joomla
ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ - POSSESSIVE PRONOUNS (4 клас)

 

ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ

 

 

 

 

 

СПОЛУЧЕНА ФОРМА

(ЗАЙМЕННИК + ІМЕННИК)


АБСОЛЮТНА ФОРМА

(ЗАЙМЕННИК БЕЗ ІМЕННИКА)


My – мій, моя, моє, мої

Your твій, твоя, твоє, твої

His його

Her її

Its його, її (неістота)

Our наш, наша, наше, наші

Their – їх

mine мій, моя, моє, мої

yours твій, твоя, твоє, твої

his його

hers її

ours наш, наша, наше, наші

theirs їх

__________________________