joomla
ДІЄСЛОВО HAVE TO

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

ДІЄСЛОВО HAVE TO

 

 


1. Модальне дієслово have to, так само як i must, указує на необхідність чи обов'язковість дії,

мае значения «бути змушеним»:


I have to get up early.— Я мушу встава mu рано.

We have to learn on Saturday.— Mu маемо вчитися в суботу.


2. Існують певні відмінності у значенні мо-дальних дієслів have to та must. Дієслово must вживається тільки в Present Simple i лише в тому випадку, коли суб'ект прийняв рішення самостійно:


I must hurry, I may be late for school.— Я повинен поквапитися, я можу запізнитись до школи.


3. Модальне дієслово have to в теперішньому часі вживаеться, коли суб'ект мае виконати чуже рішення, а не приймас його самостійно:


Pupils have to do their homework.— Учні повинні виконувати домашне завдання.


У неформальному стилі вживають конструкцію have got to:


I've got to invite Nick.— Я маю запроси mu Ніка.

Have I got to invite Nick? — Чи мушу я за-просити Ніка?

I haven't got to invite Nick.— Я не повинен запрошувати Ніка.


 

УТВОРЕННЯ РЕЧЕНЬ


На відміну від інших модальних дієслів, have to змінюеться за особами та часами. Питальні речения з have to утворюються з використанням допоміжннх дієслів, а в заперечних реченнях до допоміжного дієслова додається частка not:


She has to work much, because she wants to pass the exams well.

Вона мусить богато працювати, тому що вона хоче добре склас mu іспити.


He had to leave home early yesterday. He went to meet his grandma at the station.—

Учоpa він був змушений рано вийти з дому. Він 'іїдив на вокзал зустрічати бабусю.