joomla
ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

PRESENT PERFECT та PAST SIMPLE

 

 


 

1. Відкрийти дужки.


1. Helen speaks French so well because she (to live) in France.

2. She (to live) there last year.

3. The rain (to stop) and the sun is shining in the sky again.

4. The rain (to stop) half an hour ago.

5. Mary (to buy) a new hat.

6. I (to buy) a pair of gloves yesterday.

7. The wind (to blow) off the man's hat, and he cannot catch it.

8. The weather (to change), and we can go for a walk.

9. The wind (to change) in the morning.

10. We (to travel) around Europe last year.

 

 


1. Helen speaks French so well because she lived in France.
2. She lived there last year.
3. The rain has stopped and the sun is shining in the sky again.
4. The rain stoped half an hour ago.
5. Mary has bought a new hat.
6. I bought a pair of gloves yesterday.
7. The wind has blown off the man's hat, and he cannot catch it.
8. The weather has changed, and we can go for a walk.
9. The wind changed in the morning.
10. We traveled around Europe last year.

 

 

 

2. Відкрийти дужки.


1. Last night I (to feel) tired and (to go) to bed very early.

2. Where you (to spend) your holidays?

3. You ever (to spend) your holidays in the Crimea?

4. While traveling in the Crimea I (to meet) your friend.

5. I never (to visit) that place. 6. He (to visited) that place last year.

7. I just (to get) a letter from Tom.

8. You (to take) any photographs while traveling in the south?

9. He (to be) abroad five years ago.

10. You (to be) in the Caucasus last year?

 

 


1. Last night I felt tired and went to bed very early.
2. Where did you spend your holidays?
3.  Have you ever spent your holidays in the Crimea?
4. While traveling in the Crimea I  met your friend.
5. I have never  visited that place. 6. He visited that place last year.
7. I have just got a letter from Tom.
8. Did you take any photographs while traveling in the south?
9. He was abroad five years ago.
10. Were you in the Caucasus last year?

 

 

3. Translate the following sentences using the Past Indefinite or the Present Perfect.


1. Де містер Андерсен? - Він поїхав у Гаагу. - Коли? - Кілька днів тому.

- А я ніколи не був в Нідерландах, хоча хочу там побувати вже кілька років.


2. Ви коли-небудь були в Санта-Барбарі? - Так.

- Коли ви там були в останній раз? - У минулому році.


3. Де Ганна? Чому вона не прийшла в інститут? Я її сьогодні не бачив. З нею щось сталося?

- Та ні, Ганна тут. Вона тільки що пойшла на лекцію.

Але лекція вже почалася, так що ти не зможеш зараз з нею поговорити.


4. Ви були в театрі на Бродвеї?  Що ви там дивилися? Коли ви там були в останній раз?


5. Останнім часом я не отримувала листів (hear from) від своїх батьків.

- Коли ти отримала останній лист? - Місяць назад. З тих пір я вже відправила їм кілька листів.


6. Ходімо в ресторан обідати. - Із задоволенням. Я ще не обідав.

- А коли ви снідали? - Пізно вранці, але я вже давно хочу їсти.


7. Погода змінилася відучора. Дуже холодно, йде сніг і дме сильний вітер.


8. Вони вже пішли? - Так, вони вийшли рівно о сьомій.


9. Вони познайомилися півроку тому назад у моєї подруги, але з тих пір не бачились.


10. Я сумую за своєю родиною. Мені здається, я не був удома вже цілу вічність. Моя відрядження триває вже півроку.


11. Ви вже написали контрольну роботу? Покажіть мені її.


12. Давно ви приїхали? Бачили його? - Я приїхала вчора, Я бачила його і говорила з ним сьогодні після сніданку.


13. Місяців три тому він виїхав до Африки, С тег пір вони не зустрічалися.


14. Я давно прийшла сюди. Я тут з 9:00.


15. У тебе з тих пір трохи потемніли волосся.


16. Ми тільки що продали останній екземпляр цієї книги. Шкода, що ви не сказали нам, що вона вам потрібна.


17. Коли я захворів? - Три дні тому. Я з ним відучора.


18. Я дізнався ваш телефон у довідковому бюро (enquiry office) і дзвонив вам декілька разів, але ніхто не відповідав.


19. Ви давно тут? - Ні, я тільки що прийшов.


20. Він навчився плавати в дитинстві. Вони тоді були на півдні.

 

 


1. Where is Mr. Andersen? — He has left for the Hague. — When did he leave? — Several days ago.

— I have never been to the Netherlands, though I have wanted to go there for several years.

2. Have you ever been to Santa Barbara? — Yes. — When were you there last? — Last year.

3. Where is Ann? Why hasn't she come to the institute today? I haven't seen her today. Has anything happened to her?

— No, Ann is here. She has just gone to the lecture. But the lecture has already begun, so you won't be able to speak to her.

4. Have you been to a Broadway theatre? What did you see there? When were you there last?

5.  I haven't heard from my parents lately. — When did you get the last letter? — A month ago. I have sent them several letters since that time.

6. Let's go to the restaurant to dine. — Oh, I'd love to. I haven't had dinner yet.

— When did you have breakfast? — Late in the morning, but I have been hungry for a long time.

7. The weather has changed since yesterday. It's very cold, it's snowing and a strong wind is blowing.

8. Have they gone away yet? — Yes, they left at 7 sharp.

9. They met at my friend's six months ago, but they haven't seen each other since then.

10. I miss my family. I think I haven't been home for ages. I've been on my business trip for six months already.

11. Have you written your test yet? Show it to me, please.

12. Did you come long ago? Did you see him? — I came yesterday, I saw him and spoke to him after breakfast this morning.

13. Three months later he went to Africa. They haven't met since then. 14. І came here long ago. I've been here since 9 o'clock.

15. Your hair has got a little darker since that time.

16. We have just sold the last copy of the book. It's a pity you haven't told us that you need it.

17. When did he get ill? — Three days ago. I've been with him since yesterday.

18. І found out your telephone number in the enquiry office and called you several times, but nobody answered.

19. Have you been here for a long time? — No, I've just come.

20. He learned to swim when he was a child. They were in the South then.