joomla
ДІЄСЛОВО MUST

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

 

 

ДІЄСЛОВО MUST

 

 

 

 

1. must - повинен, потрібно, треба.I must hurry, I must warn him of the danger –

Я мушу поспішати, я повинен попередити його про небезпеку.


As soon as the shell is shot from the gun it must overcome the resistance of the air. –

Як тільки снаряд випущений з гармати, він повинен подолати опір повітря.
2. Must вживається у відношенні теперішнього і майбутнього часу.

Відносно минулого часу дієслово must вживається тільки в непрямій мові:He decided he must speak to Doctor Page himself –

Він вирішив, що повинен поговорити з самим доктором Пейджем.
3. Поряд з дієсловом must і замість його відсутніх форм вживається дієслово to have з

наступним інфінітивом з часткою to.


Примітка. У відповідях на запитання, що містить дієслово must, в позитивній відповіді

вживається must, в негативній – needn’t:


Must I go there? Yes, you must.
No, you needn’t.

Треба мені йти туди? Так, потрібно. Ні, не потрібно.

 4. Mustn’t означає не можна і вживається в заперечній відповіді на питання

May I …? Можна?


Дієслово must може мати значення ймовірності, можливості дії. У цьому значенні

дієслово must перекладається українською мовою можливо, мабуть. У поєднанні з

Perfect Infinitive дієслово must зазвичай вживається у вказаному значенні відносно дії,

що відноситься до минулого.


Wait a little, the rain must stop soon. –

Зачекайте трохи, дощ, можливо, скоро перестане.


It occurred to Bert that he must have said the wrong thing. –

Берту спало на думку, що він, мабуть, сказав не те, що потрібно.