joomla
НЕПРАВИЛЬНІ ДІЄСЛОВА - IRREGULAR VERBS

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


НЕПРАВИЛЬНІ ДІЄСЛОВА - IRREGULAR VERBS

 

 

 


 

Be

бі

was / were

воз/ве

been

бін

бути

Beat

біт

beat

біт

beaten

бітн

бити

Become

бікам

became

бікейм

become

бікам

ставати

Begin

бігін

began

біген

begun

біган

починати

Break

брейк

broke

броук

broken

броукн

ламати

Bring

брін

brought

брот

brought

брот

приносити

Build

білд

built

білт

built

білт

будувати

Buy

бай

bought

бот

bought

бот

купувати

Catch

кеч

caught

кот

caught

кот

ловити

Choose

чуз

chose

чоуз

chosen

чоузн

вибирати

Come

кам

came

кейм

come

кам

приходити

Cost

кост

cost

кост

cost

кост

коштувати

Cut

кат

cut

кат

cut

кат

різати

Do

ду

did

дід

done

дан

робити

Draw

дро

drew

дру

drawn

дрон

малювати

Drink

дрінк

drank

дренк

drunk

дранк

пити

Drive

драйв

drove

дроув

driven

дрівн

керувати машиною

Eat

іт

ate

ет

eaten

ітн

їсти

Fall

фол

fell

фел

fallen

фолен

падати

Feed

фід

fed

фед

fed

фед

годувати

Feel

філ

felt

фелт

felt

фелт

відчувати

Fight

файт

fought

фот

fought

фот

боротися

Find

файнд

found

фаунд

found

фаунд

знаходити

Fly

флай

flew

флу

flown

флоун

літати

Forget

фогет

forgot

фогот

forgotten

фоготн

забувати

Forgive

фогів

forgave

фогейв

forgiven

фогівн

прощавати

Get

гет

got

гот

got

гот

отримувати

Give

гів

gave

гейв

given

гівн

давати

Go

гоу

went

вент

gone

гон

іти, їхати

Grow

гроу

grew

гру

grown

гроун

рости

Have

хев

had

хед

had

хед

мати

Hear

хе:

heard

херд

heard

херд

чути

Hide

хайд

hid

хід

hidden

хідн

ховати

Keep

кіп

kept

кепт

kept

кепт

зберігати

Know

ноу

knew

н’ю

known

ноун

знати

Learn

лерн

learnt

лернт

learnt

лернт

вчити

Leave

лів

left

лефт

left

лефт

залишати,  від’їзжати

Sew

соу

sewed

соуд

sewn

соун

шити

Sing

сін

sang

сенг

sung

санг

співати

Sink

сінк

sank

сенк

sunk

санк

тонути

Sleep

сліп

slept

слепт

slept

слепт

спати

Speak

спік

spoke

споук

spoken

споукн

говорити

Spend

спенд

spent

спент

spent

спент

проводити, витрачати

Stand

стенд

stood

студ

stood

студ

стояти

Steal

стіл

stole

стоул

stolen

стоулн

красти

Stick

стік

stuck

стак

stuck

стак

прикріплювати

Sweep

свіп

swept

свепт

swept

свепт

мести

Swim

свім

swam

свем

swum

свам

плавати

Swing

свін

swung

сванг

swung

сванг

гойдатися

Take

тейк

took

тук

taken

тейкн

брати

Teach

тіч

taught

тот

taught

тот

вчити

Tear

те:

tore

то:

torn

то:н

рвати

Tell

тел

told

толд

told

толд

розповідати

Think

сінк

thought

сот

thought

сот

думати

Throw

сроу

threw

сру

thrown

сроун

кидати

Understand

андестенд

understood

андестуд

understood

андестуд

розуміти

Wake

вейк

woke

воук

woken

воукн

прокидатися

Wear

ве:

wore

во:

worn

во:н

носити (одяг)

Win

він

won

вон

won

вон

вигравати

Write

райт

wrote

роут

written

рітн

писати