joomla
МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (must, need, have to, could, would, should, may, might)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

ДІЄСЛОВО CAN


Дієслово can виражає фізичну чи розумову здатність, уміння або можливість.


I can read English. Я можу (вмію) читати англійською.

Can you swim? Ти вмієш плавати?

I can‘t speak Spanish. Я не можу говорити по-іспанськи.

 

 

 

ДІЄСЛОВО MUST


- виражає:   обов'язок, необхідність, наказ, пораду (у стверджувальній і питальній формі) і заборону (в заперечній формі):


You must be ready by nine o'clock.

Must we come tomorrow?

I'm afraid I must go now.

I must be going. (Мені час іти.)

You mustn't do that again.

Must you go so soon? — Yes, unfortunately I must.

I must talk to you about something.

May I write in pencil? — No, you mustn't.


Ви повинні бути готові до 9:00.

Чи повинні ми прийти завтра?

Боюся, я повинна йти.

Мені час іти

Ви не повинні робити це знову.

Ви йдете так скоро? - Так, на жаль я повинен.

Я повинен поговорити з тобою про дещо.

Чи можу я напишу в олівцем? - Ні,  не можна.


Відсутність необхідності виражається не дієсловом must у заперечній формі, а дієсловами need, have (to) і have got (to) у заперечній формі:


Must we do exercise two? — No, you needn't.

You needn't do everything by yourself.

She doesn't have to come here every week-day.


Чи повинні ми робити вправу два? - Ні, не треба.

Вам не потрібно робити все самостійно.

Вона не повинна приходити сюди кожного буднього дня.


Для вираження необхідності в минулому і майбутньому часі замість дієслова must вживається модальне дієслово have (to):


I had to go to the doctor yesterday.

We shall have to leave earlier than usual tomorrow.


Я повинен був йти до лікаря вчора.

Нам доведеться піти раніше, ніж зазвичай, завтра.


- виражає: припущення (з відтінком імовірності);

перфектний інфінітив вказує на минулий час;

дієслово must у цьому випадку відповідає українському модальному виразу мабуть, певно:


Why hasn't Ann come?

She must be ill.

It must be about nine o'clock now.

Where is Nick?

He must be playing football now.

We must have taken a wrong turning.

I have a running nose, I must have caught cold.

This handmade art forging metal must be done in Moscow.

 

Чому Енн не прийшла?

Вона, мабуть, хвора.

Зараз, мабуть, близько дев'яти годин

Де Нік?

Мабуть, він зараз грає у футбол.

Певно, ми повернули не в той бік

У мене нежить, я, мабуть, застудився.

Це ручне художнє кування металу (Ручная художественная ковка металла ) напевно зроблене в Москві.


ДІЄСЛОВО NEED (ЗМІСТОВЕ ТА МОДАЛЬНЕ)


Змістове дієслово  NEED виражає: мати потребу, бути належним


We need your help.

– Нам потрібна ваша допомога. (Змістове дієслово)


Змістове дієслово  NEED вживається у різних часах:


I need to see you.

I needed your help yesterday.

I will need you always.


Мені потрібно було тебе побачити.

Учора мені потрібна була твоя допомога.

Ти мені будеш потрібен завжди.


Модальне дієслово  NEED  виражає:


необхідність зробити щось. На українську мову це модальне дієслово, як правило, передається словами «потрібно, треба, обов'язково необхідно».

 


We need to be patient.

– Нам необхідно бути терплячими.


You need to take more care of your kids.

– Тобі потрібно приділяти дітям більше уваги.


We didn't need to go shopping.

– Нам не потрібно було йти за покупками.


Do you really need my help? – You needn't worry.

– Тобі правда потрібна моя допомога? – Та ні, не турбуйся.


You don't need to finish the work if you are to leave, it can wait.

– Ти можеш не закінчувати роботу прямо зараз. Якщо тобі потрібно йти, робота почекає.


I didn't need a coffee break.

– Мені не потрібна була перерва (на каву).


модальне дієслово «need» в негативній формі (needn't) у поєднанні з перфектним інфінітивом демонструє нам дію, яку було скоєно, але в якій не було жодної потреби.


You needn't have taken your umbrella. – Ти даремно взяла парасолю.

I needn't have gone there. – Даремно я туди ходив.

 


ДІЄСЛОВО HAVE TO


Дієслово to have to висловлює необхідність чи обов’язковість вчинення дії, зумовленої обставинами.


I have to go now.

Мені потрібно йти зараз.


What time do you have to go to the dentist tomorrow?

О котрій годині Вам необхідно піти завтра до дантиста?


I am not working tomorrow, so I do not have to get up early.

Я не працюю завтра, тому мені не потрібно (немає необхідності) вставати рано.

 ДІЄСЛОВО COULD


- виражає: фізичну або інтелектуальну спроможність у минулому.


When I was young , I couldn’t understand why people liked string quarters .

Коли я був молодим, я не міг зрозуміти, чому люди любили читати.


- виражає: крім того спроможність в умовному , або нереальному, сенсі.You could play the piano very well if you would practice.

Ви можете грати на піаніно дуже добре, якщо ви могли практикувати.- виражає: в окремих моментах чемне прохання.Could you tell me the time, please?

Не могли б ви сказати мені час, будь ласка?

 


ДІЄСЛОВО WOULD


виражає майбутнє у відношенні дієслова вжитого в минулому.


He said that he would arrive the next day.

Він сказав, що він прибуде на наступний день.


Часто дане дієслово може вживатись для вираження волевиявлення в минулому, а також для вираження чемних прохань.


My son said, he would meet me at the airport.

Мій син сказав, що зустріне мене в аеропорту.


Would you please sign these papers?

Не могли б ви підписати ці документи?


В окремих випадках виражає нереальні дії в теперішньому часі.

I would come to see you if I had time.


Я б прийшов до тебе, якби був час.

А також звичайні дії в минулому.


When John was a student, he and his friend would often quarrel.

Коли Джон був студентом, він і його друг часто сварилися.

 

 


ДІЄСЛОВО SHOULD


виражає майбутнє у відношенні дієслова вжитого в минулому  (Future-in-the-Past) або умовного способу.


We assured her that we should soon come back.

– Ми переконали її, що скоро повернемося.


It is important that I should say «yes».

– Важливо, щоб я сказав «так».


She demanded that I should apologize to her.

– Вона вимагала, щоб я вибачився.


Виражає: борг, обов'язок (ослаблені до ради або докору).

Це модальне дієслово є не таким суворим, як must


A gentleman should be honest in his action.

– Джентльменові слід бути чесним у своїх вчинках (діяннях).


If you want to succeed, you should have knowledge, experience and patience.

– Щоб досягти успіху, потрібно володіти знаннями, досвідом і терпінням.


Виражає: непорозуміння, обурення в питальних реченнях (емоційна мова) після слів why / how.


How should I know? – А звідки мені знати?

Why should she lie? – Чого заради їй брехати?


Виражає: пораду, впевненість


You should be working now instead of relaxing.

You should consult a professional before taking any decision.

You should have thought about it before!

He should have accepted the invitation, why did he refuse it?

You should have insisted on his being present at the rehearsal!

You should consult a doctor.


Ви повинні працювати тепер замість відпочинку.

Ви повинні проконсультуватися з фахівцем, перш ніж приймати якесь рішення.

Ви повинні були подумати про це раніше!

Він повинен був прийняти запрошення, чому він від нього відмовитися?

Ви повинні наполягати на своїй присутності на репетиції!

Вам слід проконсультуватися з лікарем

 

 


ДІЄСЛОВО MAY


виражає дозвіл або прохання (формальний стиль)

дозвіл, так і прохання з дієсловом  may звучатиме більш формально, ніж з дієсловом can.

А might в цьому варіанті є верхом ввічливості.


May I see the Director in his office now?

Можу я побачитися з режисером в його кабінеті зараз?

May I have another sweet? - А можна мені ще цукерку?

You may use my telephone. - Ти можеш використовувати мій телефон.

May I ask you a question, sir? - Сер, можу я задати вам питання?


Також може ще виражати можливість, ймовірність, в теперішньому або майбутньому часі .I may see Mr. Parker this afternoon.

Я можу побачити містера Паркера в другій половині дня.

 

Припущення, пов'язаного з сумнівом, яке  передається : «можливо, може бути».

 

He may be resting now. - Можливо він відпочиває зараз.

Kelly may have fallen ill. - Келлі, можливо, захворіла.

It may happen to any person. - Це може трапитися з кожним.

 


ДІЄСЛОВО MIGHT


виражає дозвіл або можливість у минулому


He said I might borrow his book.

Він сказав, що я міг взяти  його книги.


Крім того виражає можливість в теперішньому або майбутньому часі.


I don't allow my child to go downtown on the bus alone, because she might get lost.

Я не дозволяю, щоб моя дитина їхала в центр на автобусі одна, тому що вона може заблукати.

 

Модальне дієслово міць передбачає, що ми говоримо про якої ситуації або випадку, а, може, події з 50% впевненістю.


It might be very late. - Можливо, вже дуже пізно.

It may be very late. - Ймовірно, вже пізно.


Поєднання might з  інфінітивом передбачає ще більшу непевність.


The manager may have lost that document himself.

- Менеджер швидше за все сам втратив цей документ.


Форма might модального дієслова may використовується в реченнях, які мають випадки узгодження часів.


Steve said he might help me. - Стів сказав, що, можливо, мені допоможе.

I told him that he might go home. - Я сказала, що йому, може бути, настав час іти додому.