joomla
ПРОГРАМА - САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ

 

 

 

 

Самостійне вивчення  англійської мови за 1 клас передбачає:

 

I.Знання  лексики з даної теми.

 

II.   Вміння оперувати даним граматичним матеріалом:

Граматичні структури засвоюються імпліцитно(шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях)

Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур

Дієслово: стверджувальна, питальна, заперечна форми дієслова to be.

Приклад – I am a pupil. Am I a Pupil? I’m not a pupil.

Дієслово  To have to have got

приклад – I have a pen.

Наказовий спосіб дієслів ( команди)

Приклад – Sit down! Stand up!

Іменник: множина іменників

Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір та колір

Займенник: вказівні(this that з іменниками),особові

 

Ш.   Вміти вимовляти вивчені слова та вирази з достатньою для розуміння вимовою. Для покращення результатів рекомендується перед кожним заняттям здійснити фонетичну зарядку( відпрацювати вимову англійських звуків як окремо, так і в мовленнєвому потоці)

Приклад – практикування звуку [ae]:

A black cat sat on a mat

And ate a fat rat

What a big black cat!

What a cat! What a cat!

 

IV.     Вміння розуміти висловлювання інших людей (аудіювання):

 

-         розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване, з довгими паузами;

-         розуміють і реагують на короткі прості прохання і вказівки, сформульовані повільно

 

V.       вміння висловлювати монологічну єдність на дану тему, де учні мають

-         вміють представити себе, своїх друзів, батьків, продукуючи прості, здебільшого ізольовані речення

-         вміють описати предмет шкільного вжитку, іграшку, тварину(назвати його, сказати, який він(великий, маленький, тощо))

 

VI.   Вміння висловлювати діалогічну єдність на дану тему де учні:

 

-         вміють повідомляти про здатність виконувати певні дії учнем чи іншими особами;

-         вміють висловлювати короткі прості прохання і надавати вказівки;

-         вміють повідомляти про місцезнаходження предмета

 

VII. Читання

 

-         розуміють імена друзів

-         розуміють текст привітання з днем народження

-         розуміють короткі вказівки(Jump! Run! Stop!)

 

VIII. Виконання письмових завдань учні:

 

-         вміють писати свої імена та імена друзів

-         вміють писати привітання зі святом.

 

 

Вивчення самостійних тем

 

Тема

Підтема

Орієнтовний  мовний матеріал для вивчення в межах теми

Приклади вживання вивченого матеріалу

Орієнтовні запитання до тем

Я моя сімя та друзі

Про себе,членів родини, друзів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дозвілля

 

 

 

мої іграшки

 

 

 

 

 

 

 

Ігри

 

 

 

Тварини

 

 

 

 

 

 

Частини тіла

Предмети одягу

Лексичний: володіння окремими словами і фразами, пов’язаними з конкретними ситуаціями Hello! Good morning! Good bye! What’s your name?, me, Mum, Dad, Sister, Brother, Family, числа 1-10.

Граматичний:дієслово to be

Займенник: this, that

Лексичний: ride a bike, skip a rope, sing, read, write, dance, sleep, walk, jump

Лексичний:Ball, doll, car, kite, balloon

Граматичний: прикметники - якісні, відносні що вказують на колір та розмір

Іменник: множина іменників

Game, play, football, basketball, tennis

 

 

Lion zebra, cat, dog, bear, monkey, hippo, tiger, elephant, wolf, fox, owl…

Граматичний:Множина іменників,якісні кількісні прикметники

Head, leg, hand, body, eye, nose, hair.

 

Hello! My name is Adda. I am 7.

This is my family. This is my Mum, Dad, sister and brother.

 

 

 

 

I can swim like a fish

 

 

These are balls. They are red.

 

 

 

 

I like football. My friend likes tennis

I like fox. It is orange…

 

 

 

 

My face is round. My eyes are blue….

His hair is red.

- What is your name?

- How old are you?

- Who is this?

 

 

 

 

 

 

 

 

- Can you run/jump/sing?

 

 

- What is this?

- What color is it?

 

 

 

 

 

-What game do you like?

 

 

-What animals do you like?

-Do you like animals?

 

 

 

-What colour is…?

- What colour are….?

Свята та традиції

Назви свят

Santa Claus, Christmas tree, snowman,  Happy Hew Year! Merry Christmas!, present

Hew Year! Merry Christmas!

Вміти поздоровити зі святом

Шкільне життя

Предмети шкільного вжитку

 

 

 

 

 

Desk, blackboard, pen, pencil, pencil case, copybook

Граматичний:Множина іменників,якісні кількісні прикметники

 

The pen is blue. This book is grey…

-how many desks in the classroom?

-What color are the pencils?

 

 

Основна література

1. Буренко В.М.“Dive Into English” Підручник  з англійської мови для 1 класу. – К.,2007;

2. Буренко В.М “Dive into English” Pобочий зошит з англійської мови для 1класу – К.,2007