joomla
PERFECT PARTICIPLE I

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ПЕРЕЙТИ НА ВПРАВИ

 

PERFECT PARTICIPLE I


 

Перфектний дієприкметник є складною формою Participle I з характерним ing-закінченням, зміщеним на

допоміжне (перше) дієслово. Ця форма вживається для вираження дії, що передує дії, вираженої дієсловом-

присудком, і вживається тільки у функції обставини.


 

Active

 

Passive

 

Perfect Participle I

 

having asked

 

having been asked

 


 ДІЙСНИЙ СТАН.У РОЛІ ОЗНАЧЕННЯPerfect Participle I не вживається в ролі визначення. Тому  на англійську мову підрядним реченням.


НАПРИКЛАД:


Цей спортсмен, який пробіг довгу дистанцію, виграв змагання.

The sportsman who had run (а не having run) a long distance won the competition.

Всі знають ім'я людини, яка вчинила це відкриття.

Everybody knows the name of the man who made (а не having made) that discovery.
У РОЛІ ОБСТАВИНИ


Perfect Participle I виражає дію, що передує дії, вираженої присудком речення і може вживатися в ролі

обставини причини або часу. Такі дієприкметникові звороти зазвичай, але не завжди, відділяються комою і в

більшості випадків перекладаються зворотом з дієприслівником доконаного виду.


1 У дієприкметникових зворотах для вираження обставин причини

(такі звороти відповідають підрядним реченням з дієсловом в Perfect):


Having lost the key, they couldn't get in. (= As they had lost the key ...)

Втративши ключ, вони не могли увійти в кімнату. (= Так як вони втратили ключ ...)

Having missed the train he spent the whole night at the station. (= As he had missed the train ...)

Запізнившись на потяг, він провів цілу ніч на вокзалі. (= Так як він спізнився на поїзд ...)


2. У ролі обставини часу, коли хочуть підкреслити, що дія, виражена дієприкметником, передувала дії

присудка речення, або між цими двома діями був розрив у часі.


Having dressed he rushed out of the room. (= After he had dressed ...)

Одягнувшись, він вискочив з кімнати. (= Після того як він одягнувся ...)


Having finished school he went to Oxford.

Закінчивши школу, він вступив в Оксфорд.


Having bought Car glass Rover he went home.

Купивши автостекла ровер, він поїхав додому.


Коли ж мова йде про дві дії, безперервно йдучих одна за одною, і немає необхідності особливо підкреслювати

передування дії, вираженої  дієприкметником, то вживається не перфектний, а простий Дієприкметник

(participle 1).


Opening the window, he looked out of it.

Відкривши вікно, він виглянув на вулицю.


У цьому випадку поряд з дієприкметником часто вживається герундій з прийменником on

(рідше after), який перекладається дієприслівником досконалого вигляду:


On arriving at the town, they went straight to the hotel.

Приїхавши в місто, вони відправився прямо в готель.


Примітка:


PARTICIPLE 1 PERFECT у функції обставини і герундій із прийменниками after та on ближчі до літературного

стилю, особливо технічним текстам:


Having translated the text, the student began to do the exercises.

Перевівши текст, студент почав робити вправи.

Having done this work they went home.

Зробивши цю роботу, вони пішли додому.


У розмовному стилі перевага надається підрядним реченням  у Past Perfect:


After (When) the student had translated the text, he began to do the exercises.

Після того як студент переклав текст, він почав робити вправи.

When (After) they had done this work they went home.

Коли вони зробили цю роботу, вони пішли додому.
Або ще простіше (якщо немає втрати сенсу, то перевага завжди віддається більш простим формам):


The student translated the text and began to do the exercises.

Студент переклав текст і почав робити вправи.

They had done this work and went home.

Вони зробили цю роботу і пішли додому.ПАСИВНИЙ СТАН.


Вживається в ролі обставини причини і часу, на російську мову перекладається підрядним реченням з

присудком в минулому часі.


Відповідає маловживаним формам дієприслівника  - був показаний, був дан.

У сучасній мові вживається придатковим реченням, з введеними словами: так як, після того як, т. д.


Having been forbidden to go out, I stayed at home.

Я залишився вдома, так як мені заборонили виходити.

Having been shown the wrong direction he lost his way.

Так як йому не правильно показали дорогу, він заблукав.Ця форма вживається рідко, лише в літературі, особливо науково-технічної, а в звичайній мові тут можна

використовувати Past Indefinite в Passive, наприклад:


Having been given the toy the child stopped crying. =

After (When) the child was given the toy, he stopped crying.

Після того як (Коли) дитині дали іграшку, він перестав плакати.