joomla
ВЖИВАННЯ ГЕРУНДІЯ В ЯКОСТІ РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

ВЖИВАННЯ ГЕРУНДІЯ В ЯКОСТІ РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ

 

 

 

 

 

1) в якості підмета:

Buying a contactor is necessary for you. 'Контактор купить полезно для вас'.

2) як частина присудка після дієслів to finish, to start, to continue, to go on, to keep та ін:

He finished reading the newspaper. 'Він закінчив читання газети'.

3) як прийменникове доповнення:

I am fond of reading. 'Я обожнюю читання'.

4) як пряме доповнення:

Do you mind my smoking here? 'Ти не заперечуєш проти мого куріння?'

5) як обставина часу:

On coming home I took a bath. 'Після повернення додому я прийняв ванну'.

6) як обставина способу дії:

Instead of going home he went to the movies. 'Замість того щоб піти додому (дослівно: замість відходу додому),

він відправився в кіно'.

 


1. Підмет або його частина.


Listening to classical music is nicely.  –  Слухати класичну музику - приємно.


2. Присудок.


Reading is cognizing.  –  Читати - значить пізнавати.


3. Частина присудка посла дієслів, які виражають:


а. Необходімсоть, можливість, ймовірність, бажаність і т.п.


to advise  –  радити
to allow   –  дозволяти
to avoid   –  уникати
to appreciate   –  цінувати
can't bear   –  не терпіти
can't stand   –  не виносити
can't help   –  не втриматися від
to detest   –  ненавидіти
to dislike   –  не любити
to dread   –  побоюватися, боятися
to expect   –  очікувати
to fell like  –   відчувати як
to intend   –  намірятися
to like   –  подобатися, любити
to permit   –  дозволяти
to propose   –  пропонувати
to recommend   –  рекомендувати
to want   –  хотіти


та ін


He detests skating.  –  Він терпіти не може катання на ковзанах.

 


б. Початок, кінець, тривалість дії.


to begin   –  починати
to cease   –  переставати, припиняти
to commence   –  починати
to finish   –  закінчувати
to give up   –  кидати
to go on, keep on, to proceed, to continue, to carry on   –  продовжувати
to quit   –  кидати, іти, звільнятися
to resume   –  відновлювати, продовжувати
to stop   –  зупинятися


та ін


It has started raining.  –  Почався дощ.

 


4. Доповнення після:


а. дієслів


to admit   –  визнавати
to anticipate   –  очікувати
to consider   –  розглядати
to delay   –  відкладати
to enjoy   –  насолоджуватися
to escape   –  рятуватися, вибиратися
to excuse   –  вибачатися
to fancy   –  уявляти, уявляти
to forbid   –  забороняти
to forgive   –  прощати
to imagine   –  представляти
to involve   –  залучати
to mean   –  мати на увазі
to mind   –  заперечувати
to miss   –  пропускати
to pardon   –  вибачатися
to postpone   –  відкладати
to practice   –  практикувати
to prevent   –  запобігати
to recollect   –  згадати
to regret   –  жалкувати
to remember   –  пам'ятати
to resent   –  нагадувати
to resist   –  пручатися
to risk   –  ризикувати
to suggest   –  припускати
to understand   –  розуміти


та ін


Do you mind my opening the windows?  –  Ви не заперечуєте, якщо я відкрию вікно?

 


б. Дієслів з прийменниками

 

to be afraid ofбоятися чого-л.
to be capable (incapable) ofбути здатним (нездатним) на
to be engaged in   –  бути зайнятим якою діяльністю
to be fond ofлюбити що-л.
to be interested inцікавитися чим-л.
to be proud ofпишатися чим-н.
to be surprised atдивуватися чому-н.
to accause of   –  звинувачувати в
to aim at   –  прагнути до
to apologize for   –  вибачатися за
to approve of   –  схвалювати
to assist in   –  брати участь у
to believe in   –  вірити в
to complain of   –  скаржитися на
to consist inполягати в
to count on (upon)розраховувати на
to depend on   –  залежати від
to decide against   –  приймати рішення проти
to be disappointed atбути розчарованим в
to dream of   –  мріяти про
to get used toзвикнути до
to hear ofчути про
to inform of   –  інформувати про
to insist on   –  наполягати на
to object toзаперечувати проти
to persist inнаполегливо продовжувати що-н.
to prevent from   –  не допускати, заважати
to rely on   –  сподіватися на
to result inприводити до чого-н.
to think of / about   –  думати про
to spend inвитрачати (час) на що-н.
to succeed in   –  мати успіх у
to suspect of   –  підозрювати в
to think ofдумати про
to warn against   –  попереджати про
to look forward to   –  очікувати з нетерпінням
to object to   –  заперечувати
to devote to   –  присвячувати себе чого-небудь


та ін


All people dream being happy.  –  Всі люди мріють бути щасливими.

 


5. Визначення після іменників з прийменниками.


an advantage of   –  позитивна сторона, перевага
a cause of   –  причина
a chance of   –  шанс, можливість
a decrease of   –  падіння, зменшення
a difficulty in   –  утруднення
a disadvantage of   –  негативна сторона, недолік
a fact of   –  факт, обставину
a fall in   –  спад, зниження
fear of   –  страх
a feeling of   –  відчуття
a gift of   –  дар
an idea of   –  ​​ідея
an opportunity of   –  можливість
a reason for   –  причина, підстава
a rise in   –  підйом, стрибок
a way of   –  спосіб, манера


та ін


His way of talking was rather rude.  –  Його манера розмовляти була досить грубою.

 


6. Обставина часу, способу дії, умови, мети, причини після прийменників:


after   –  після
at у,  –  на
before  –   до
by   –  до
despite   –  всупереч; незважаючи на
for   –  для
in   –  в
instead of   –  замість
in spite of   –  незважаючи на
on   –  по
through   –  шляхом; за допомогою
without   –  без
upon   –  на


та ін


In spite of living abroad for a long time he hasn't forgotten his native language.  –

Незважаючи на довгий час життя за кордоном, він не забув своєї рідної мови.

 

 

7. До числа іменників, після яких часто вживається герундій у функції

визначення, відносяться:


astonishment (at)здивування
disappointment (at)розчарування
surprise (at)здивування
apology (for)вибачення
plan (for)план
preparation (for)приготування
reason (for)причина, підстава
experience (in)досвід
interest (in)нтерес
skill (in)майстерність
art (of)мистецтво
chance (of), opportunity (of)зручний випадок
fear (of)страх
habit (of)звичка
hope (of)надія
idea (of)думка, ідея
importance (of)важливість
intention (of)намір
means (of)засіб
method (of)метод
necessity (of)необхідність
pleasure (of)задоволення
possibility (of)можливість
problem (of)проблема
process (of)процес
right (of)право
way (of)спосіб
objection (to)заперечення

 

У функції доповнення після іменників


astonishment,
disappointment,
surprise,
chance,
opportunity,
intention,
means,
necessity,
possibility,
way


поряд з герундієм вживається інфінітив:

I have no intention of going there. = I have no intention to go there. Я не маю наміру йти туди.