joomla
ПРИЙМЕННИКИ in / at / into / on (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)

ПРИЙМЕННИКИ  in /  at / into / on (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ)

 

 

 

 

 

 

1. Вставте прийменник1. He will have to serve ........ the army for two years.

Йому доведеться служити в армії два роки.


2. All of the students of the group were ........ my friend's home for supper.

Всі студенти групи були в мого друга на вечері.


3. Our daughter went ........ medicine after high school.

Закінчивши середню школу, наша донька пішла в медицину.


4. We would like to introduce this new technology ........ Ukraine,

Ми б хотіли запровадити цю нову технологію в Україні.


5. He's always bashful ........ the presence of others.

Він завжди соромиться у присутності інших людей.


6. She works ........ the highway commission.

Вона працює в дорожньому управлінні.


7. Не is ........ debt so deeply that he'll never be able to pay the money back.

Він заліз у такі борги, що ніколи не зможе віддати гроші.


8. Mary is ........ tears almost every day because of her disobedient children.

Мері плаче майже кожен день через своїх неслухняних дітей.


9. My friends have left and are ........ a cruise in the Mediterranean Sea.

Мої друзі поїхали в круїз по Середземному морю.


10. Living ........ the country is a real pleasure if you like fresh air and hard work.

Жити в селі - це справжнє задоволення, якщо ви любите свіже повітря і тяжку працю.


11. Mr. Johnson invested a lot of money ........ stocks and bonds.

Містер Джонсон вклав багато грошей в акції та облігації.


12. Eventually, he fell ........ disgrace because of his habit of drinking too much.

Врешті-решт він впав у неласку через свою звичку зловживати алкоголем.


13. І see there are a lot of items ........ the program for today.

Я бачу, що в програмі на сьогодні дуже багато пунктів.


14. He can put his knowledge to good use ........ his new profession.

Він може добре скористатися своїм знанням у новій професії.


15. When Jack was ........ leave from the army, he came to his grandparents here in Michigan.

Коли Джек був у відпустці під час служби а армії, він приїхав до своїх дідуся і бабусі сюди в

Мічиган.


16. We can enter your name ........ the list of participants if you wish.

Ми можемо внести ваше ім'я до списку учасників, якщо ви хочете,


17. Although they had a little argument, they are ........ friendly terms again.

Хоча вони трохи посварилися, зараз вони знову у дружніх стосунках.


18. The car swerved off the road and ran ........ a light pole.

Машина з'їхала з дороги і вдарилася в (налетіла на) ліхтарний стовп.


19. My father is a teacher and spends all day ........ school.

Мій батько - інструктор водіння , він проводить весь день у автошколі. (стоимость обучения в автошколе)


20. Those events remain indelibly written ........ our memory.

Ті події закарбовані в нашій пам'яті.

Keys: 1. in 2. at 3. into 4. into 5. in 6. at / for 7. in 8. in 9. on 10. in 11. in 12. into 13. on 14. in 15. on 16. in 17. on 18. into 19. at 20. in.

 

 

2. Перекладіть

 

1. Будь ласка, прийдіть до мене у понеділок біля десятої.
2. Весь твій одяг у шафі.
3. Не слід втручатись у справи інших людей.
4. Власне, зараз у кімнаті не дуже багато людей.
5. Зараз наші дві країни у стані миру.
6. В Америці все не так, як у Мексиці.
7. Дівчина була у школі в тому віці.
8. Вони переїхали в будиночок на селі.
9. У даний час ми дуже мало можемо зробити у цій ситуації. (Ми мало що можемо зробити наразі, шоб змінити ситуацію.)
10. О восьмій годині Джонні вже має бути в школі.
11. Він склав усі свої туфлі у велику коробку.
12. У червні вони планують поїхати до Каліфорнії.
13. Ми налили червоного вина у глечик,
14. Я завжди дуже зайнята у п'ятницю (щоп'ятниці).
15. Він у великій небезпеці через брак досвіду.
16. Довгі спідниці зараз у моді.
17. Хлопчик зайшов у будинок (до будинку), коли подзвонила його мама.
18. Поки ми говорили, я почув, як хтось постукав у двері.
19. Молода мама заглянула в очі своєї дитини.
20. Сенатор Турмонд у політиці вже довгий час.
21. Він заскочив учора в справах.
22. Він народився в Канаді.

 

 

 

 

 

 Keys

1. Please come and see me on Monday at about 10:00.
2. All of your clothes are in the closet.
3. People shouldn't interfere in other people's business.
4. There really aren't very many people in the room just now.
5. Right now our two countries are at peace.
6. In America things are quite different than in Mexico.
7. The girl was in school at that age.
8. They moved into a small house in the country.
9. At present there is not much we can do about the situation.
10. Johnny has to be at school by 8:00.
11. He put all of his old shoes in a big box.
12. In June they are planning a trip to California.
13. We poured some red wine into the pitcher.
14. I'm always very busy on Fridays.
15. He is in great danger because of his lack of experience.
16. Long skirts are in fashion now.
17. The little boy came into (in) the house when his mother called.
18. While we were talking, I heard someone knock at (on) the door.
19. The young mother looked into her child's eyes.
20. Senator Thurmond has been in politics for a long time.
21. He came by yesterday on business.
22. He was born in Canada.