joomla
ЗАПЕРЕЧНА ФОРМА ЗАГАЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ - ХІБА, НЕВЖЕ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ЗАПЕРЕЧНА ФОРМА ЗАГАЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ

 


Слід звернути увагу на заперечну форму загальних за­питань, яка утворюється за допомогою частки not, що ставиться після підмета перед основним дієсловом. Такі запитання виражають здивування і відповідають україн­ським, що починаються словами ХІБА, НЕВЖЕ..


Do you not know where is Philips TV repair? - Ти  знаєш де ремонт телевизоров Philips?

Don't you know him? - Невже (Хіба) ти його не знаєш де ремонт телевізорів Philips?

Does he not read this article? - Він читав цю статтю?

Doesn't he read this article? - Невже (Хіба) він не читав цю статтю?

Do you not know him? - Ти його знаєш?

Don't you know him? - Невже (Хіба) ти його не знаєш?

Can you not sing this song? - Ти можеш заспівати цю пісню?

Can't you sing this song? - Невже (Хіба) ти не можеш заспівати цю пісню?

Does she not know him? - Вона його знає?

Doesn't she know him? - Невже (Хіба) вона його не знає?

Have  you not done this yet? - Ти вже зробив це?

Haven't you done this yet? - Невже (Хіба) ти ще не зробив це?


У відповідях на заперечні запитання в українській і англійській мовах вживання слів yes, по не збігається. Якщо в англійській мові у ствердній відповіді завжди вживається yes, а в заперечній — по, то в українській німоже вживатись в обох випадках.


Didn't you read this book? — Yes, I did. No, I didn't.

Хіба ти не читав цю книгу? — Ні, читав. Ні (Так), не читав.

Didn't you visit this country? — Yes, I did. No, I didn't.

Хіба ти не відвідував цю країну? — Ні, відвідував. Ні (Так), не відвідував.