joomla
ІМЕННИК (THE NOUN) - ОДНИНА І МНОЖИНА

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ПЕРЕЙТИ НА ВПРАВИ

ПЕРЕЙТИ НА ВПРАВИ

 

 

 

ІМЕННИК (THE NOUN)

 

(натисніть, щоб перейти на 4 клас)

 


Іменник — частина мови, яка означає предмет або явище, що сприймається як предмет.

Іменники поділяються на влас­ні (Proper Nouns) та загальні (Common Nouns).

 


До власних на­лежать:


імена (Peter, John Smith),

географічні назви (Kyiv, the Carpathians),

а також предмети та явища, єдині у своєму роді (the French Revolution).

назви днів та місяців (Monday, September).Іменники поділяються на:


конкретні та абстрактні (a spoon, probability),

назви істот і неістот (a student, a book);

збірні (a family, a crowd);

матеріально-речовинні (water, wool).Загальні іменники можна поділити на


обчислювані (злічу­вані) та необчислювані (незлічувані).обчислювані


необчислювані


1) назви істот і неістот

 


a boy — 2 boys
a table — 5 tables


2) назви одиниць вимірювання


a month — 2 months

1) назви абстрактних понятьknowledge, love


2) назви речовин,  матеріалів


silver

 

 1. Число (The Number)

 


1. Іменники в англійській мові, як і в українській, мають два числа:

однину (Singular) й множину (Plural).2. Форму множини утворюють лише обчислювані іменники:

a pen — many pens

one table — three tables

one car - nine cars

a tree — a lot of trees


З. Множина іменників утворюється додаванням до форми од­нини

закінчення -s, яке після дзвінких приголосних іголосних вимовляється

як [z], а після глухих приголосних - як [s].


[z]


[z]


[s]


a hand — hands 
a train — trains 
a club — clubs 
a wall — walls

a shoe — shoes 
a sea — seas 
a tree — trees 
a table — tables

a book — books 
a lamp — lamps 
a hat — hats 
a street — streets

 

4.Іменники, що закінчуються на -s, -ss, -x, -sh, -ch, -tch

у множині мають закінчення -es, яке вимовляється [iz]:


a bus — buses
a box — boxes
a bench — benches
a class — classes
a dish — dishes
a watch — watches


5.До іменників, що закінчуються на з попередньою приго­лосною,

додається закінчення -es, при цьому у змінюється на і.


Іменники, які закінчуються на з попередньою голосною,

утво­рюють множину додаванням закінчення -s.a cherry — cherries                    a toy —toys

a lady — ladies                          a key — keys
a city — cities                            a boy — boys
a factory — factories                  a day — days


6. У деяких іменниках, що в однині закінчуються на –f та -fe,

у множині -f змінюється на -v з додаванням закінчення -(e)s,

яке вимовляється [z]:a life — lives
a shelf—shelves

a knife — knives
a scarf—scarves

a wife — wives

a wolf—wolves
a leaf —leaves
a half—halves


Але деякі іменники, які закінчуються на -f та -fe,

утворююті множину додаванням закінчення -s:


a chief — chiefs
a safe — safes
a roof — roofs
a handkerchief — handkerchiefs


7. Деякі іменники утворюють множину не за правилами, змі­ною кореневої

голосної. Їх слід запам'ятати:


a man — men
a foot — feet
a child — children
a woman — women
a tooth — teeth
an ox — oxen
a goose — geese
a mouse — mice
a person—persons (оф.), people
8. Іменники, що закінчуються на -o, у множині мають закін­чення -es:
a potato — potatoes
a tomato — tomatoes
a hero — heroes


Але:
a photo — photos
a piano — pianos
a radio — radios


9. Деякі іменники зберегли стародавню форму множини, яка збігається

з формою однини:


a deer — deer
a sheep — sheep
a swine — swine
a fish — fisha 
fruit — fruit

e.g. The deer is a graceful animal. The sheep are domestic animals.


10. Утворення деяких іменників латинського і грецького по­ходження

треба запам'ятати:


datum —data
crisis —crises
analysis — analyses
phenomenon — phenomena


11. Деякі іменники уживаються тільки в множині:


trousers — штани
scissors — ножиці
goods — речі, товар
shorts — шорти
spectacles — окуляри
clothes —одяг

 


12.   Деякі іменники уживаються тільки в однині:


news — новина, новини
knowledge — знання
luggage — багаж
advice — порада
money — гроші
mathematics — мате­матика
information — інфор­мація
furniture — меблі
athletics — атлетика


13. З деякими необчислюваними іменниками ми можемо використовувати

наступні словосполучення:


a piece of                  advice / information / news / luggage

a pair of                    pyjamas / jeans / trousers

a jar of                     jam

a glass of                  water / milk

a litre of                    oil

a tube of                   toothpaste

a slice of                   toast / lemon / bread