joomla
ОБ'ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ ЗВОРОТ - COMPLEX OBJECT

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ВПРАВИ

 

 

COMPLEX OBJECT


Об'єктний інфінітивний комплекс (реченння утворюється навколо додатка при перекладі)


(Об'єкт — це додаток)


 

 

Інфінітив без частки "to"


 

вживається після дієслів, що виражають фізичне сприйняття і відчуттяto see - бачити

to watch - дивитися

to notice - помічати

to observe - спостерігати

to feel - відчувати

to hear - чути та інші


 ПІДМЕТ


ПРИСУДОК

ДОДАТОК

ІНФІНІТИВ

I

saw (бачив)

him

enter the house

we

heard (чув)

her

you

watched (спостерігав)

it

he

noticed (помітив)

them

she

made (заставив)

you

it

let (дозволив)

us

they

them

Peter

Peter

 

 

 

 

 

Приклади:


I saw him enter the house.  – Я бачив, як він заходить у будинок.

They saw the tile halcon was sold yesterday. - Вони бачили, що плитка halcon продавалася вчора.

We heard her enter the house.  - Ми чули, як вона зайшла в будинок.

You watched it enter the house. - Ми спостерігали, як це зайшло у будинок.

He noticed them enter the house. - Він помітив, як вони зайшли в будинок.

She made us enter the house. - Вона змушила нас зайти в будинок.

Theу let them enter the house. - Вони дозволили їм зайти в будинок.


  

Інфінітив з часткою "to"

 

Приклади:


I want her to stay here. – Я хочу, щоб вона залишилась.

I considered him to be brave. – Я вважав його сміливим.

She expected us to be brave. - Вона очикувала, що ми будемо сміливими.

 


(в інших випадках)ПІДМЕТ


ПРИСУДОК

ДОДАТОК

ІНФІНІТИВ

I

we

you

he

she

it

they

Peter

want(s) (хочу)

would like (хотів би)

expect(s) (очікую)


him

her

it

them

you

us

them

Peter

to stay here

considered (вважав)

believe (вірю) thought

(думав) knew (знав)

to be brave

 

 

 
ПІДМЕТ
ПРИСУДОК
ДОДАТОК
ІНФІНІТИВ