8 клас)

ПРИСЛІВНИКИ - HARDLY , BADLY, … (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) (9 клас)

 

 

 

 

 

 

СПОЛУЧНИК


 

СПОЛУЧНИКОВІ СЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (5 клас)

СПОЛУЧНИК: SO, THEN, BECAUSE (7 клас)

СПОЛУЧНИКИ - CONJUNCTIONS (ПРИКЛАДИ) (10 клас)

 

 

 

 

 

 

ДІЄСЛОВО

 

 

ВЖИВАННЯ ДІЄСЛОВА "WOULD" (7 клас)

ВЖИВАННЯ ДІЄСЛОВА «SHALL» (7 клас)

ДІЄСЛОВО to LOOK (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) (11 клас)

ДІЄСЛОВО to run (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) (11 клас)

ДІЄСЛОВО to be (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) (11 клас)

ДІЄСЛОВО to get (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) (11 клас)

ДІЄСЛОВО to make (11 клас)

ДІЄСЛОВО to take (11 клас)

 

 

 

МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

 

CAN (МОГТИ) (2 клас)

МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО CAN (3 клас)

MAY (МАТИ ДОЗВІЛ) (2 клас)

ДІЄСЛОВО MUST (3 клас)

МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (6 клас)

МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (must, need, have to, could, would, should, may, might) (6 клас)

 

 

 

ДІЄСЛОВО TO BE

 

TO BE SENTENCES (1 клас)

БУДОВА РЕЧЕНЬ З ДІЄСЛОВОМ TO BE (2 клас)

БУДОВА РЕЧЕНЬ З ДІЄСЛОВОМ TO BE (2 клас)

БУДОВА РЕЧЕНЬ З ДІЄСЛОВОМ TO BE (3 клас)

to BE TO (6 клас)

 

 

 

 

ДІЄСЛОВО TO HAVE

 

HAVE GOT - ДІЄСЛОВО "МАТИ" (1 клас)

I HAVE GOT - Я МАЮ (2 клас)

HAVE (HAVE GOT) - МАТИ (2 клас)

ДІЄСЛОВО HAVE (HAVE GOT) - МАТИ (5 клас)

ДІЄСЛОВО HAVE TO (6 клас)

 

 

 

 

ВИДО-ЧАСОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА В АКТИВНОМУ СТАНІ


ЧАСИ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ (11 клас)

ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА (11 клас)

 

 

1. SIMPLE TENSEPRESENT

ЗМІСТОВІ ДІЄСЛОВА - PRESENT SIMPLE (2 клас)

1). БУДОВА РЕЧЕНЬ ЗІ ЗМІСТОВИМИ СЛОВАМИ – PRESENT SIMPLE (РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ) (2 клас)

2). БУДОВА РЕЧЕНЬ ЗІ ЗМІСТОВИМИ СЛОВАМИ – PRESENT SIMPLE (ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ) (2 клас)

3). БУДОВА РЕЧЕНЬ ЗІ ЗМІСТОВИМИ СЛОВАМИ – PRESENT SIMPLE (ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ) (2 клас)

ІНФІНІТИВ, МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО CAN ТА ЗМІСТОВІ ДІЄСЛОВА. (2 клас)

PRESENT SIMPLE TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС (5 клас)

 

 

PAST

ПРАВИЛА ЧИТАННЯ ЗАКІНЧЕННЯ - ED (4 клас)

НЕПРАВИЛЬНІ ДІЄСЛОВА - IRREGULAR VERBS (4 клас)

PAST SIMPLE TENSE - ПРОСТИЙ МИНУЛИЙ ЧАС (5 клас)

 

 

FUTURE

FUTURE SIMPLE TENSE - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС (5 клас)

 


FUTURE IN THE PAST

FUTURE SIMPLE IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ (6 клас)

 


 


2. PERFECT TENSE


PRESENT

THE PRESENT PERFECT TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС (6 клас)

СЛОВА-ОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ (PRESENT PERFECT) (6 клас)

 

PAST

PAST PERFECT TENSE - МИНУЛИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС (7 клас)

 

FUTURE

FUTURE PERFECT TENSE - МАЙБУТНИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС (9 клас)

 

FUTURE IN THE PAST

FUTURE PERFECT IN THE PAST - МАЙБУТНИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ (9 клас)

 

 

 

3. CONTINUOUS TENSE

ЧАСИ ГРУПИ CONTINUOUS (7 клас)

 

PRESENT

PRESENT CONTINUOUS TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС (5 клас)


PAST

PAST CONTINUOUS TENSE - МИНУЛИЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС (5 клас)

 

FUTURE

FUTURE CONTINUOUS - МАЙБУТНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС (9 клас)

 

FUTURE IN THE PAST

FUTURE CONTINUOUS IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ. (9 клас)

 4. PERFECT CONTINUOUS TENSE


PRESENT

PRESENT PERFECT CONTINUOUS (10 клас)


PAST

PAST PERFECT CONTINUOUS (10 клас)


FUTURE

FUTURE PERFECT CONTINUOUS (10 клас)


FUTURE IN THE PAST

FUTURE PERFECT CONTINUOUS IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ. (9 клас)

 

 

 


ВИДО-ЧАСОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА В ПАСИВНОМУ СТАНІ


PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН (7 клас)

 1. SIMPLE TENSE

PRESENT SIMPLE PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ (7 клас)

PAST SIMPLE PASSIVE - МИНУЛИЙ ПРОСТИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ (7 клас)

FUTURE SIMPLE PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ (8 клас)

PRESENT SIMPLE IN THE PAST PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС У МАЙБУТНЬОМУ В    ПАСИВНОМУ СТАНІ (8 клас)

 

 

2. PERFECT TENSE

PRESENT PERFECT PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ (8 клас)

PAST PERFECT PASSIVE - МИНУЛИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ (8 клас)

FUTURE PERFECT PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ (8 клас)

FUTURE PERFECT IN THE PAST PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У МИНУЛОМУ В ПАСИВНОМУ СТАНІ (8 клас)

 


3. CONTINUOUS TENSE

ДІЄСЛОВА, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ФОРМ CONTINUOUS (11 клас)

PPRESENT CONTINUOUS PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ (8 клас)

PAST CONTINUOUS PASSIVE - МИНУЛИЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ (8 клас)

 

 

 

 

ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ


 

ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Perfect та Past Simple (ВПРАВИ З ПРИКЛАДАМИ) (6 КЛАС)

ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ  -  Present Continuous, Present Simple та Future Simple (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) (6 КЛАС)

ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ  -  Simple та Past Continuous (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) (6 КЛАС)

ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ  -  Present Continuous или Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) (6 КЛАС)

ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Future Simple & Present Continuous (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) (6 КЛАС)

 

ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - PRESENT PERFECT AND PAST SIMPLE (5 клас)

ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - THE Present Perfect & THE Past Simple (6 клас)

ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ Present Simple & Present Continuous (6 клас)

ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ Past continuous & Past simple (6 клас)

 

 

 

 

 

 

УМОВНІ РЕЧЕННЯ

УМОВНІ РЕЧЕННЯ (9 клас)

УМОВНИЙ СПОСІБ (CONDITIONAL MOOD) (9 клас)

 

 

 

ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА. УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ.

DIRECT AND REPORTED SPEECH - ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА (6 клас)

ПРЯМА МОВА та НЕПРЯМА МОВА / УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ (8 клас)

ПРЯМА МОВА та НЕПРЯМА МОВА (IF / WHEN - ПРИКЛАДИ) (8 клас)

 

 

 

ІНФІНІТИВ

НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА - ІНФІНІТИВ (ЩО РОБИТИ?) (2 клас)

ІНФІНІТИВ - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ (8 клас)

ФОРМИ ІНФІНІТИВА - THE INFINITIVE (ПРИКЛАДИ) (9 клас)

ОБ'ЄКТНИЙ & СУБ'ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ ЗВОРОТИ (COMPLEX OBJECT / COMPLEX SUBJECT) (8 клас)

ІНФІНІТИВНІ ЗВОРОТИ (Infinitive Constructions) (11 клас)

ЗВОРОТИ З ІНФІНІТИВОМ, ГЕРУНДІЄМ, ДІЄПРИКМЕТНИКОМ (11 клас)

СКЛАДНЕ ДОПОВНЕННЯ (COMPLEX OBJECT) (8 клас)

КОНСТРУКЦІЯ WISH ... WOULD/COULD (9 клас)

"WISH" РЕЧЕННЯ (9 клас)

COMPLEX SUBJECT (8 клас)

ІНФІНІТИВ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ПІСЛЯ ДІЄСЛІВ (11 клас)

ПРИКЛАДИ ПОРІВНЯННЯ ІНФІНІТИВА ТА ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ (9 клас)

 

 

 

ГЕРУНДІЙ

ГЕРУНДІЙ - GERUND (9 клас)

ГЕРУНДІЙ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ПІСЛЯ ДІЄСЛІВ: (ПРИКЛАДИ) (9 клас)

ВЖИВАННЯ ГЕРУНДІЯ В ЯКОСТІ РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ21ПОРІВНЯННЯ ІНФІНІТИВА ТА ГЕРУНДІЯ (9 клас)

ДІЄСЛОВА, ПІСЛЯ ЯКИХ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЯК ІНФІНІТИВ, ТАК І ГЕРУНДІЙ (11 клас)

 

 

 

PARTICIPLE

PARTICIPLE І & PARTICIPLE ІI - ДІЄПРИКМЕТНИКИ (11 клас)

PERFECT PARTICIPLE I (11 клас)

 

 

 


СИНТАКСИС

ПОРЯДОК СЛІВ В АНГЛІЙСЬКОМУ РЕЧЕННІ (7 клас)

ПІДМЕТ - SUBJECT (4 клас)

IMPERATIVE - НАКАЗОВИЙ СПОСІБ (1 клас)

НАКАЗОВИЙ СПОСІБ (2 клас)

НАКАЗОВИЙ СПОСІБ ДІЄСЛОВА (5 клас)

БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ - IMPERSONAL SENTENCES (4 клас)

БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ - IMPERSONAL SENTENCES (6 клас)

5 ОСНОВНИХ ТИПІВ ЗАПИТАНЬ (TAG-QUESTIONS - РОЗДІЛОВІ ПИТАННЯ) (5 клас)

ЗАПЕРЕЧНА ФОРМА ЗАГАЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ - ХІБА, НЕВЖЕ (8 клас)

ПИТАННЯ ДО ПІДМЕТА (8 клас)

DEFINING AND NON-DEFINING RELATIVE CLAUSE (11 клас)

SUBJUNCTIVE MOOD / УМОВНИЙ СПОСІБ - УМОВНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) (11 КЛАС)

СТРУКТУРА had better (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) (11 КЛАС)

SUBJUNCTIVE MOOD. Had better/ would rather/ prefer (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) (11 КЛАС)

DEFINING AND NON-DEFINING RELATIVE CLAUSE (11 КЛАС)

ЗАПЕРЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. EITHER & NEITHER. ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ. (9 КЛАС)

 

 


КОНСТРУКЦІЇ ТА ВИРАЗИ

QUESTION WORDS - ПИТАЛЬНІ СЛОВА (4 клас)

TO BE GOING TO - ЗБИРАТИСЯ (ЩОСЬ ЗРОБИТИ) (4 клас)

КОНСТРУКЦІЯ TO BE GOING + ІНФІНІТИВ (6 клас)

WILL or GOING TO + INFINITIVE (10 клас)

ЗВОРОТ THERE IS/THERE ARE (5 клас)

TO MAKE SOMEBODY, TO ALLOW, TO PERMIT, TO LET (7 клас)

ІНФІНІТИВ, МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО CAN ТА ЗМІСТОВІ ДІЄСЛОВА. (2 клас)

USED TO + INFINITIVE (10 клас)

ЗАПЕРЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. EITHER & NEITHER. ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ. (9 клас)

MIND - ВИРАЗИ (9 клас)

GRAMMAR TEST 1 (11 клас)

GRAMMAR TEST 2 (11 клас)

B1 EXAMINATION (11 клас)

ПРОГРАМА ЗНО (11 клас)

 

 

 

 

 

 

 


ШКІЛЬНА ПРОГРАМА

 

 

1 клас

 1. Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми.
 2. дієслова to be.
 3. Дієслово have , have got.
 4. Наказовий спосіб дієслів (команди)
 5. Іменник: множина іменників.
 6. Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік.
 7. Прийменник: місця (on, in, under).
 8. Прийменник: напрямку (to).
 9. Займенник: вказівні (this, that, з іменниками).
 10. Займенник: особові присвійні.
 11. Числівник: кількісні (1-10).
 12. Сполучник: and.
 13. Вигуки: Oh! Ah! Wow! OK!

2 клас

 1. Дієслово: to be.
 2. Дієслово: to have / to have got.
 3. Mодальні дієслово can .
 4. Mодальні дієслово may.
 5. Артикль: означений, неозначений.
 6. Наказовий спосіб дієслів (команди).
 7. Іменник: множина іменників.
 8. Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік.
 9. Прийменник місця (on, in, under).
 10. Прийменник напрямку (to).
 11. Займенники: вказівні (this, that).
 12. Займенники: особові.
 13. Займенники: присвійні.
 14. Числівник: кількісні (1-20)
 15. Сполучник: but, and
 16. Вигуки: Oh! Ah! Wow! Ouch! OK! Oops!

3 клас

 1. There is, there are.
 2. Модальні дієслово can.
 3. Модальні дієслово may.
 4. Модальні дієслово must.
 5. Іменник: злічувані, незлічувані.
 6. Іменник: присвійний відмінок.
 7. Прикметник: якісні, відносні.
 8. Прийменник: місця, напрямку, часу (before, after , up, down, over, across)
 9. Артикль: означений.
 10. Артикль: неозначений.

4 клас

 1. Структура to be going to.
 2. Іменник: однина, множина.
 3. Прикметник ступені порівняння
 4. Займенники: особові.
 5. Займенники: присвійні.
 6. Займенники: вказівні.
 7. Артикль: означений.
 8. Артикль: неозначений.
 9. Числівник 1-100, порядкові числівники.
 10. Питальні слова (в складі структур) : What? Where? When? How? How much? How many?
 11. Сполучник: then, or.
 12. Безособові речення: It’s sunny.

5 клас

 1. Артикль: Означений і неозначений.
 2. Іменник: Злічувані та незлічувані іменники.
 3. Present Simple
 4. Past  Simple
 5. Future Simple
 6. Present Continuous
 7. Past Continuous
 8. Tag-questions
 9. There is / There are (із злічуваними та незлічуваними іменниками)
 10. Наказовий спосіб дієслова.
 11. Модальні дієслова: can, could, may, must.
 12. Дієслово Have to
 13. Займенник: Особові, присвійні, об’єктні, вказівні, питальні, неозначені some, any, no, a lot (of); питальні how much / how many (із злічуваними та незлі-чуваними іменниками);
 14. Прикметник: Ступені порівняння прикметників.
 15. Прислівник: Частотні (always, usually, sometimes, often, never).
 16. Прислівник: місця (here, there).
 17. Прислівник: послідовності (first, next, etc.).
 18. Прислівник: часу (now, today, yesterday, tomorrow).
 19. Сполучник: and, or, but.
 20. Числівник: Кількісні і порядкові до 100.
 21. Прийменник: Напрямку (into, out of, etc.), місця (inside, outside, next to, etc.) і часу (in, on, at).
 22. Вигуки: Oh! Ah! Wow! Ouch! OK! Oops!

6 клас

 1. Артикль: Означений і неозначений, відсутність артиклю.
 2. Іменник: Власні і загальні назви.
 3. Present Simple
 4. Past Simple
 5. Future Simple
 6. Present Continuous
 7. Past Continuous.
 8. Порівняння часів:  Past continuous & Past simple.
 9. Порівняння часів: Present Perfect & Past Simple.
 10. Порівняння часів: Present Simple & Present Continuous
 11. Майбутня дія за допомогою структури ‘going to’ та Present Continuous.
 12. Present Perfect.
 13. Модальні дієслова і структури: can, could, may, must, have to, should, would / wouldn’t (like)
 14. Модальні дієслова (must, need, have to, could, would, should, may, might)
 15. Займенник: абсолютні mine, yours, his, hers, its, ours, theirs.
 16. Прикметник: Якісні, розміру, кольору, віку.
 17. Прислівник: Способу дії (slowly, well, etc.); частотні (twice a day , etc.), часу (already, just, yet, etc.), ступеня (a lot, a little, very, too, rather, etc.),
 18. Прислівники міри та ступеня: enough, too, so, yet
 19. Ступені порівняння прислівників.
 20. Сполучник: but, because
 21. Числівник: Кількісні і порядкові до 1000.
 22. Прийменник: Часу from, to, by, during, приналежності of, with, without.

7 клас

 1. Артикль: Означений артикль та відсутність артикля перед географічними назвами.
 2. Іменник: Власні назви.
 3. Present Simple.
 4. Past Simple.
 5. Future Simple.
 6. Present/Past Continuous.
 7. Present / Past Perfect.
 8. Active and Passive Voice.
 9. The Passive Voice of Present Simple.
 10. The Passive Voice of Past Simple.
 11. Модальні дієслова і вирази: must, have to, mustn’t, need, needn’t.
 12. ‘Shall’ в питальному реченні.
 13. Вирази be allowed to, let / make smb do.
 14. Займенник: Зворотні (myself, ourselves, etc.);
 15. Прикметник: в структурах: as … as, so … as; …enough, too …,
 16. Прислівник способу дії.
 17. Прислівник часу.
 18. Прислівник ступеню: a little, much (as in ‘a little better’, ‘much better’)
 19. Неозначені займенники (everything, something, anything,etc.)
 20. Заперечні займенники: no, none, neither, no one, nobody, nothing
 21. Сполучник: so, then, because
 22. Числівник: Кількісні і порядкові до 1 000 000.
 23. Прийменник: Часу till / until, for, since, after, before;

8 клас

 1. The Passive Voice of Present Simple.
 2. The Passive Voice of Past Simple.
 3. The Passive Voice of Present Perfect.
 4. The Passive Voice of Past Perfect.
 5. The Gerund.
 6. Герундій використовується, як правило, після дієслів:
 7. The Infinitive.
 8. Складне доповнення (complex object)
 9. Модальні дієслова, модальні вирази: must/mustn’t, should, may, ought to, can, will, might / could, need / needn’t.
 10. Неозначені займенники: some / any
 11. Неозначені займенники: someone , somebody , anyone , anybody, something , anything , anywhere, somewhere
 12. Неозначені займенники: nobody, no one , nothing, nowhere
 13. Неозначені займенники: займенник nо & none
 14. Прикметник: В структурах ‘as…as’, ‘so…as’ (порівняння в рази)
 15. Прикметник зі словами rather, almost, quite (as in ‘quite old’, ‘rather young’).
 16. Прислівник: Ступеню - enough, too;
 17. Прислівник місця - everywhere, anywhere, somewhere, nowhere.
 18. Числівник: Порядкові для позначення дати (e.g. up to 31).
 19. Прийменник with, by.
 20. Adverbial Clause with ‘when’.
 21. Pro-clause with ‘so’, ‘not’ (I think so. I hope not.)

9 клас

 1. Future Tenses
 2. Present Tenses
 3. Past Tenses
 4. The Gerund
 5. The Infinitive.
 6. Conditionals I, II.
 7. Relative Clause
 8. Речення типу ‘Do you mind if…?’, ‘I don’t mind if …’
 9. Займенник: Відносний – who, which, that.
 10. Сполучник: if, when, as soon as, till, until, etc.
 11. Конструкції: So do I. Neither... nor...
 12. Either... or...

10 клас

 1. Past Tenses
 2. Present Continuous
 3. Past Continuous
 4. Perfect Continuous
 5. Future Tenses
 6. структура Will or going to + Infinitive
 7. Used to or would + Infinitive
 8. Conditionals I/II
 9. Фразові дієслова.
 10. Verb patterns –ing form verbs;
 11. Talking about likes/dislikes
 12. Expressions of past time
 13. So, because
 14. Will for predictions

11 клас

 1. Past Tenses
 2. Future Tenses
 3. Conditionals I/II/ІІІ.
 4. Систематизація часових форм.
 5. The Passive
 6. Пряма та непряма мова.
 7. Узгодження часів.
 8. Підрядні та складносурядні речення.
 9. Інфінітив.
 10. Defining/non-defining clauses
 11. Дієслово: Verbs of sensation
 12. Sequence of Tenses
 13. Clause of Purpose
 14. Future in the Past
 15. Phrasal Verbs
 16. Дієприкметник 1
 17. Дієприкметник 1 / 2
 18. Прислівник: Until / when.
 19. Прикметиник:-ed/-ing endings
 20. Складені прикметники
 21. Question tags
 22. Making predictions: Might, going to, will
 23. Запитання поради та подання поради: Must / should

 

 

МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО