joomla
ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ПРИСЛІВНИКИ


 

 

Прислівник — це частина мови, яка виражає ознаку дії, стану, якості

чи вказує на різні обставини, за яких відбувається дія.


Більшість прислівників утворюється головним чином від прикметників та іменників

за допомогою суфікса - ly

 

 

bad

поганий

badly

погано

usual

звичайний

usually

звичайно

quick

швидкий

quickly

швидко

hour

година

hourly

щогодини

day

день

daily

щодня

week

тиждень

weekly

щотижня

month

месяць

monthly

щомісяця

year

рік

yearly

щорічно

part

частина

partly

частично


 

Якщо прикметник закінчується на - у, то -у змінюється на -і


easy

легкий

easily

легко

noisy

галасливий

noisily

голосно

gay

веселый

gaily

весело


 

Якщо прикметник закінчується на - е, то -е випадає


simple

простой

simply

просто

single

єдиний

singly

поодинці

 

 

За своїм значенням прислівники в англійській мові поділяються на такі групи:Прислівники способу дії (Adverbs of Manner):

badly - погано,

well - добре,

slowly - повльно,

quickly- швидко та ін.


Прислівники часу (Adverbs of Time):

today - сьогодня,

yesterday - вчора,

soon - незабаром,

now - зараз,

late - пізно,

then - потім,

when - коли,

since - відтоді,

before - перед

already - вже, раніше

just - щойно, саме

yet -  ще, все ще та ін.


Прислівники частоти і повторюваності (Adverbs of Frequency and Repetition):

often -часто,

never - ніколи,

ever - колись,

always - завжди,

sometimes - іноді,

how often - як часто та ін.


Прислівники місця (Adverbs of Place):

here - тут,

there - там,

above - вище,

downstairs - внизу,

outside - зовні, на вулиці,

where - ду, куди, звідки та ін.


Прислівники кількості (Determiners):

little - мало,

much - багато,

quite - цілком, майже,

very - дуже,

too - занадто, також ,

how much  - скільки

enough - достатньо, досить та ін.

 

 

 

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВУ прислівників є три ступені порівняння:


позитивний (positive degree),

порівняльний (comparative degree)

і найвищий (superlative degree).

 


1. Щоб утворити вищий та найвищий ступінь порівняння у прислівників з суфіксом -ly,

необхідно додати відповідно слова more (less) або most (least),

які переводяться як більше / менше і найбільш / найменш, до позитивного ступеня даного слова.

 

Наприклад:


Openly – more / less openly – most / least openly

(Відкрито – більш / менш відкрито – найбільш / найменш відкрито)

 


2. Односкладові прислівники, типу fast, soon і т.д. утворюють ступені порівняння,

як і відповідні їм прикметники, тобто за допомогою суфіксів -er /-est:


Soon – sooner – soonest (скоро)

 


3. У окремого числа прислівників взагалі немає ступеня порівняння.

До них відносяться before, here, very та інші.4. А також є група прислівників в англійській мові, які є винятком,

тому що утворюють ступені порівняння не за правилами.

 

Їх потрібно запам'ятати напам'ять:


Far – farther – farthest (далеко)

Far – further – furthest (далеко)

Badly – worse – worst (погано)

Little – less – least (мало)

Much – more – most (багато)

Well – better – best (добре)

 

 

 

 

ОДНОСКЛАДОВІ ПРИСЛІВНИКИ + EARLY

 


ЗВИЧАЙНИЙ СТУПІНЬ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ   СТУПІНЬ

 


НАЙВИЩИЙ СТУПІНЬ

fast - швидко

late - пізно

soon - скоро

hard - старанно

early - рано

faster - швидше

later - пізніше

sooner - швидше

harder - старанніше

earlier - раніше

fastest - швидше за все (всіх)

latest - пізніше всього (всіх)

soonest - швидше за все (всіх)

hardest - старанніше всього (всіх)

earliest - раніше всього (всіх)

 

 

 

ПРИСЛІВНИКИ С ЗАКІНЧЕННЯМ - LY


easily - легко

clearly - ясно

bravely - хоробро

carefully - обережно

more easily - легше

more clearly - ясніше

more bravely - хоробріше

more carefully - обережніше

most easily - найлегше

most clearly - ясніше всього

most bravely - хоробріше всього

most carefully - обережніше всіх

 

 

 

НЕПРАВИЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ

 


well - добре

badly - погано

little - мало

much - багато

better - краще

worse - гірше

less - менше

more - більше


best - найкраще

worst - найгірше

least - найменше

most - найбільше

far - далеко

 

______________________________

farther

further - далі

_________________________________

farthest

furthest - найдалі

_____________________________