joomla
СКЛАДНЕ ДОПОВНЕННЯ (COMPLEX OBJECT)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

 

 

 

СКЛАДНЕ ДОПОВНЕННЯ (COMPLEX OBJECT)

 

 

Вся біда в тому, що складне доповнення, дуже характерне для англійської мови, на украЇнську мову перекладається тільки підрядним реченням. Всі інші спроби приречені на помилку, а між тим зрозуміти тонкощі Complex Object не так вже важко.

Complex Object складається з  іменника в називному відмінку (або займенника в непрямому відмінку) та інфінітива дієслова (або причастя першого). У українському варіанті підрядне речення буде вводитися союзами: що, як, щоб.


 

Complex Object вживається в наступних випадках:


1. Після дієслів, що виражають бажання: to want, to wish, to desire, would like;

2. Після дієслів, що виражають припущення: to expect, to believe, to think, to suppose, to consider, to find;

3. Після дієслів, що виражають наказ, прохання: to command, to order, to ask, to allow;

4. Після дієслів, що виражають чуттєве сприйняття: to see, to hear, to notice, to feel, to watch, to observe;

5. Після дієслів, що виражають спонукання: to make, to force, to have, to let.

У двох останніх випадках частинка to перед інфінітивом не ставиться.

 


Інфінітив в Complex Object використовується в тому випадку, коли нам треба звернути увагу на сам факт дії і його завершеність, а дієприкметник у складному доповненні вказує на дію в розвитку і незавершеність:

He heard his brother play the piano. - Він чув, як його брат грав на піаніно.

He heard his brother playing the piano. - Він слухав, як його брат грає на піаніно.Якщо дієслова чуттєвого сприйняття не виражають фізіологічні почуття, то Complex Object не вживається. У цих випадках будується звичайне додаткове підрядне речення. Наприклад, дієслово to see може вживатися у значенні «розуміти», а не «бачити», а дієслово to hear у значенні дізнаватися, а не «чути»:

I saw him enter the hotel. - Я бачив, що він увійшов до готелю.

I see that you read this article. - Я розумію, що ви читали цю статтю.


 

ПРИКЛАДИ:

 

I want him to help me. - Я хочу, щоб він допоміг мені.

I'd like him to buy me this diary.  -   Я б хотів, щоб він купив мені цей щоденник. (купить ежедневники 2014.)

Ежедневник Allegra

I expect him to come.  - Я очікую, що він прийде.

I know him to be a good pupil.  - Я знаю, що він буде хорошим учнем.

Mother made me eat the soup.  - Мати змусила мене з'їсти суп.

 

 


I saw him enter. I saw him entering.

I heard her speak. I heard her speaking.

I noticed him frown. I noticed him frowning.

I felt him tremble. I felt him trembling.

I want the work to be done I want the work done.TO HAVE SOMETHING DONE


E.g.


must have my hair cut.

must have my watch repaired.

must have my photo taken.

must have a new dress made.

want to have my hair cut.

want to have my watch repaired, etc.


I must

I want to

I am going to

have

my hair cut.

my watch repaired. my photo taken.

a new dress made.

Have you had

your hair cut?

your watch repaired? your photo taken?

a new dress made?о

When Why

did you have

your hair cut?

your watch repaired? your photo taken?

a new dress made?

Where do you usually have

your hair cut?

your watch repaired? your photo taken?

your dresses made?