joomla
ПРИЙМЕННИКИ in / of / with / within (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)

ПРИЙМЕННИКИ  in /  of / with / within (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ)

 

 

 1. He boarded ........ an old lady who lived near the college.

Він мешкав і харчувався в старої жінки, що жила біля коледжу.


2. They were sitting ........ the shade drinking tea and talking.

Вони сиділи у затінку, пили чай і розмовляли.


3. Не tried to keep all his business activities ........ the law.

Він намагався вести бізнесу рамках закону.


4. Не spent two months ........ his grandparents.

Він провів дел місяці у дідуся й бабусі.


5. ........ great sorrow they left their homeland.

Вони залишили Батьківщину у великому смутку.


6. As he worked at his desk, he kept all of his important papers ........ reach.

Працюючи за столом, він тримав усі важливі папери в межах досяжності (під рукою).


7. He failed ........ a battle with his competitors.

Він зазнав невдачі в боротьбі проти своїх конкурентів.


8. І really wasn't quite certain ........ what I said to him.

Насправді я не був цілком впевнений у тому, що сказав йому.


9. І don't think you'll find any farm animals ........ the city limits.

Я думаю, що ви не знайдете сільськогосподарських тварин у межах міста.


10. І want to assure you ........ my loyalty to you in this matter.

Я хочу запевнити вас, що я на вашому боці у цій справі (абонентское юридическое обслуживание организаций).


11. You can just leave a note ........ him for me.

Ви можете просто за лишити в нього записку для мене.


12. Не has a big dictionary ........ his hand.

Він тримає в руці великий словник.


13. Не is now working ........ another firm.

Він зараз працює в іншій фірмі.


14. Не intended to stay ........ his old friend for at least a week.

Він мав намір жити в старого друга принаймні тиждень.


15. The real problem lies ........ his lack of ambition.

Проблема насправді полягає у тому, що йому бракує амбітності.


16. A charge ........ murder seemed to be uncalled for.

Звинувачення у вбивстві, здається, було нічим не обгрунтоване.


17. І definitely disagree ........ you on that point.

Я однозначно не згоден з вами в цьому питанні.


18. Frank gets all wrapped up ........ whatever he's doing.

Френк повністю занурюється в будь-яку роботу, за яку береться.


19. There were different opinions about that ........ the committee.

У комітеті були різні думки про це.


20. She is tired, as is usually the case ........ her on Friday.

Вона втомлена, як це найчастіше буває з нею в п'ятницю.

 

 

 

 

 

 Keys: 1. with 2. in 3. within 4. with 5. In / With 6. within 7. in 8. of 9. within 10. of II. with 12. in 13. with / at 14. with 15, in 16. of 17. with 18. in 19. within 20. with.