joomla
ПРИЙМЕННИКИ - ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ:

 about – про.


They are talking about nature.

Вони розмовляють про природу.


about – біля, приблизно (в ...)


I'll come about 8 o'clock.

Я прийду приблизно в 8.


above - над, вище


The temperature was above average recently.

Нещодавно температура була вище середньої.


about - навколо, біля (про місце)


She   likes to have people about   her.

Вона любить мати багато людей навколо себе.


across - через, наскрізь


I helped the blind man across the street.

Я допоміг сліпому перейти через вулицю.


across - на протилежному боці


My house is just across the square.

Мій дім стоїть на протилежній стороні площі.


after – після, через (про час)


She  returned     after   me.

Вона повернулась після мене.


against - проти; на,


We discussed the arguments for and against.

Ми обговорили аргументи «за» та «проти»


Не      leaned against the wall.

Він обперся на стіну


among – серед, між


Не was never particularly popular among his colleagues.

Він ніколи не був особливо популярним серед своїх колег.


around (round) - навколо


The satellite has passed once more around the Earth.

Супутник ще раз облетів навколо Землі.


at - на, в, у (про місце), за


Не was standing at the window.

Він стояв у вікна


at - до, по, на, в (направленні)


Не picked up a stone and threw it at me.

Він підняв камінь та кинув його на мене


at - в (про час)


Не is having breakfast at this moment.

В цей момент він снідає.


before - перед, до, раніше (про час)


Гll get home an hour before the time.

Я прийду додому на час раніше.


before - перед, до (про місце,послідовність)


His name comes before mine on the list.

Його ім’я стоїть в списку перед моїм.


behind - за, сзаду, позаду


The garden behind your house is beautiful.

Сад що знаходиться за твоїм будинком - чудовий.


below - під, нижче ніж, по


The water in the river reaches to just below the knees.

Води в річці - поколіно.


beside – біля, поблизу, рядом


She suddenly got up from beside me and hurried out.

Вона раптом стала біля місця де був я.


between - між (двома)


The train was standing on the border between France and Spain.

Поїзд стояв на кордоні  між Францією та Іспанією.


by - у, при, біля


During summer holidays they spent three days by the sea.

Під час літніх канікул вони провели 3 дні у моря


down - вниз, по


Steve was running down the hill, crying silently.

Стів біг вниз по схилу хребта та мовча плакав.


for - для, за, заради, через (причина)


Children couldn't speak for laughing.

Діти не могли говорити через сміх


for - на, для (мета); протягом


A poor man brought his old watch for sale.

Бідняк приніс свій старий годинник на продаж.


for - на, в, до (направлення)


Before you take a train for Glasgow, you must change twice.

Перед поїздом на Глазго у вас дві пересадки.


for - до, по відношенню до ...


Her hatred for her husband was obvious.

Її ненависть до чоловіка була очевидною.


for - за (щось),...


I paid two pounds for the new textbook.

Я заплатив 2 фунти за новий підручник.


from – від, із


Our cottage stands ten miles from the coast.

Наш котедж знаходиться в 10 милях від узбережжя.


in - в; через (про час)


In the evening I lost my watch in the dark.

Вечорм я загубив годинник в темноті.


I'll be back in a sec.

Я повернусь через секунду.


in front of - перед(о), спереду


The car in front of me stopped suddenly and I had to brake.

Машина переді мною раптово зупинилась і я змушений був затормозити.


over - над, на, по, в (про)


Many singers are famous all over the world.

Багато співаків знамениті по всьому світу.


over - о (б), на, над, зверху; через


Garry stumbled over the stone and fell  over the railings.

Гаррі наштовхнувся на камінь та перелетів через перила.

 

under – під, нижче ніж .... нижче ...


There's a cat under the table.

Під столом сидить кішка.


up - вгору, зверху, наверх


Go up the stairs and then turn to the left.

Іди на верх та поверни на ліво.

 

with - з


With your help I will be able to do it.

З вашою допомогою я зможу це зробити.


without - без


There is по milk, so we have to do without it.

Молока нема тому ми повинні обійтись без нього.