joomla
POLLUTION PROBLEMS - ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ (СЛОВА)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ТРАНСКРИПЦІЙНІ ЗНАКИ

 

ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ - POLLUTION PROBLEMS

 

 

 

 1. a factory [`fᴂktori] - фабрика
 2. a nuclear weapon test[ˈnuːkliːə ˈwepən ˈtest ] – випробування атомної зброї
 3. pollution [pəˈluːʃən] – забруднення
 4. water pollution [ˈwɔtə,pɔˈluːʃən ] – забруднення води
 5. air pollution [ˈear pəˈluːʃən] – забруднення повітря
 6. to pollute [pəˈluːt ] - забруднювати
 7. a rainforest [`rain,fɒrist] – тропічний ліс
 8. rubbish / litter [ˈrᴧbɪʃ ]  - сміття
 9. a dump [dᴧm] – звалище сміття, смітник
 10. to cause [`ko:z] - спричиняти
 11. to breathe in /out [ˈbriːð] – вдихати/видихати
 12. to take care of [tə ˈteɪk ˈkeɒ ɔf ] – турбуватися про когось
 13. to throw [tə ˈθroʊ ] – викидати
 14. industrial wastes [in`dᴧstriel `weists] – промислові відходи
 15. to fight against [tə ˈfaɪt əˈgeinst ] – боротися проти когось, чогось
 16. electricity  [ɪˌlekˈtrɪsitiː] – електрика
 17. harmful [ˈhɑ:mfυl] - шкідливий
 18. natural resources  [ˈnætʃərəl ˈriːˌsɔrsɪz] – природні ресурси
 19. to save [`seiv] –зберігати
 20. to recycle [tə riːˈsaɪkl] - переробляти
 21. to reuse [tə riːˈjuːz] – знову використовувати
 22. to do harm (good) to  [tə ˈduː ˈhɑ:m (ˈgʊd) tə] – завдавати комусь шкоди (робити щось корисне)
 23. global warming  [`gloubl,wɒ:miŋ] - глобальне потепління
 24. carbon dioxide [ka:bon`daiə,ksaid] - вуглекислота
 25. an increasing (an increase) [in`kri:ziŋ] – підвищення
 26. greenhouse gases –  парникові гази
 27. a deforestation [di`fɔ:risteiʃn] – вирубка лісу
 28. fossil fuels  - тверді паливі
 29. to be trapped – бути у пастці
 30. to prevent [p`rivent] –перешкоджати, попередити
 31. heat [hi:t] - спека
 32. climate [`klaimit] – клімат
 33. a flood [flᴧd] – повінь
 34. severe [si`viə] -  суворий
 35. to blame [`bleim] – звинуватити
 36. an extinction [ik`stiŋkʃən] – зникнення
 37. to extinct [ik`stiŋkt] – зникати
 38. a wildlife [waildlaif] – дика природа
 39. to destroy [dis`troi] - знищувати
 40. danger [ˈdeɪndʒə] – небезпека
 41. dangerous [ˈdeɪndʒərəz]небезпечний
 42. environment [ɪnˈvaɪrə(n)mənt] – навколишнє середовище
 43. environmental problems [ɪnˈvaɪrə(n)məntal probləms]проблеми навколишнього
 44. середовища
 45. ecological problems [ikə`lodƷikəl probləms]екологічні проблеми
 46. a disaster [diȝ`astə]катастрофа
 47. a plant [ˈplɒ:nt] – рослина
 48. to protect [təprəˈtekt] – захищати
 49. to grow [`groυ] – вирощувати
 50. to spoil [spoil] – руйнувати, зіпсувати
 51. to do smth in one`s own way – робити щось по-своєму
 52. to be ready to do smth [tə ˈbiː ˈrediː tə ˈduː ] – бути готовим щось зробити
 53. to keep  smth clean [tə ˈkiːp   ˈklɪ:n] – тримати в чистоті
 54. the Earth [`ɛrθ]земля
 55. nature [ˈneɪtʃə ]природа
 56. a factory [`fᴂktori] – фабрика
 57. to waste [`weist] – марно витрачати/гаяти (кошти, час)
 58. a landscape [`lᴂd,skeip] – ландшафт
 59. a research centre [ri`sɜ:ʧ,sentə] – дослідницький центр
 60. species [`spiˏʃiz] – вид
 61. a reserve – резервація
 62. to be consideredрозглядаються, вважаються
 63. rare – радкісний
 64. endangered species [in`deingəd] – види тварин під загрозою вимирання