joomla
СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - 6 КЛАС

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ


 

 

 

 


____________________________________________________


Типи складів

Позитивний

ступінь

(Adjective)

/ˈædʒ.ek.tɪv/Порівняльний

ступінь

(Comparative)

/kəmˈpær.ə.tɪv/

Найвищий

ступінь

(Superlative)

/suːˈpɜː.lə.tɪv/

односкладові

strong

сильнийstronger

сильніший

the strongest

найсильніший

короткі односкладові

big

великийbigger

більший

the biggest

найбільший

багатоскладові

beautiful

красивийmore beautiful

красивіший

the most beautiful

найкрасивіший

закінчення – у

dirty

брудний

dirtier

брудніший

the dirtiest

найбрудніший

 

 

 

 

НАЙВИШИЙ СТУПЕНЬ ПРИКМЕТНИКА

 

That is the highest building in the city. - Це - найвища будівля в місті.

It is the most interesting book I have ever read. - Це цікава книга, яку я коли-небудь читав.

This text is the least difficult of all. - Цей текст найменш важкий з усіх.

Hе is the elder of the two brothers. - Він старший з двох братів.

The weather is much better today. - Сьогодні погода набагато краще.

He's the best coach. - Він найкращий тренер.  (Лучший в России бизнес-тренер бизнес-консультант)

 


 

 

СПОЛУЧНИК THAN (ПОРІВНЯЛЬНИЙ СТУПЕНІ ПРИКМЕТНИКА)

 

 

1. This work is easier than that one.

2. This novel is more exciting than that one.

3. Andrew Mironov was a more talented actor

than all others.

4. These people are nicer, more polite, more

hospitable than those.

5. This house is higher than that one.

6. Today the water in the river is colder than

yesterday.

7. Father is cleverer than you.

8. China is larger than India.

9. His grandmother is younger than

his grandfather.

10. Pears are tastier than apples.

11. Our cat is smaller than our dog.

12. My brother is younger than me.

13. Last year February was colder than January.

 

14. The Dnieper is shorter than the Nilе.

____________________________________________

1. Ця робота легше тієї.

2. Цей роман більш захоплюючий, ніж той.

3. Андрій Миронов був більш талановитим актором,

ніж інші.

4. Ці люди більш приємні, більш ввічливі

і більше гостинні, ніж тІ.

5. Цей будинок вище того.

6. Сьогодні вода в річці холодніше,

ніж вчора.

7. Папа розумніший за тебе.

8. Китай більше Індії.

9. Його бабуся молодше

дідуся.

10. Груші смачніше яблук.

11. Наша кішка менше нашої собаки.

12. Мій брат молодший за мене.

13. В минулому році лютий був холодніше

січня.

14. Дніпро коротше Ніл.

_______________________________________________

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ


Порівняльні конструкціїПриклади

 

as … as — такий … як і


 

This watch is as cheap as that one

Цей годинник такий же дешевий, як і той

 

not as … as


 

не такий … як

 

This watch is not as cheap as that one

Цей годинник не такий дешевий, як той

 

not so … as


 

This watch is not so cheap as that onе

Цей годинник не такий дешевий, як той

 

the … er … the … er

— чим … тим


 

The farther north you go, the more severe the winter іs

Чим далі на північ ви їдете, тим суворіша зима

 

 

 

ЗАПАМ'ЯТАЙ:

 

 

as ... as — такий ... як і

not so ... as — не такий... як

not as ... as — не такий ... як


 

English is as difficult as German. - Англійська мова така ж важка, як і німецька.

My composition is not as long as yours. - Мій твір не таке довгий, як твій.

You are not so clever as father. - Ти не такий розумний, як тато.

 


 

ВИНЯТКИ:

 

 

Good – better – the best (хороший – краще – найкращий)

Bad – worse – the worst (поганий – гірше – найгірший)

Little – less – the least (маленький – менше – найменший)

Many / much – more – the most (численний – більше – найбільший)

Old – older – the oldest (старий – старше – самий старий)

Old – elder – the eldest (старий – старше – найстарший) – про членів сім'ї

Late – later – the latest / last (пізній – більш пізній – останній, самий новий / останній за часом)

Late – the latter – the last (пізній – останній з перерахованих – остання у черзі)

Near – nearer – the nearest (близький – ближчий – найближчий по відстані)

Near – nearer – next / the next (близький – ближчий – наступний за часом / наступний по порядку)

Far – farther – the farthest (далекий, далекий – більш дальній – найдальший)

Far – further – the furthest (далекий, далекий – подальший – найдальший)


 

 

 

 

Сладні прикметники та ті, які закінчуються на –le, -ow, -er, мають одночасово дві

форми порвняльного та найвищого ступенів:


 

 

Позитивний

ступінь

 


Порівняльний

ступінь

Найвищий

ступінь

clever

cleverer

cleverest

clever


more clever

most clever

gentle

gentler

gentlest

gentle


more gentle

most gentle

friendly

friendlier

friendliest

friendly


more friendly

most friendly

quiet

quieter

quietest

quiet


more quiet

most quiet

simple

simpler

simplest

simple

 

hollow

hollow


polite

polite


common

more

______________________________

more simple

 

hollower

more hollow

 

politer

more polite


commoner

more common

________________________


 

 

 

 

 

_________________________

most simple

 

the hollowest

the most hollow

 

the politest

the most polite

 

the commonest

the most common

__________________________