joomla
PRESENT PERFECT (СЛОВА - ОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

PRESENT PERFECT (СЛОВА - ОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ)

 

 


 

Present Perfect досить часто використовується зі словами-означеннями часу:just – тільки що, щойно

(стоїть між допоміжним дієсловом have і основним дієсловом)


The mail has just come. - Пошта щойно прийшла.

 


already – вже

(стоїть між допоміжним дієсловом have і основним дієсловом).


I have already read this book.Я вже прочитала цю книгу.

 


not……….yet – ще….не:


She has not seen her parents yet. – Вона ще не відвідала своїх батьків.

 


lately – останнім часом

(стоїть на початку або наприкінці речення)


He has seen many films lately.Останнім часом він переглянув багато фільмів.

 


recently – нещодавно

(стоїтьна початку або наприкінці речення)for -  протягом

 

I have known her for 5 years. – Я знаю її 5 років.since – з

 

We have been ill since Monday.Ми хворіємо з понеділка.


 

already – вжеyet – вже, ще


(використовується здебільшого в стверджувальних реченнях, проте в питальному та

заперечному реченнях йому відповідає еквівалент yet, що стоїть наприкінці)

 


 

(+)  I have already washed my car. – Я вже помив свою машину.

(-)  Have you washed you car yet? – Ти вже помив свою машину?

(? ) I haven`t washed my car yet. – Я ще не помив свою машину.

 


ever – колись, коли-небудь


якщо ми задаємо питання (або даємо твердження) в минулому часі зі словами

«коли-небудь»  або їх немає в реченні, але вони маються на увазі, то

використовується Present Perfect.

 


Have you ever been to Rome?

Ти колись був в Римі?

(мається на увазі в житті,життя, на щастя, продовжується)

 


It is the best book I have ever read.

Це – найкраща книга, яку я коли – небудь читав.It`s the worst movie I have seen.

Це – найгірший фільм, який я бачив.

(коли- небудь не вживаться, проте мається на увазі).

 never – ніколи: якщо ми говоримо про події в минулому часі,

використовуючи слова «ніколи».


I have never been to Japan. – Я ніколи не була в Японії.

He has never travelled to the USA. – Він ніколи не подорожував до США.