joomla
COMPLEX OBJECT (СКЛАДНЕ ДОПОВНЕННЯ) - ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

 

COMPLEX OBJECT (СКЛАДНЕ ДОПОВНЕННЯ) - ВПРАВИ

 


 

I want him to help me.

I'd like him to help me.


1. Закінчите речення, вживаючи складне доповнення.


E.g. "Bring me a book," said my brother to me. My brother wanted me to bring him a book.

 1. The teacher said to the pupils: "Learn the rule." — The teacher wanted ...
 2. "Be careful, or else you will spill the milk," said my mother to me. — My mother did not want...
 3. "My daughter will go to a ballet school," said the woman. — The woman wanted ...
 4. The man said: "My son will study mathematics." —The man wanted ...
 5. "Oh, father, buy me this toy, please," said the little boy. — The little boy wanted ...
 6. "Wait for me after school," said Ann to me. — Ann wanted ...
 7. "Fix the shelf in the kitchen," my father said to me. — My father wanted ...
 8. "It will be very good if you study English," said my mother to me. —My mother wanted ...
 9. "Bring me some water from the river, children," said our grandmother. — Our grandmother wanted ...
 10. "Come to my birthday party," said Kate to her classmates — Kate wanted ...
 11. The biology teacher said to us: "Collect some insects in summer." —The biology teacher wanted ...
 12. "Don't eat ice cream before dinner," said our mother to us. Our mother did not want...

 

 

1. The teacher wanted the pupils to learn the rule.
2. My mother did not want me to spill the milk.
3. The woman wanted her daughter to go to a ballet school.
4. The man wanted his son to study mathematics.
5. The little boy wanted his father to buy him that toy.
6. Ann wanted me to wait for her after school.
7. My father wanted me to fix the shelf in the kitchen.
8. My mother wanted me to study English.
9. Our grandmother wanted us to bring her some water from the river.
10. Kate wanted her classmates to come to her birthday party.
11. The biology teacher wanted us to collect some insects in summer.
12. Our mother did not want us to eat ice cream before dinner.

 

 

2.  Перекладіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.


1. Я хочу, щоб всі діти сміялися.
2. Я хочу, щоб все це прочитали.
3. Мені хотілося б, щоб доктор подивився його.
4. Діти хотіли, щоб я розповів їм казку.
5. Я не хочу, щоб вона знала про це.
б. Він хотів, щоб його друг пішов з ним.
7. Мій брат хоче, щоб я вивчала іспанську мову.
8. Я б хотів, щоб мої учні добре знали англійську мову.
9. Я не хочу, щоб ти одержав погану оцінку.
10. Мені б ке хотілося, щоб вони спізнилися.
11. Яні хотіла, щоб ви мене чекали.
12. Вона б хотіла, щоб у її кімнату поставили кондиціонер ttp://www.airfresh.ru/ventilyatsiya.htm.
13. Я хочу, щоб ви прочитали цю книгу.
14. Мені б хотілося, щоб ви приїхали до нас.
15. Вона хотіла, щоб її син добре закінчив школу.
16. Їм би хотілося, щоб ми програли гру.
17. Вона не хотіла, щоб я поїхав до Москви.
18. Я б не хотів, щоб Ви втратили мою книгу.
19. Папа хоче, щоб я була піаністкою.
20. Ми хочемо, щоб цей артист приїхав до нас у школу.
21. Вам би хотілося, щоб я розповів вам цю історію?
22. Хочете, я дам Вам мій словник?

 

1. I want all children to laugh.
2. I want everybody to read it.
3. I should like the doctor to examine him.
4. The children wanted me to tell them a fairy tale.
5. I don't want her to know about it.
6. He wanted his friend to go with him,
7. My brother wants me to study Spanish.
8. I should like my pupils to know English well.
9. I don't want you to get a bad mark.
10. I should not like them to be late.
11. I did not want you to wait for me.
12. She would like to put in her room air
13. I want you to read this book.
14. I would like you to come to our place.
15. She wanted her son to finish school well.
16. They would like us to lose the game.
17. She did not want me to go to Moscow.
18. I would not like you to lose my book.
19. Father wants me to be a pianist.
20. We want this actor to come to our school.
21. Would you like me to tell you fliis story?
22. Do you warn; rne to give you rny dictionary?

 


 

I expect him to come,

I know him to be a good pupil.

 

3.  Перепишіть наступні речення, вживаючи складне доповнення.

 

E.g. I expect that she will send me a letter. I expect her to send me a letter.

I know that he is a great scientist. I know him to be a great scientist.


1. I know that my friend is a just man.

2. I expect that he will understand your problem and help you to solve it.

3. I expected that she would behave quite differently.

4. I did not expect that my brother would forget to send her flowers.

5. He knows that my mother is a very kind woman.

6. She expected that her brother would bring her the book.

7. I know that your uncle is an excellent mathematician.

8. People expect that the 21st century will bring peace on the Earth.

 

 

4. Перекладіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.


1. Вона знала, що він дуже добра людина.
2. Всі знали, що вона прогресивний учений.
3. Я знаю, що твоя сестра - дуже здібна студентка.
4. Всі знають, що Байрон - великий поет.
5. Я не очікував, що це станеться так скоро.
6. Ми розраховуємо, що ви нам допоможете.
7. Він очікував, що міністр відповість одразу.
8. Ми розраховували, що погода зміниться.
9. Я розраховую, що лист прийде завтра.
10. Він розраховував, що вчитель похвалить його.
11. Вона не розраховувала, що вони повернуться так пізно.
12. Я знаю, що вона талановита співачка.
13. Я знала, що він великий вчений.
14. Ми не розраховували, що ви так багато зробите.
15. Учитель розраховував, що учні зрозуміють правило.
16. Яні очікував, що він напише такі прекрасні вірші.

 

1. She knew him to be a very kind man.
2. Everybody knew her to be a progressive scientist.
3. I know your sister to be a very bright student.
4. Everybody knows Byron to be a great poet.
5. I did not expect it to happen so soon.
6. We expect you to help us.
7. He expected the minister to answer at once.
8. We expected the weather to change.
9. I expect the letter to corne tomorrow.
10. He expected the teacher to praise him.
11. She did not expect them to return so late.
12. I know her to be a talented singer.
13. I knew him to be a great scientist.
14. We did not expect you to do so much
15. The teacher expected the pupils to understand the rule.
16. I did not expect him to write such wonderful poetry.

 

 

Like her to sing.

I hate her to cry.5. Перекладіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.


1. Я ненавиджу, коли ти забуваєш свої обов'язки.
2. Бабуся любить, коли Лена грає на роялі.
3. Папа любить, коли я говорю по-англійськи.
4. Мій дідусь не любив, коли діти розмовляли за столом.
5. Він терпіти не міг, коли ми ламали іграшки.
6. Він любив, коли ми грали в тихі ігри.
7. Я люблю, коли діти сміються.
8. Вона не любить, коли я з нею сперечаюся.
9. Вона не любила, щоб ми приходили пізно.
10. Він терпіти не може, коли я спізнююся.
11. Наш вчитель любить, коли ми ставимо запитання.1. I hate you to forget your duties.
2. Grandmother likes Lena to play the piano.
3. Father likes me to speak English.
4. My grandfather did not like children to talk at table.
5. He hated us to break our toys.
6. He liked us to play quiet games.
7. I like children to laugh.
8. She does not like me to argue with her.
9. She did not like us to come late.
10. He hates me to be late.
11. Our teacher likes us to ask questions.


 


Mother made me eat the soup.6. Перекладіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.


1. Будь ласка, не змушуйте мене пити молоко.
2. Вона не могла змусити його лягати спати рано.
3. Собака змусила кішку підійнятися на дерево.
4. Учитель змусив її переписати вправу.
5. Вона змусила собаку перестрибнути через паркан.
б. Він змусив брата стрибнути у воду.
7. Дощ змусив нас повернутися додому.
8. Примусьте її надягти пальто: сьогодні дуже холодно.
9. Чому ви не змусили сина вивчити вірш?
10. Яні можу змусити свою кішку ловити мишей.
11. Коли ти змусиш свого друга робити зарядку?

 

 

1. Please don't make me drink milk.
2. She could not make him go to bed early.
3. The dog made the cat climb the tree.
4. The teacher made her rewrite the exercise.
5. She made the dog jump over the fence.
6. He made his brother jump into the water.
7. The rain made us return home.
8. Make her put on her coat: it is very cold today.
9. Why didn't you make your son learn the poem?
10. I can't make my cat catch mice.
11. When will you make your friend do his morning exercises?

 

 

7. Перекладіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.

 

1. Я чув, як він відкриває двері.
2. Я чув, як він відкрив двері.
3. Я відчув, як він торкнувся моєї руки.
4. Я відчував, що він стосується моєї руки.
5. Я бачив, як птахи летять до лісу.
6. Я побачив, як птахи полетіли до лісу.
7. Ми побачили, що вона перепливає річку.
8. Ми бачили, як вона перепливла річку.
9. Я не помітила, як він поклав лист на стіл.
10. Я бачила, як він поставив свою валізу біля дверей.
11. Ми бачили, як вона зійшла з поїзда і пішла у напрямку до кас.
12. Ми спостерігали, як він підійшов до вікна, зупинився, відкрив журнал і став читати.
13. Я відчула, що хтось дивиться на мене праворуч.
14. Ми бачили, як вона виходила з дому.
15. Він чув, як голова назвав його ім'я.
16. Він відчув, що його руки тремтять.
17. Ми чули, як вони весело сміються в сусідній кімнаті.
18. Я помітив, що вона зблідла.
19. Я бачив, що він встав із стільця і ​​пішов до вікна.
20. Мати стежила, як її маленький син чистить зуби.
21. Він спостерігав, як мама миє посуд.
22. Ми бачили, що вони повільно наближаються.
23. Ми побачили, що вони сплять.
24. Він зауважив, що вона здригнулася.
25. Я чув, як він грає на скрипці.
28. Ми чули, як він заговорив з нею по-французьки.

 

1. I heard hirn opening the door.
2. I heard hirn open the door.
3. I felt him touch my hand.
4. I felt hirn touching my hand. 5.
I saw the birds flying towards the wood.
6. I saw the birds fly to the wood.
7. We saw her swimming across the river.
8. We saw her swim across the river.
9. I did not notice him put the letter on the table.
10. I saw him put his suitcase by the door.
11. We saw her get off the train and walk to wards the booking office.
12. We watched hirn walk up to the window, stop, open the magazine and begin reading.
13. I felt somebody looking at me from the right.
14. We saw her leaving the house.
15. He heard the chairman call his name.
16. He felt his hands treni bling.
17. We heard them laughing merrily in the next room.
18. I noticed her turn pale.
19. I saw him stand up from the chair and walk towards the window.
20. The mother watched her little son cleaning his teeth.
21. He watched his mother washing the dishes.
22. We saw them approaching slowly.
23. We saw them sleeping.
24. He noticed her shudder.
25. I heard hirn playing the violin.
26. We heard him speak French to her.

 

 

8. Перекладіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.


1. Вона бачила, що Ніна приміряє капелюха.
2. Аліса бачила, що її сестра взяла книгу.
3. Він бачив, що його учні стоять біля школи.
4. Том бачив, що вона вийшла з кімнати.
5. Мати бачила, що її діти роблять домашнє завдання.
6. Вона бачила, що Андрій сидить на дивані.
7. Микола бачив, що Анна щось пише.
8. Вона не чула, як я увійшов до кімнати.
9. Я не чув, як вони розмовляли.
10. Ви коли-небудь чули, як вона співає?
11. Ви коли-небудь чули, як він говорить по-іспанськи?
12. Я бачив, що Коля прийшов.
13. Я бачила, що Джордж йде по вулиці.
14. Я бачив, що Неллі читає.
15. Ми бачили, як студенти танцюють.
16. Ми бачили, як розмовляли їхні батьки.
17. Ми дивилися, як діти грають.
18. У зоопарку ми часто стежили за тим, як мавпи грають в клітці.
19. Я часто чую, як він грає у себе в кімнаті.
20. Ви бачили, як бігли ці два хлопчики?
21. Він почув, як на вулиці плаче якась дитина.
22. Діти стояли і дивилися, як плавають ведмеді.
23. Хлопчик стежив потім, як кішка намагається відкрити двері.
24. Він зауважив, що вони переходять вулицю з двома великими валізами в руках.
25. Учитель помітив, що учні розмовляють.
28. Вона помітила, як батько вийшов з кімнати.
27. Ви помітили, що вони сміються? 28. Ви помітили, що він пішов?

 


1. She saw Nina trying on a hat.
2. Alice saw her sister take the book.
3. He saw his pupils standing near the school.
4. Torn saw her leave the room.
5. The moth er saw her children doing their homework.
6. She sal Andrew bitting on the sofa.
7. Nicholas saw Ann writing something.
8. She did not hear me enter the room.
9. I did not hear them talking.
10. Have you ever heard her singing?
11. Have you ever heard him speaking Spanish?
12. I saw Nick come.
13. I saw George walk down the street.
14. I saw Nellie reading.
15. We saw the students dancing.
16. We saw their parents talking.
17. We watched the children playing.
18. At the zoo we often watched the monkeys playing in the cage.
19. I often hear him playing in his room.
20. Did you see these two boys running?
21. He heard a child crying in the street.
22. The children stood and watched the bears swimming.
23. The boy watched the cat trying to open the door.
24. He noticed them crossing the street with two big suitcases in their hands.
25. The teacher noticed the pupils talking.
26. She noticed her father leave the room.
27. Did you notice them laughing? 28. Did you notice him go away?

 


 

I want the work to be done = I want the work done

 


9. Перекладіть на українську мову, вживаючи складне доповнення.


1. Не wanted his letters sent at once.
2. I don't want my papers looked through.
3. She did not want her child taken to hospital.
4. She gave him some papers and said that the client wanted them signed.
5. The teacher wants our homework to be prepared well.
6. Would you like your luggage earned upstairs?
7. I want a bedroom prepared for my guest.
8. If you want things done well, do them yourself
9. I should very much like it to be made clear to me.
10. The traveller entered the inn and ordered supper to be prepared.


 

1. Він хотів, щоб його листи відправили зараз же.
2. Я не хочу, щоб рилися в моїх паперах.
3. Вона не хотіла, щоб її дитину відправляли в лікарню.
4. Вона дала йому папери і сказала, що клієнт хоче, щоб їх підписали.
5. Учитель хоче, щоб наша домашня робота була приготована добре.
6. Вам завгодно, щоб ваш багаж віднесли нагору?
7. Я хочу, щоб для мого гостя приготували спальню.
8. Якщо ви хочете, щоб справа була зроблена добре, робіть його самі.
9. Я б дуже хотів, щоб мені це пояснили (зробили це ясним для мене).
10. Мандрівник увійшов на заїжджий двір і замовив обід (наказав приготувати обід).

 

 

10. Перекладіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.


1. Вона хоче, щоб цю пісню співали як можна частіше.
2. Він хотів, щоб його картини бачили у всіх країнах.
3. Дитина хотів, щоб його ведмедика поклали до нього в ліжко.
4. Вона хотіла, щоб її твір перевірили зараз же.
5. Я не хочу, щоб це плаття порвали.
6. Він не хотів, щоб йому стригли волосся.
7. Я хочу, щоб мій велосипед привезли з дачі.
8. Я хочу, щоб цю статтю надрукували у завтрашній газеті.
9. Я хочу, щоб цей килим розстелили на підлозі у вітальні.
10. Він не хотів, щоб чіпали його речі.
11. Ви хочете, щоб цю картину повісили над каміном?
12. Він хотів, щоб траву на лужку підстригли.

 

 

1. She wants this song to be sung as often as possible.
2. He wanted his pictures to be seen in all countries.
3. The child wanted his teddy (bear) to be put in his bed.
4. She anted her composition to be checked up at once.
5. I don't want this dress to be torn. 6. He didn't want his hair to be cut.
7. I want my bicycle to be brought from the country.
8. I want this article to be published in tomorrow's newspaper.
9. I want this carpet to be spread on the floor in the drawing room.
10. He didn't want his things to be touched.
11. Do you want this picture to be hung over the fireplace?
12. He wanted the grass (the lawn) (to be) mowed (mown).

 

 

11. Перекладіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.


1. Він терпіти не міг, коли люди голосно сміялися.
2. Мама хотіла, щоб я полила квіти.
3. Я бачив, як вона вийшла з трамвая і перейшла вулицю.
4. Я не очікував, що моя сестра отримає трійку.
5. Я знаю, що ваш друг - хороший учень.
6. Я хочу, щоб це правило вивчили.
7. Я чув, як хтось постукав у двері.
8. Коли ти починаєш свій годинник?
9. Я знаю, що ваш брат був хворий.
10. Я розраховував, що тато принесе мені книги.
11. Я хочу, щоб цю п'єсу поставили в нашому шкільному театрі.
12. Я змушу його принести книгу завтра.
13. Я розраховую, що він мені зателефонує.

 

 

1. Не hated people to laugh loudly.
2. Mother wanted me to water the houseplants.
3. I saw her get off  the tram and cross the street.
4. I didn't expect my sister to get a "three".
5. I know your friend to be a good pupil. 6. I want this rule to be learnt.
7. I heard somebody knock at the door.
8. When will you have your watch repaired?
9. I know your brother to have been ill.
10. I expected my father to bring rae the books.
11. I want this play to be staged at our school theatre.
12. I shall make him bring the book tomorrow.
13.I expect him to ring me up.

 

 

12. Перекладіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.


1. Я хочу, щоб ви були більш уважні.
2. Я змусила її вивчити цей вірш напам'ять.
3. Вони очікували, що ми візьмемо участь в обговоренні.
4. Ми хочемо, щоб наші діти виросли активними і енергійними.
5. Шум літака, що летить високо в небі, змусив його підняти голову.
6. Нам краще б увійти в будинок: я не хочу, щоб ви застудилися.
7. Він змусив машину їхати на повній швидкості.
8. Ми хотіли, щоб вони досягли успіху.
9. Я бачила, як діти біжать до річки.
10. Я хочу, щоб ви перевели цю статтю.
11. Вона чула, як хтось увійшов до кімнати.
12. Я б хотіла, щоб ви провели літо з нами.
13. Я не хотіла, щоб ви заучували цей текст напам'ять.
14. Ми очікували, що делегація приїде в кінці тижня.

 

 

1. I want you to be more attentive.
2. I made her learn this poem by heart.
3. They expected us to take part in the discussion.
4. We want our children to grow active and energetic.
5. The noise of the plane flying high in the sky made him look up.
6. We had better enter the house: I don't want you to catch cold.
7. He made the car run at full speed.
8. We wanted them to achieve success.
9. I saw the children running towards the river.
10. I want you to translate this article.
11. She heard somebody enter the room.
12. I should like you to spend the summer with us.
13. I did not want you to learn this text by heart.
14. We expected the delegation to come at the end of the week.

 

13. Перекладіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.

 

1. Він спостерігав, як робочі розвантажують вантажівку.
2. Я знаю, що ваш батько-видатний спортсмен.
3. Моя подруга не хотіла, щоб я писала цей лист.
4. Я повинен завтра сфотографуватися.
5. Я хочу, щоб мої книги повернули.
6. Я терпіти не можу, коли птахів тримають у клітках.
7. Учитель змусив його повторити правило.
8. Вона бачила, що люди біжать по вулиці.
9. Я розраховую, що вчитель поставить мені хорошу оцінку.
10. Я не люблю, коли ти залишаєшся в школі після уроків.
11. Коли вона підстригає?
12. Я хочу, щоб цю музику грали кожен день.
13. Коли ти зшиєш собі нове плаття?
14. Ви бачили, щоб хтось вийшов з кімнати?

 

 

1. Не watched the workers unloading the lorry.
2. I know your father to be an outstanding sportsman.
3. My friend did not want me to write this letter.
4. I must have my photo taken tomorrow.
5. I want my books returned.
6. I hate birds to be kept in cages.
7. The teacher made him repeat the rule.
8. She saw people running along the street.
9. I expect the teacher to give me a good mark.
10. I don't like you to stay at school after classes.
11. When did she have her hair cut?
12. I want this music to be played every day.
13. When will you have a new dress made?
14. Did you see anybody leave the room?

 

14. Перекладіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.


1. Погана погода змусила нас повернутися додому.
2. Ми розраховуємо, що корабель прийде завтра.
3. Я бачив, як корабель зник за горизонтом.
4. Хвороба змусила його залишитися вдома.
5. Мама хоче, щоб ми поїхали за місто.
6. Діти хотіли, щоб ялинку поставили у найбільшій кімнаті.
7. Ми розраховували, що він повернеться в той же день.
8. Я хочу, щоб ви пішли зі мною.
9. Я хочу, щоб ви допомогли мені.
10. Мама змусила мене поїхати на дачу в неділю.
11. Я бачив, як він пройшов мимо.
12. Я почув, як двері відчинилися.
13. Я хочу, щоб ви з'їздили до Франції.

 

 

1. Bad weather made us return home.
2. We expect the ship to come tomorrow.
3. I saw the ship disappear behind the horizon.
4. The illness made him stay at home.
5. Mother wants us to go to the country.
6. The children wanted the firtree to be put in the largest room.
7. We expected him to return on the same day.
8. I want you to come with me.
9. I want you to help me.
10. Mother made me go to the country on Sunday.
11. I saw him pass.
12. I heard the door open.
13. I want you to go to France.

 

15. Перекладіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.


1. Папа не хотів, щоб Коля читав цю книгу.
2. Я терпіти не можу, коли ламають речі.
3. Вона хоче підстригтися.
4. Я не люблю, коли Катя співає цю пісню.
5. Всі знають, що вона дуже смілива.
6. Я розраховував, що ти приготуєш уроки.
7. Ви бачили, щоб хтось говорив з ним?
8. Вона спостерігала, як діти грають в лото.
9. Мама змусила його лягти в ліжко.
10. Ви вже сфотографувалися?
11. Я хочу, щоб обід приготували вчасно.
12. Я пошила собі нове плаття на пропшой тижня.
13. Я знаю, що він капітан великого корабля.
14. Вона відчувала, як сльози котяться по її щоках.

 

 

1. Father did not want Nick to read this book.
2. I hate things to be broken.
3. She wants to have her hair cut.
4. I don't like Kate to sing this song.
5. Everybody knows her to be very brave.
8. I expected you to do your homework
7. Did you see anybody speaking to him?
8. She watched the children playing lotto.
9. His mother made him go to bed. 10. Have you had your photo taken?
11. I want the dinner cooked in time.
12. I had a new dress made last week.
13. I know him to be (the) captain of a big ship.
14. She felt tears rolling down her cheeks.

 

 

16. Перекладіть на англійську мову, вживаючи складне доповнення.


1. Він надав мені вирішувати самому.
2. Я ніколи не чув, щоб він хвалився.
3. Чому ви думаєте, що він неправий?
4. Він був радий побачити, що в кімнату входить його батько.
5. Мені б хотілося, щоб ви мені допомогли.
6. Хлопчик не очікував, що його батько виїде.
7. Дай мені знати, коли ти їдеш.
8. Він нас усіх розсмішив своєю розповіддю.
9. Юнак чекав, що батько провідає його.
10. Коли ви чули, що він хвалив цю роботу?
11. Не дозволяй йому палити тут.
12. Ми змусили його пообіцяти приїхати ще раз.
13. Він почув, як молодий  чоловік вилаявся.
14. Не дозволяй їй носити тяжкості.
15. Щодня можна бачити, як мій сусід гуляє з дочкою.
16. Хлопчик побачив, що його мати поклала в суп цукор замість солі.
17. Дитина не випускав її руки.
18. Я чув, що ви переїхали в нову квартиру.
19. Я чув, що в Москву приїхав відомий актор.
20. Неможливо змусити Тома працювати у такий спекотний день.
21. Я не хочу, щоб ти їхав за місто в таку жахливу погоду.
22. Вся сім'я спостерігала, як отець вішає картину.
23. Ми спостерігали, як він побіг і наздогнав проходить автобус.
24. Нам би хотілося, щоб вони були присутні на обговоренні.
25. Nobody expected the foreign guests to know Russian so well.
26. Robert did not notice Kate enter the cafe and was surprised to feel somebody touch him by the shoulder.
27. I see that I was mistaken.
28. I saw everybody look up and felt that something had happened.
29. We felt that he did not like our work.
30. I felt somebody pull at my sleeve.
31 I noticed a taxi slow down and stop at the corner of the street.
32. He knew that the book was interesting, but he did not expect it to be so interesting.
33. I hear he is working on a new book. I wonder what it is about.
36. They felt it was time to go
34. Don't let the children watch TV until late.

 

 

1. He let me decide myself.
2. I have never heard him boast.
3. What makes you think he is wrong?
4. He was happy to see his father entering the room.
5. I would like you to help me.
6. The boy did act expect his father to leave.
7. Let roe know when you are leaving.
8. He made us all laugh with his story.
9. The boy did not expect his father to visit him.
10. When did you hear this praise this work?
11. Don't let him smoke here
12. We made him  promise to come again.
13. He heard the young man swear.
14. Don't let her carry heavy things.
15. Every day you caul see my neighbour walking with his daughter.
16. The boy saw his mother put sugar in the soup instead of salt.
17. The child did not let go of her hand.
18. I hear you have moved into a new flat.
19. I hear that a famous actor has arrived in Moscow.
20. It is impossible to make Tom world on such a hot day.
21. I do not want you to go to the country in such awful weather.
22. All the family watched the father put up (putting up) a picture.
23. We watched him run and catch a passing bus.

24. We would like them to be present at the discussion.
25. Ніхто не очікував, що закордонні гості так добре знають російську мову.
26. Роберт не помітив, як його друг увійшов в кафе, і здивувався, коли відчув, що хтось доторкнувся до його плеча.
27. Я бачу, що помилявся.
28. Я побачив, як усі поглянули вгору, і відчув, що щось трапилося.
29. Ми відчували, що йому не подобається наша робота.
30. Я відчув, що хтось тягне мене за рукав.
31. Я помітив, як таксі сповільнило хід і зупинилося на розі вулиці.
32. Він знав, що книга цікава, але не очікував, що вона буде такою цікавою.
33. Я чув, що він працює над новою книгою. Цікаво, про що вона.
36. Вони відчули, що пора йти.
34. Не дозволяй дітям дивитися телевізор допізна.