joomla
COMPLEX SUBJECT (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

 

1.

Translate into English using the Complex Subject,
1. Стівен обов'язково виграє цю гру.
2. Відомо, що Пітер поїхав в Осло.
3. Припускають, що президент виступить на конференції.
4. Цю п'єсу вважають найцікавішою у театрі.
5. Здається, вона готує яблучний пиріг (apple pie). Пахне дуже смачно.
б. Боб, напевно, нам допоможе. - Він напевно нам допоможе.
7. Вважають, що вони поїхали вчора.
8. По-видимому, переговори (talks) закінчаться завтра.
9. Вважають, що ця робота була виконана успішно.
10. Навряд чи цей факт має велике значення (be of great importance).
11. Це , ймовірно, станеться, якщо вітер не зміниться.
12. Кажуть, що делегати на конференцію вже приїхали.
13. Відомо, що цей комітет був створений кілька років тому.
14. Він, мабуть, пише нову книгу.
15. Припускають, що вони зможуть вирішити це питання негайно ж.
16. Відомо, що Джек Лондон написав багато прекрасних книг.

1.

1. Steven is sure to win the game.
2. Peter is known to have left for Oslo.
3. The president is supposed to speak at the conference.
4. This play is considered to be the most interesting at the theatre.
5. She seems to be cooking an apple pie. It tastes delicious.
6. Bob is likely to help us. — He is sure to help us.
7. They were believed to have left yesterday.
8. The talks are likely to finish tomorrow.
9. The work is supposed to have been done successfully.
10. This fact is unlikely to be of great importance.
11. This is likely to happen if the wind does not change.
12. The delegates to the conference are said to have come.
13. The committee is known to have been set up several years ago.
14. He is likely to be writing a new book.
15. They are thought to be able to solve the question at once.
16. Jack London is known to have wntten a lot of good books.1. Ніяк не очікували, що холодна погода настане так рано.
2. Виявилося, що ми вже колись зустрічалися.
3. Ви, здається, втомилися.
4. Условпня роботи виявилися більш важкими, ніж передбачалося. 5. Ви випадково не знаєте цю людину? 6. Книга, яку ви мені дали, виявилася нудною.
7. Нові автобуси виявилися дуже зручними.
8. З трьох cecтер Бронте Шарлотта вважається найбільш талановитої.
9. Як відомо, англійська письменниця Войнич жила протягом декількох років в Петерурге і вивчала російську літературу. Вважають, що російська література справила вплив на її творчість.
10. Ваш приятель, здається, дуже цікавиться давньою історією.
11. Відомо, що римляни побудували на Британських островах хороші дороги.
12. Вважають, що поема "Беовульф" була написана в 18 столітті.
13. Baльтер Скотт вважається творцем історичного роману.
14. Повідомляють, що експедиція досягла місця призначення.
15. Я випадково знаю номер його телефону.
16. Він виявився гарним спортсменом.
17. Він, здається, пише нову статтю: здається, він працює над нею вже два тижні.
18. Я випадково зустрів його в Москві.
19. Кажуть, що це будівля була побудована в XVII столітті.
20. Відомо, що марсіанські канали були відкриті в 1877 році.
21. Припускають, що засідання закончіпся в 10:00.
11. Вважають, що вони знають про це більше, ніж хочуть показати.
15. Джим виявився хоробрим хлопчиком.
24. Poчестер випадково зустрів Джейн по дорозі додому.
25. Кажуть, що він працює над своїм винаходом вже кілька років.
16. Кажуть, що ця стаття перекладена на всі мови світу.
27. Ви, здається, багато читали до вступу в університет.

 


1. Cold weather was never expected to set in so early.
2. "We turned out to have met.
3. You seem to be tired.
4. The working conditions turned out to be more difficult than it had been supposed (than they had been supposed to be).
5. Do you happen to know this man?
6. The book you gave me has turned out to be dull.
7. The new buses turned out to be very comfortable.
8. Of the three Bronte sisters Charlotte is considered to be the most talented one.
9. The English woman-writer Voinich is known to have lived in St. Petersburg for a number of years and (to have) studied Russian literature. Russian literature is considered to have influenced her creative activity.
10. Your friend seems to be very interested in ancient history.
11. The Romans are known to have built good roads on the British Isles.
12. "The Song of Beowulf' is supposed to have been written in the 8th century.
13. Walter Scott is considered to be the creator of the historical novel.
14. The expedition is reported to have reached its destination.
15. I happen to know his telephone number.
16. He turned out to be a good sportsman.
17. He seems to be writing a new article; he seems to have been working at it for two weeks already.
18. I happened to meet hirn in Moscow.
19. This building is said to have been erected in the 17th century.
20. The Martian canals are known to have been discovered in 1877.
21. The meeting is supposed to be over at ten o'clock.
22. They are supposed to know about it more than they want to show.
23. Jim turned out to be a brave boy.
24. Rochester happened to meet Jane on his way home.
25. He is said to have been working at his invention for several years.
26. This article is said to have been translated into all the languages of the world.
27. You seem to have read a lot before entering the university.