joomla
5 ОСНОВНИХ ТИПІВ ЗАПИТАНЬ (TAG-QUESTIONS - РОЗДІЛОВІ ПИТАННЯ)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)ПЕРЕЙТИ НА ВПРАВИ

 

 

 

5 ОСНОВНИХ ТИПІВ ЗАПИТАНЬ:

 

 1.            General (загальне) - Yes/No Questions


Does the table stand in the middle of the room?

(Чи стіл стоїть посередині кімнати?)


Примітка:

- На перше місце виноситься допоміжне дієслово.

- Відповідь на питання «Так» чи «Ні» ("Yes" or "No").

http://pokupkivinternete.ru/internet-magaziny-rossii/section/295


2.            Special (спеціальне):


Where does the table stand?

(Де стіл стоїть?)


Примітка:

спеціальне запитання будуєьться за принципом загального, лише на перше місце додається питальне слово.

(What – що, який,

when – коли,

why – чому,

where – де,

how – як,

how much – скільки (для незлічуваного),

how many – скільки (для злічуваного),

how long – як довго,

which – котрий,

whom – кого,

where…from – звідки)3.            Who… What… (питання до підмета):


What stands in the middle of the room?

(Що стоїть посередині кімнати?)


Примітка:

- Прийнято відноситись до дієслова як до 3 особи однини (he, she, it).

- Запитання не містить допоміжного дієслова, крім часів, коли воно є і у сверждувальному реченні (як у майбутньому часі).4.            Alternative (питання вибору):


Does the table or the chair stand in the middle of the room?

(Стіл чи стілець стоїть посередині кімнати?)


Примітка:

даний тип запитання будується точно так, як і загальне, однак додається альтернатива (відразу після слова, до якого вона задається), або … or… .

 


5.            Tag-questions (розділове, «з хвостиком»):


The table stands in the middle of the room, doesn’t it?

(Стіл стоїть посередині кімнати, чи не так?)


The table doesn’t stand in the middle of the room, does it?

(Стіл не стоїть посередині кімнати, чи не так?)


Примітка:

розділове цікаве питання тим, що ніби і не запитання, оскільки речення вигладає як розповідне, але вважається запитанням через “хвостик”.

Він має 3 основні складові, після коми в кінці речення повинно бути:

1) допоміжне дієслово згідно з часом у реченні,

2) слово not (якщо його немає у самому реченні, якщо є то not не ставиься),

3) займенник, який замінює підмет (в даному реченні у нас підмет –

The table, а його можна замінити займенником -  it, тому у “хвостику” поставили саме it.

 


ПРИКЛАДИ:

 


 

 

Past Indefinite Tense


We watched an interesting film yesterday.

Did we watch an interesting film yesterday? (загальне питання)

What did you buy yesterday?(спеціальне питання)

Who watched an interesting film yesterday? (питання до підмета)

Did we watch an interesting film or a programme yesterday? (альтернативне питання)

We watched an interesting film yesterday, didn’t we? (розділове питання)

We didn’t watch an interesting film yesterday, did we? (розділове питання)

 

 

Future Indefinite Tense


Mark will go to London in a week.

Will Mark go to London in a week? (загальне питання)

Where will Mark go in a week? (спеціальне питання)

Who will go to London in a week? (питання до підмета)

Will Mark or Tommy go to London in a week? (альтернативне питання)

Mark will go to London in a week, will not he? (розділове питання)

 


Present Continuous Tense


I am listening to music now.

Am I listening to music now? (загальне питання)

When am I listening to music? (спеціальне питання)

Who is listening to music? (питання до підмета)

Am I listening to music or to the radio now? (альтернативне питання)

I am listening to music now, am not I? (розділове питання)