joomla
ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ З ТРАНСКРИПЦІЄЮ - ORDINAL NUMBERS

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

 

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ - ORDINAL NUMBERS


ЧИСЛІВНИКИ 1-100

  1st the first -  перший

2nd the second - другий

3rd the third - третій

4th the fourth - четвертий

5th the fifth – п’ятий

6th the sixth - шостий

7th the seventh - сьомий

8th the eighth - восьмий

9th the ninth – дев’тий

10th the tenth - десятий

11th the eleventh - одинадцятий

12th the twelfth - дванадцятий

13th the thirteenth - тринадцятий

14th the fourteenth - чотирнадцятий

15th the fifteenth – п’тнадцятий

16th the sixteenth - шістнадцятий

17th the seventeenth - сімнадцятий

______________________________________

18th the eighteenth – вісімнадцяти1

19th the nineteenth - дев’тнадцятий

20th the twentieth - двадцятий

21st the twenty-first - двадцять перший

22nd the twenty second - двадцять другий

23rd the twenty-third - двадцять третій

24th the twenty-fourth - двадцять четвертий

30th the thirtieth - тридцятий

40th the fortieth - сороковий

50th the fiftieth - п'ятидесятий

60th the sixtieth - шестидесятий

70th the seventieth - семидесятий

80th the eightieth - восьмидесятий

90th the ninetieth - дев'яностий

100th the hundredth - сотий

101st the hundred and first – сто перший

125th the hundred and twenty-fifth – сто двадцять п’ятий

1,000th the thousandth - тисячний

_______________________________________________

 

 

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ З ТРАНСКРИПЦІЄЮ

 

1 the first

[ðə fɜːst]

2 the second

[ðə ˈsekənd]

3 the third

[ðə θɜːd]

4 the fourth

[ðə fɔːθ]

5 the fifth

[ðə fɪfθ]

6 the sixth

[ðə sɪksθ]

7 the seventh

[ðə ˈsevnθ]

8 the eighth

[ðə eɪtθ]

9 the ninth

[ðə naɪnθ]

10 the tenth

[ðə tenθ]

11 the eleventh

[ðə ɪˈlevnθ]

12 the twelfth

[ðə twelfθ]

13 the thirteenth

[ðə ˌθɜːˈtiːnθ]

14 the fourteenth

[ðə ˌfɔːˈtiːnθ]

15 the fifteenth

[ðə ˌfɪfˈtiːnθ]

16 the sixteenth

[ðə siːkˈstiːnθ]

17 the seventeenth

[ðə ˌsevnˈtiːnθ]

18 the eighteenth

[ðə ˌeɪˈtiːnθ]

19 the nineteenth

[ðə ˌnaɪnˈtiːnθ]

20 the twentieth

[ðə ˈtwentɪəθ]

30 the thirtieth

[ðə ˈθɜːtɪəθ]

40 the fortieth

[ðə ˈfɔːtɪəθ]

50 the fiftieth

[ðə ˈfɪftɪəθ]

60 the sixtieth

[ðə ˈsɪkstɪəθ]

70 the seventieth

[ðə ˈsevntɪəθ]

80 the eightieth

[ðə ˈeɪtɪəθ]

90 the ninetieth

[ðə ˈnaɪntɪəθ]

100 the hundredth

[ðə ˈhʌndrədθ]

1 травня  - the first of May

[ðə fɜːst əv meɪ]

1986 - nineteen eighty six

[naɪnˈtiːn ˈeɪti sɪks]

 

 

1. В англійській мові (на відміну від української) числівники — це незмінні слова.

Порівняйте:


two chairs — два стільці
two doors — двоє дверей
between two trees — між двома деревами
a thousand kilometres — тисяча кілометрів
two thousand kilometres — дві тисячі кілометрів


2. Як кількісні, так і порядкові числівники у реченні звичайно виконують функцію

означення до іменника:


We live on the first floor.
I'm twelve years old.
Two heads are better than one.


3. Кількісний числівник може бути постпозитивним означенням до іменника.

 

Така конструкція звичайно вживається для позначення

номерів параграфів,
сторінок,
розділів,
астин,
а також автобусів і трамваїв,
квартир, будинків,
розмірів взуття,
одягу тощо.


paragraph seven;
part two;
room 4; 
bus number 4; 
age 20; 
flat 7.


I'm wearing shoes size 36.


4. Означуваний іменник у цьому випадку вживається без артикля.


Коли означуваний іменник опускається або його немає, числівники можуть виконувати у реченні

всі функції, властиві іменникам:


підмета:-


Four of the girls in the team were from our class.
The first of January is a holiday in this country.


додатка:


How many apples can I have?
Take two.


іменної частини складеного присудка (предикатива):


Не was the first to come.
How many have come?
We are only two so far.
He is sixteen.


обставини часу:


I'll come at ten sharp.
The lessons begin at nine.