joomla
GREAT BRITAIN - ВЕЛИКОБРИТАНІЯ (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

женские бусы и браслеты - натуральный камень

БУСЫ И КОЛЬЕ

GREAT BRITAIN - ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

 

 

 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 2. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a sovereign state located off the north-western coast of continental Europe.
 3. The country’s shores are washed by the Atlantic Ocean, the North Sea and the Irish Sea. The English channel separate Great Britain from the continent. Seas Atlantic Ocean.
 4. There are 3 things that chiefly determine the climate of the United Kingdom: the position of the islands in the temperate belt; the fact that the prevailing winds blow from the west and south-west and the warm current — the Gulf Stream. All these features make the climate more moderate. It is not very cold in winter and never very hot in summer. Climate of the United Kingdom
 5. There are many mountains in Scotland, Wales and northwest of England but they are not very high. Ben Nevis in Scotland is the highest mountain.
 6. Scotland is also famous for its beautiful lakes, which are called Lochs. There are many rivers in G.B., but they are not very long. The Thames is the deepest, the longest and the most important river in England.
 7. English is the official language in the UK. But some people speak Gaelic [ˈ geɪlɪk ] (the speech of ancient Ireland) in western Scotland and Welsh [ wɛlʃ ,] (the Celtic language of Wales) – in parts of northern and central Wales.
 8. GB consists of four parts: England (London), Scotland (Edinburgh), Wales (Cardiff) and Northern Ireland (Belfast).
 9. The flag of the United Kingdom, known as the Union Jack, is made up of three crosses. The upright red cross is the cross of St. George, the patron saint of England. The white diagonal cross is the cross of St. Andrew, the patron saint of Scotland. The red diagonal cross is the cross of St. Patrick, the patron saint of Ireland. The Flag + + England Scotland Original Union Flag (1606) Ireland The United Kingdom
 10. The total area of the U.K. is 244.00 square kilometers with a population of 56 million. It is one of the most populated countries in the world.
 11. Major UK cities are Birmingham, Manchester, Leeds, Glasgow, Liverpool, Sheffield, Edinburgh, Bristol, Belfast, Cardiff.
 12. The Political System The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a constitutional monarchy. The present sovereign is Queen Elizabeth II. Prince Charles (the eldest son)
 13. Britain does not have a written constitution, but a set of laws. There are 3 main parts of laws : 1. Statute Law 2. Common Law 3. Constitutional conventions Constitution
 14. Parliament is the most important authority in Britain. Technically Parliament is made up of three parts: the House of Lords; and the House of Commons. In reality the House of Commons is the only one of the three which has true power.
 15. There are 650 Members of Parliament in the House of Commons. They are elected by secret ballot. General elections are held every five years. The country is divided into 650 constituencies. All citizens, aged 18 and registered in a constituency, have the right to vote. Speaker of the House of Commons - John Bercow (elected June 22, 2009). The
 16. The House of Lords comprises about 1,200 peers. It is presided by the Lord Chancellor. The House of Lords has no real power. It acts rather as an advisory council. Christopher Stephen Grayling - the Lord Chancellor and Secretary of State for Justice since 2012 House of Lords
 17. London is situated upon both banks of the River Thames, it is the largest city in Britain and one of the largest in the world. Its population is about 7 million people.

 

 

 

 

 1. Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії.
 2. Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії - суверенна держава, розташована біля північно-західних берегів континентальної Європи
 3. Береги країни омиваються Атлантичним океаном, Північним морем і Ірландським морем . Англійський канал відокремлює Великобританію від континенту.
 4. Є 3 речі, які головним чином визначають клімат Сполученого Королівства: місце розташування островів в помірному поясі; той факт, що переважаючі вітри дмуть з заходу і південного заходу і тепла течія - Гольфстрім. Всі ці особливості роблять клімат більш помірний. Взимку не дуже холодно і літом не дуже спекотно. Клімат Сполученого Королівства
 5. У Шотландії , Уельсі і на північному заході Англії багато гір , але вони не дуже високі . Бен-Невіс у Шотландії є найвищою горою.
 6. Шотландія також славиться своїми прекрасними озерами, які називають Лох. У Британії є багато річок , але вони не дуже довгі . Темза найглибша , найдовша і найважливіша річка в Англії .
 7. Англійська мова є офіційною мовою у Великобританії . Але деякі люди в західній Шотландії говорять гельської  (мова Стародавньої Ірландії ). та - у деяких частинах північної і центральної Уельсу - валлійською ( кельтська мова Уельсу).
 8. Британія складається з чотирьох частин:  Англії (Лондон), Шотландії (Едінбург), Уельс (Кардіфф), Північна Ірландія (Белфаст).
 9. Прапор Сполученого Королівства , відомий як Юніон Джек, складається з трьох хрестів . Вертикальний хрест - червоний хрест Святого Георгія , покровителя Англії . Білий діагональний хрест - хрест Святого Андрія , покровителя Шотландії . Червоний діагональний - хрест Святого Патрика, покровителя Ірландії .
 10. Загальна площа Великобританії складає 244,00 квадратних кілометрів з населенням в 56 мільйонів . Це одна з найбільш густонаселених країн у світі .
 11. Великі міста  Великобританії: Бірмінгем, Манчестер, Лідс, Глазго, Ліверпулі, Шеффілді, Едінбург, Брістоль, Белфаст, Кардіфф.
 12. Політична система: Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії є конституційною монархією. Теперішній правитель - королева Єлизавета II. Принц Чарльз (старший син)
 13. Британія немає написаної конституції, вона має тільки набір законів. Виділяють три складових Конституції: 1. статутне право 2. загальне право 3. конституційні угоди Конституція
 14. Парламент - головний державний орган Британії. Він складається з двох частин: Палати Лордів і Палати Громад. Палата Громад - фактично єдиний державний орган, що володіє реальною владою.
 15. В Палаті громад 650 членів парламенту. Вони обираються таємним голосуванням. Загальні вибори проходять кожні п'ять років. Країна ділиться на 650 виборчих округів. Всі громадяни, які досягли віку 18 років, реєструються у виборчому окрузі і мають виборчі права. Спікер Палати Громад – Джон Беркоу (обраний 22 червня 2009 року).
 16. У Палаті Лордів близько 1200 перів. Головує Лорд-канцлер. У палати Лордів немає фактичної влади. Вона служить скоріше консультативною радою . Крістофер Стівен Грейлинг - лорд-канцлер і державний секретар з питань юстиції з 2012 року Палата Лордів
 17. Лондон розташований на обох берегах річки Темзи, він є найбільшим містом у Великобританії і однією з найбільших у світі. Його населення складає близько 7 млн. чоловік.
 

английский гдз

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика