joomla
ГЕРУНДІЙ - GERUND

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ПЕРЕЙТИ НА ВПРАВИ

ПЕРЕЙТИ НА ВПРАВИ

 

 

 

 

ГЕРУНДІЙ - GERUND

 

 

репетитор

 

 

ФОРМИ ГЕРУНДІЯ


 

Форма герундія

 

Дійсний стан

Active


 

Пасивний стан

Passive

 

Indefinite


V+ing

writing

being V3

being written

 

Perfect


having V3

having written

having been V3

having been  written

 

 

І. Gerund Indefinite Active V+ing


 

1. Для вираження дії, яка відбувається одночасно з дією, вираженою присудком

речення в сьогоденні, минулому або майбутньому часі:


 1. I enjoy having a lot of friends.
 2. He enjoyed talking of the pleasures of travelling.
 3. I like inviting friends to my place.
 4. They went on talking.
 5. She was fond of singing when she was a child.

 1. Мені подобається, що у мене багато друзів (мати багато друзів).
 2. Він дуже любив говорити про задоволення, яке доставляють йому подорожі
 3. Я люблю запрошувати до себе друзів.
 4. Вони продовжували розмовляти.
 5. Вона любила співати, коли вона була дитиною.

 

 

2. Для вираження дії, яка відбудеться в майбутньому по відношенню до дії, вираженої

присудком речення. Тут герундій зазвичай вживається після таких дієслів як to insist -

наполягати, to intend - мати намір, to suggest - припускати і ін:


 1. John suggested going to the cinema.
 2. He had intended writing him.
 3. Не insists on our coming back.
 4. Не keeps insisting on my going home.
 5. I don't mind wearing this dress.
 6. We think of going there in the summer.

 1. Джон предложил пойти в кино.
 2. Він збирався написати йому.
 3. Він наполягає на тому, щоб ми повернулися.
 4. Він продовжує наполягати на тому, щоб я поїхала додому.
 5. Я не заперечую проти того, щоб носити це плаття.
 6. Ми думаємо поїхати туди влітку.

 

 

3. Для вираження дії, яка сталася раніше дії, вираженої  присудком речення:


 1. I remember sending them the invitation.
 2. He gave up smoking a few years ago

 1. Я пам'ятаю, що послав їм запрошення.
 2. Він кинув палити кілька років тому.

 

 

4. Для вираження дії, яка не співвідноситься з будь-яким часом:


 1. Eating carrots is good for your eyes.
 2. Doing so is not  correct.
 1. Їсти моркву корисно для очей.
 2. Так чинити не коректно.

 

 

 

ІІ. Gerund Indefinite Passive being V3

виражає дію, що вчиняється над особою чи предметом, до якого відноситься герундій:


 

 1. He was afraid of being put into prison.
 2. The boy denied being constantly scolded and    punished.
 3. He was very glad of being helped in his difficulty.
 4. She tried to avoid being spoken to.
 5. The child insisted on being sent home at once.
 6. She showed no sign of being surprised.
 7. I was angry at being interrupted every other moment.
 8. I like being invited by my friends.
 9. I insist on being listened to.
 10. She is afraid of being cheated.
 11. She doesn't like being looked at.
 12. My son likes being taken to the zoo.

 1. Він боявся, що його посадять у в'язницю.
 2. Хлопчик заперечував, що його постійно сварять і карають.
 3. Він був дуже радий що йому допомагають з труднощами.
 4. Вона намагалася уникнути говорив.
 5. Дитина наполягав на тому, щоб її негайно відправили додому.
 6. Вона не показала жодної ознаки здивування.
 7. Я був злий, що мене весь час переривали.
 8. Я люблю, коли мене запрошують до себе друзі.
 9. Я наполягаю на тому, щоб мене вислухали.
 10. Вона боїться, що її обдурять.
 11. Вона не любить, коли на неї дивляться.
 12. Мій син любить, коли його беруть в зоопарк.

 

 

 

ІІІ. Gerund Perfect Active having V3

виражає дію, що сталася раніше дії, вираженої присудком речення:


 1. She denied having been at home that evening.
 2. Thank you for having sent me such beautiful flowers.
 3. He was accused of having sold important state secrets.
 4. He denied having sold them.
 5. Excuse me for having broken your beautiful vase.
 6. You never mentioned having been to Greece.
 7. I don't remember ever having met your sister.
 8. I’m sure of having read it once.
 9. He regretted now having written this letter.
 10. I don’t remember having seen him before.
 11. Не mentioned having read it in the paper.
 12. I called them to say about my having arrived.
 13. I remember having studied this lesson.
 14. I remember my friends having congratulated me then.
 15. He is proud of having won in the tournament.


 1. Вона заперечувала, що була вдома в той вечір.
 2. Дякую Вам, що Ви надіслали мені такі красиві квіти.
 3. Його звинуватили у тому, що він продав важливі державні секрети.
 4. Він заперечив, що продав їх.
 5. Вибачте за те, що я розбив вашу красиву вазу.
 6. Ви ніколи не згадували, що бували в Греції.
 7. Я не пам'ятаю, що коли-небудь зустрів вашу сестру.
 8. Я впевнена (зараз), що вже одного разу читала це (раніше).
 9. Він жалкував тепер, що написав цей лист. (раніше)
 10. Я не пам'ятаю, щоб я його бачив раніше.
 11. Він згадав про те, що читав це в газеті.
 12. Я подзвонив їм, щоб сказати про те, що я приїхав.
 13. Я пам'ятаю, що вже вивчав цей урок.
 14. Я пам’ятаю, що мої друзі привітали мене тоді.)
 15. Він пишається тим, що переміг у турнірі.

 

 

 

IV. Gerund Perfect Passive having been V3

виражає дію, яка відбувалася над особою чи предметом раніше дії, позначеною

присудком речення:


 1. Jane Eyre remembered having been locked up in the red room for having contradicted Mrs. Reed.
 2. I remember having been shown the letter.
 3. He was proud of having been elected chairman.
 4. He immediately called the police when he found his flat having been robbed.  (that his flat had been robbed)
 5. She was very proud of having been given that job.
 6. He complained of having been tortured by the police.
 7. He was proud of having been invited to the party.
 8. Without having been seen we entered the house.
 9. She was happy about having been sent abroad.
 10. I remember having been congratulated by my friends.

 1. Джейн Ейр згадала, що була замкнена в червоній кімнаті за те, що суперечила місіс Рід.
 2. Я пам'ятаю, що мені показували лист.
 3. Він пишався, що був обраний головою.
 4. Він негайно зателефонував у поліцію, коли виявив, що його квартира була пограбована.
 5. Вона була дуже пишалася тим, що отримала цю роботу.
 6. Він подав скаргу на те, що був підданий тортурам з боку поліції.
 7. Він пишався тим, що його запросили на вечірку.
 8. Ми увійшли в будинок так, що нас не помітили.
 9. Она была рада, что ее отправили за границу.
 10. Я пам’ятаю, як мене привітали мої друзі.

 

 

ПРИКЛАДИ ВЖИВАННЯ ГЕРУНДІЯ З ПЕВНИМИ ДІЄСЛОВАМИ, ЯКІ БАЖАНО ПАМ’ЯТАТИ:


 1. Thank you for coming
 2. am fond of reading
 3. Avoid touching the surface
 4. We finished writing a report
 5. Go on (continue, keep on) reading
 6. He gave up smoking
 7. I cannot help laughing
 8. I enjoy (like) reading books
 9. Forgive (excuse, sorry for) my being late
 10. Put off (postpone) reading for tomorrow
 11. Do you mind going to the shop?
 12. I don’t mind working alone
 13. The house wants (needs, requires) repairing
 14. I started (began) playing tennis when I was 6
 15. I remember going to the forest
 16. He insisted on telling the truth
 17. She objected to visiting them
 18. agreed to helping them
 19. We thought of traveling toEgypt
 20. look forward to hearing from you
 21. They dream of winning a prize
 22. am proud of being a teacher
 23. am surprised at his playing well
 24. It depends on his coming on time
 25. He is busy with doing the project
 26. This film is worth watching
 27. You can take a taxi instead of waiting for a bus
 28. She left home without locking the door
 29. I prefer traveling by car
 1. Дякую за те, що прийшли
 2. Я захоплююсь читанням
 3. Уникайте дотиків до поверхні
 4. Ми закінчили писати звіт
 5. Продовжуйте читати
 6. Він кинув палити
 7. Не можу стримати сміху
 8. Мені подобається читати книги
 9. Вибачте за моє запізнення
 10. Відкладіть читання на завтра
 11. Ви не проти піти в магазин?
 12. Я не проти працювати на одинці
 13. Будинок потребує ремонту
 14. Я почав грати в теніс у віці 6 років
 15. Пам’ятаю походи до лісу
 16. Він наполягав на тому, щоб розказати правду
 17. Вона заперечувала проти відвідування їх
 18. Я погодився допомогти їм
 19. Ми думали про подорож до Єгипту
 20. Я з нетерпінням чекаю почути щось від вас
 21. Вони мріють виграти приз
 22. Я гордий з того, що є вчителем
 23. Я здивований його гарною грою
 24. Це залежить від його вчасного приходу
 25. Він зайнятий роботою над проектом
 26. Фільм варто подивитися
 27. Можеш взяти таксі замість очікування на автобус
 28. Вона залишила дім, не замкнувши двері
 29. Я надаю перевагу подорожам на авто

 

 

 

У РЕЧЕННІ ГЕРУНДІЙ МОЖЕ БУТИ:


 


1. ПІДМЕТОМ


Перекладається іменником або інфінітивом.


 1. Smoking is not allowed here.
 2. Swimming in the lake is forbidden.
 3. It’s no use waiting any more.
 4. It’s no good worrying now.
 5. It was very nice meeting you
 6. Nice talking to you.
 7. No talking!

 1. Курити (Куріння) тут не дозволяється.
 2. Купатися (купання) в озері заборонено.
 3. Марно чекати більше.
 4. Тепер марно хвилюватися.
 5. Приємно було познайомитися з вами. (при прощанні)
 6. Приємно було поговорити з вами.
 7. Не розмовляти!

 

 

 

2. ОЗНАЧЕННЯМ


Перекладається іменником або інфінітивом.


 

 1. There are different ways of obtaining this substance.
 1. Існують різні способи отримання цієї речовини.

 

 

 

 

3. ІМЕННОЮ ЧАСТИНОЮ ПРИСУДКА


Перекладається іменником або інфінітивом. У цьому випадку герундій грає роль смислової частини присудка, слідуючи за дієсловом-зв'язкою to be (am, is, are, was, were, ...):


 1. His hobby is driving a car.
 2. His task was translating the text from English into Russian
 3. Your job is sorting the mail.
 1. Його хобі – водіння (водити) машини (у).
 2. Його завдання полягало в тому, щоб перекласти текст з англійської на російську.
 3. Твоя робота - сортувати пошту.

 

Частью составного глагольного сказуемого.

I began listening to music when I was six. — Я начал слушать музыку в шесть лет.

 

 

 

4. ПРЯМИМ ДОДАТКОМ

Перекладається іменником або інфінітивом.


The car needs repairing.

I enjoy listening to music.

Машина потребує ремонту (Машину потрібно ремонтувати).

Я получаю удовольствие, когда слушаю музыку.

 

Дієслова, після яких в якості прямого доповнення вживається тільки герундій (а не інфінітив)

 

 

 

5. ПРИЙМЕННИКОВИМ ДОДАТКОМ


Перекладається іменником або підрядним реченням.


 1. They spoke about their travelling.
 1. Вони говорили про свою подорож (те, як вони подорожували).

 

 

 

6. ОБСТАВИНОЮ (завжди з прийменником)


Перекладається іменником з прийменником, дієприслівником, підрядним реченням.


 1. Learning rules without examples is of little use.
 2. Think before answering.
 3. By doing that you’ll save a lot of time.
 4. I am tired of waiting.
 5. The floor of the room needs painting.
 6. Everybody laughed on hearing his answer.
 7. Thank you for coming.
 8. He is proud of having won in the tournament.
 9. She is sorry for being late.
 10. He run without stopping.
 11. Before going to bed, she locked the door.

 1. Вивчення правил (вивчати правила) без прикладів приносить мало користі.
 2. Подумай перш ніж відповісти.
 3. Роблячи це, ти зекономиш багато часу.
 4. Я втомився від очікування (втомився чекати).
 5. Підлога цієї кімнати потребує фарбування (потрібно пофарбувати).
 6. Всі розсміялися, почувши (коли почули) його відповідь.
 7. Дякуємо за те, що ви прийшли.
 8. Він пишається тим, що переміг у турнірі.
 9. Вона шкодує, що запізнилася.
 10. Він біг, не зупиняючись.
 11. Перед тим, як лягти спати, вона замкнула двері.

 

 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОБОТИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ:


His loving rock was known to the whole school.

1. користуючись знанням певних ознак, з'ясовуємо, що loving в цьому реченні саме герундій, а не причастя або щось ще;

2. loving від love (любити) - назва процесу => "любов до";

3. (в голові): Його любов до (кого? / чого?) рока було відомо всій школі, (при дослівному перекладі іменники, наступні відразу за герундієм, стоять у родовому відмінку, хоча в англійському варіанті привід родового відмінка (of) після герундія не ставиться );

4. остаточний варіант перекладу:

Його любов / пристрасть до року була відома всій школі. / Про його пристрасті до року знала вся школа. / Вся школа знала, що він рокоман.

 

 

 

ПЕРЕЙТИ НА ВПРАВИ