joomla
VOCABULARY 7

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


VOCABULARY 7

 


 1. a little
 2. afternoon
 3. ambulance
 4. architect
 5. Australia
 6. barman
 7. be quiet
 8. beer
 9. before
 10. biology
 11. boat
 12. breakfast
 13. busy
 14. but
 15. centre
 16. city
 17. clock
 18. collect
 19. come
 20. day
 21. deliver
 22. design
 23. do the accounts
 24. dog
 25. drive
 26. end
 27. every day
 28. Excuse me
 29. fireman
 30. fly
 31. football
 32. free time
 33. German
 34. get up
 35. glass
 36. go
 37. go to bed
 38. guest
 39. help
 40. hospital
 41. house
 42. How's (Ann)?
 43. hurry up
 44. interpreter
 45. island
 46. language
 47. late
 48. like
 49. listen
 50. look after
 51. love
 52. make
 53. man
 54. money
 55. music
 56. never
 57. north
 58. office
 59. ordinary
 60. people
 61. perhaps
 62. petrol
 63. pilot
 64. plane
 65. play
 66. post
 67. postman
 68. pub
 69. radio
 70. school
 71. scientist
 72. sell
 73. serve
 74. shop
 75. shopkeeper
 76. sit down
 77. skiing
 78. small
 79. speak
 80. summer
 81. supper
 82. taxi driver
 83. television
 84. tennis
 85. that's right
 86. there
 87. thing
 88. tired
 89. too
 90. tourist
 91. town
 92. translate
 93. undertaker
 94. vanilla
 95. walk
 96. watch
 97. week
 98. weekday
 99. wine
 100. winter
 101. work
 102. world
 1. ə ˈlɪtəl
 2. ˌæftərˈnuːn
 3. ˈæmbjələns
 4. ˈɑrkəˌtekt
 5. ɔˈstreɪljə
 6. ˈbɑː.mən
 7. ˈbiː ˈkwaɪət
 8. ˈbɪr
 9. bɪˈfɔr
 10. baɪˈɑlədʒiː
 11. ˈboʊt
 12. ˈbrekfəst
 13. ˈbɪziː
 14. ˈbət
 15. ˈsen.tə
 16. ˈsɪtiː
 17. ˈklɑk
 18. ˈkɑlɪkt
 19. ˈkʌm
 20. ˈdeɪ
 21. diːˈlɪvər
 22. diːˈsaɪn
 23. ˈduː ðiː əˈkaʊnts
 24. ˈdɔg
 25. ˈdraɪv
 26. ˈend
 27. ˈevriː ˈdeɪ
 28. ɪkˈskjuːz ˈmiː
 29. ˈfaɪə.mən
 30. ˈflaɪ
 31. ˈfʊtˌbɔl
 32. ˈfriː ˈtaɪm
 33. ˈdʒərmən
 34. ˈget ˈəp
 35. ˈɡlɑːs
 36. ˈgoʊ
 37. ˈgoʊ tə ˈbed
 38. ˈgest
 39. ˈhelp
 40. ˈhɑspɪtəl
 41. ˈhæʊs
 42. ˈhæʊz ən
 43. ˈhəriː ˈəp
 44. ɪnˈtərprətər
 45. ˈaɪlənd
 46. ˈlæŋgwɪdʒ
 47. ˈleɪt
 48. ˈlaɪk
 49. ˈlɪstən
 50. ˈlʊk ˈæftər
 51. ˈləv
 52. ˈmeɪk
 53. ˈmæn
 54. ˈməniː
 55. ˈmjuːzɪk
 56. ˈnevər
 57. ˈnɔrθ
 58. ˈɑfəs
 59. ˈɔrdəˌneriː
 60. ˈpiːpəl
 61. pərˈhæps
 62. ˈpetrəl
 63. ˈpaɪlət
 64. ˈpleɪn
 65. ˈpleɪ
 66. ˈpoʊst
 67. ˈpoʊsmən
 68. ˈpəb
 69. ˈreɪdiːˌoʊ
 70. ˈskuːl
 71. ˈsaɪəntɪst
 72. ˈsel
 73. ˈsərv
 74. ˈʃɑp
 75. ˈʃɑpˌkiːpər
 76. ˈsɪt ˈdæʊn
 77. ˈskiːɪŋ
 78. ˈsmɔl
 79. ˈspiːk
 80. ˈsəmər
 81. ˈsəpər
 82. ˈtæksiː ˈdraɪvər
 83. ˈteləˌvɪʒən
 84. ˈtenəs
 85. ˈðæts ˈraɪt
 86. ˈðer
 87. ˈθɪŋ
 88. ˈtaɪrd
 89. ˈtuː
 90. ˈtʊrɪst
 91. ˈtæʊn
 92. trænsˈleɪt
 93. ˌəndərˈteɪkər
 94. vəˈnɪlə
 95. ˈwɔk
 96. ˈwɑtʃ
 97. ˈwiːk
 98. ˈwiːkˌdeɪ
 99. ˈwaɪn
 100. ˈwɪntər
 101. ˈwərk
 102. ˈwərld
 1. трохи
 2. після полудня
 3. швидка допомога
 4. архітектор
 5. Австралія
 6. бармен
 7. тихо
 8. пиво
 9. до
 10. біологія
 11. човен
 12. сніданок
 13. зайнятий
 14. але
 15. центр
 16. місто
 17. годинник
 18. збирати, отримувати
 19. приїхати
 20. день
 21. доставляти
 22. дизайн
 23. робити рахунки
 24. собака
 25. привід
 26. кінець
 27. кожен день
 28. вибачте
 29. пожежний
 30. літати
 31. футбол
 32. вільний час
 33. німецький
 34. вставати
 35. скло
 36. йти
 37. лягати спати
 38. гість
 39. допомога
 40. лікарня
 41. будинок
 42. Як (Енн)?
 43. поспішати
 44. перекладач
 45. острів
 46. мова
 47. пізно
 48. подібний
 49. слухати
 50. піклуватися
 51. любов
 52. робити
 53. людина
 54. гроші
 55. музика
 56. ніколи
 57. північ
 58. офіс
 59. звичайний
 60. люди
 61. можливо
 62. бензин
 63. пілот
 64. літак
 65. грати
 66. посилати
 67. поштар
 68. паб
 69. радіо
 70. школа
 71. вчений
 72. продавати
 73. обслуговувати
 74. магазин
 75. крамар
 76. сідати
 77. катання на лижах
 78. маленький
 79. говорити
 80. літо
 81. вечеря
 82. таксист
 83. телебачення
 84. теніс
 85. це вірно
 86. там
 87. річ
 88. втомлений
 89. занадто
 90. турист
 91. місто
 92. переводити
 93. трунар
 94. ваніль
 95. ходити
 96. дивитися
 97. тиждень
 98. будній день
 99. вино
 100. зима
 101. робота
 102. світ