joomla
PROFESSION AND JOBS - ПРОФЕСІЯ ТА РОБОТА (СЛОВА)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

PROFESSION AND JOBS - ПРОФЕСІЯ ТА РОБОТА

 

 


 

 1. accountant
 2. actor
 3. administrator
 4. advocate
 5. aesthetician
 6. animator
 7. announcer
 8. architect
 9. artist
 10. astronaut
 11. athlete
 12. attorney
 13. auditor
 14. author
 15. baby-sitter
 16. baker
 17. banker
 18. barber
 19. barkeeper
 20. barman
 21. bartender
 22. biologist
 23. bodyguard
 24. bookkeeper
 25. botanist
 26. broker
 27. builder
 28. business representative
 29. butcher
 30. cabby
 31. cameraman
 32. cardiologist
 33. cashier
 34. charwoman
 35. choreographer
 36. cleaner
 37. coach
 38. cobbler
 39. composer
 40. confectioner
 41. consultant
 42. cook
 43. cosmetologist
 44. cosmonaut
 45. counsellor
 46. courier
 47. cynologist
 48. dentist
 49. deputy
 50. dietitian
 51. doctor
 52. dog expert
 53. driver
 54. ecologist
 55. economist
 56. electrician
 57. engineer
 58. entrepreneur
 59. expert
 60. film director
 61. financier
 62. fixer
 63. flight attendant
 64. guard
 65. guide
 66. gynaecologist
 67. hairdresser
 68. insurance agent
 69. interpreter
 70. janitor
 71. jeweller
 72. journalist
 73. jurist
 74. kindergart(e)ner
 75. kindergarten teacher
 76. lawyer
 77. librarian
 78. mail carrier
 79. maker-up
 80. makeup artist
 81. manager
 82. masseur
 83. messenger
 84. motor mechanic
 85. musician
 86. nanny
 87. neuropathologist
 88. notary public
 89. nurse
 90. obstetrician
 91. oculist
 92. odd-job man
 93. operator
 94. pediatrician
 95. pharmaceutical chemist
 96. pharmaceutist
 97. philosopher
 98. photographer
 99. physician
 100. plumber
 101. police officer
 102. policeman
 103. politician
 104. postman
 105. priest
 106. private tutor
 107. producer
 108. programmer
 109. prosecutor
 110. psychiater
 111. psychiatrist
 112. psychologist
 113. repairer
 114. repairman
 115. sales representative
 116. salesman
 117. scientist
 118. secretary
 119. serviceman
 120. shoemaker
 121. shop assistant
 122. singer
 123. specialist
 124. sportsman
 125. stewardess
 126. stylist
 127. surgeon
 128. tattooist
 129. tax officer
 130. tax official
 131. taxi driver
 132. teacher
 133. therapeutist
 134. trainer
 135. traumatologist
 136. unskilled labourer
 137. vet
 138. veterinarian
 139. waiter
 140. watchman
 141. weaver
 142. writer
 1. [əkˈaʊːntənt]
 2. [ˈæktə]
 3. [ədmˈɪnɪstrɛɪːtə]
 4. [ˈædvəkət]
 5. [isθˈetɪʃən]
 6. [ˈenɪmɛɪːtə]
 7. [ənˈaʊːnsə]
 8. [ˈɑːkɪtɛkt]
 9. [ˈɑːtɪst]
 10. [ˈæstrənɔːt]
 11. [ˈæθlit]
 12. [ətˈɜːni]
 13. [ˈɔːdɪtə]
 14. [ˈɔːθə]
 15. [bˈeɪːbi sˈɪtə]
 16. [bˈeɪːkə]
 17. [bˈæŋkə]
 18. [bˈɑːbə]
 19. [bˈɑːkipə]
 20. [bˈɑːmæn]
 21. [bˈɑːtɛndə]
 22. [baɪːˈɒlədʒɪst]
 23. [bˈɒdɪgɑːd]
 24. [bˈʊkkipə]
 25. [bˈɒtənɪst]
 26. [broukə]
 27. [bˈɪldə]
 28. [bˈɪznəs rɛprɪzˈentətɪv]
 29. [bˈʊtʃə]
 30. [kˈæbi]
 31. [kˈæmərəmæn]
 32. [kədɪˈɒlədʒɪst]
 33. [kæʃˈɪəː]
 34. [tʃˈɑːwʊmən]
 35. [kɒrɪˈɒgrəfə]
 36. [klˈiːnə]
 37. [koutʃ]
 38. [kˈɒblə]
 39. [kəmpouzə]
 40. [kənfˈekʃənə]
 41. [kənsˈʌltənt]
 42. [kˈʊk]
 43. [kɒzmtˈɒlədʒɪst]
 44. [kˈɒzmənɔːt]
 45. [kˈaʊːnsələ]
 46. [kˈʊrɪəː]
 47. [sˈɪnɒlədʒɪst]
 48. [dˈentɪst]
 49. [dˈepjʊti]
 50. [daɪːətˈɪʃən]
 51. [dˈɒktə]
 52. [dˈɒg ˈekspɜːt]
 53. [drˈaɪvə]
 54. [ikˈɒlədʒɪst]
 55. [ɪkˈɒnəmɪst]
 56. [ɪlɛktrˈɪʃən]
 57. [ɛndʒɪnˈɪəː]
 58. [ɒntrəprənˈɜː]
 59. [ˈekspɜːt]
 60. [fˈɪlm daɪːrˈektə]
 61. [faɪːnˈænsɪəː]
 62. [fˈɪksə]
 63. [flˈaɪt ətˈendənt]
 64. [gˈɑːd]
 65. [gˈaɪd]
 66. [gaɪːnɪkˈɒlədʒɪst]
 67. [hˈeəːdrɛsə]
 68. [ɪnʃˈʊəːrəns ˈeɪːdʒənt]
 69. [ɪntˈɜːprɪtə]
 70. [dʒˈænɪtə]
 71. [dʒˈuːələ]
 72. [dʒˈɜːnəlɪst]
 73. [dʒˈʊəːrɪst]
 74. [kˈɪndəgɑːt ˈiː nˈer]
 75. [kˈɪndəgɑːtn̩ tˈiːtʃə]
 76. [lˈɔːjə]
 77. [laɪːbrˈeəːrɪəːn]
 78. [mˈeɪːl kˈærɪəː]
 79. [mˈeɪːkə rʌp]
 80. [mɛɪːkˈʌp ˈɑːtɪst]
 81. [mˈænɪdʒə]
 82. [mæsˈɜː]
 83. [mˈesɪndʒə]
 84. [moutə mɪkˈænɪk]
 85. [mjuzˈɪʃən]
 86. [nˈæni]
 87. [njʊəːrˈɒpəθɒlədʒɪst]
 88. [noutəri pˈʌblɪk]
 89. [nˈɜːs]
 90. [ɒbstɪtrˈɪʃən]
 91. [ˈɒkjʊlɪst]
 92. [ˈɒd dʒˈɒb mˈæn]
 93. [ˈɒpərɛɪːtə]
 94. [pidɪəːtrˈɪʃən]
 95. [fɑːməsjˈuːtɪkl kˈemɪst]
 96. [fɑːməsjˈuːtɪst]
 97. [fɪlˈɒsəfə]
 98. [fətˈɒgrəfə]
 99. [fɪzˈɪʃən]
 100. [plˈʌmə]
 101. [pəlˈiːs ˈɒfɪsə]
 102. [pəlˈiːsmən]
 103. [pɒlɪtˈɪʃən]
 104. [poustmən]
 105. [prˈiːst]
 106. [prˈaɪvɪt tjˈuːtə]
 107. [prədjˈuːsə]
 108. [prougræmə]
 109. [prˈɒsɪkjutə]
 110. [sˈiːkɪətr]
 111. [sɪkˈaɪətrɪst]
 112. [saɪːkˈɒlədʒɪst]
 113. [rɪpˈeəːrə]
 114. [rɪpˈeəːmən]
 115. [sˈeɪːlz rɛprɪzˈentətɪv]
 116. [sˈeɪːlzmən]
 117. [sˈaɪəntɪst]
 118. [sˈekrətri]
 119. [sˈɜːvɪsmən]
 120. [ʃˈuːmɛɪːkə]
 121. [ʃˈɒp əsˈɪstənt]
 122. [sˈɪŋə]
 123. [spˈeʃəlɪst]
 124. [spˈɔːtsmən]
 125. [stjʊəːdˈes]
 126. [stˈaɪlɪst]
 127. [sˈɜːdʒən]
 128. [tætˈuːɪst]
 129. [tˈæks ˈɒfɪsə]
 130. [tˈæks əfˈɪʃl]
 131. [tˈæksi drˈaɪvə]
 132. [tˈiːtʃə]
 133. [θɛrəpjˈuːtɪst]
 134. [trˈeɪːnə]
 135. [trəˈuːmətɒlədʒɪst]
 136. [ʌnskˈɪld lˈeɪːbərə]
 137. [vˈet]
 138. [vɛtərɪnˈeəːriən]
 139. [wˈeɪːtə]
 140. [wˈɒtʃmən]
 141. [wˈiːvə]
 142. [rˈaɪtə]
 1. бухгалтер
 2. актёр
 3. администратор
 4. адвокат
 5. визажист
 6. аниматор
 7. диктор
 8. архитектор
 9. художник
 10. космонавт
 11. спортсмен
 12. адвокат
 13. аудитор
 14. писатель
 15. няня
 16. пекарь
 17. банкир
 18. парикмахер
 19. бармен
 20. бармен
 21. бармен
 22. биолог
 23. телохранитель
 24. бухгалтер
 25. ботаник
 26. маклер
 27. строитель
 28. торговый представитель
 29. мясник
 30. таксист
 31. кинооператор
 32. кардиолог
 33. кассир
 34. уборщица
 35. хореограф
 36. уборщик
 37. тренер
 38. сапожник
 39. композитор
 40. кондитер
 41. консультант
 42. повар
 43. косметолог
 44. космонавт
 45. адвокат
 46. курьер
 47. кинолог
 48. стоматолог
 49. заместитель
 50. диетолог
 51. врач
 52. кинолог
 53. водитель
 54. эколог
 55. экономист
 56. электрик
 57. инженер
 58. предприниматель
 59. специалист
 60. кинорежиссёр
 61. финансист
 62. страховой агент
 63. бортпроводник
 64. сторож
 65. экскурсовод
 66. гинеколог
 67. парикмахер
 68. страховой агент
 69. переводчик
 70. уборщик
 71. ювелир
 72. журналист
 73. юрист
 74. воспитатель
 75. воспитатель
 76. юрист
 77. библиотекарь
 78. почтальон
 79. верстальщик
 80. визажист
 81. менеджер
 82. массажист
 83. курьер
 84. автомеханик
 85. музыкант
 86. няня
 87. невропатолог
 88. нотариус
 89. медсестра
 90. акушер
 91. окулист
 92. разнорабочий
 93. оператор
 94. педиатр
 95. фармацевт
 96. фармацевт
 97. философ
 98. фотограф
 99. терапевт
 100. сантехник
 101. полицейский
 102. полицейский
 103. политик
 104. почтальон
 105. священник
 106. репетитор
 107. продюсер
 108. программист
 109. прокурор
 110. психиатр
 111. психиатр
 112. психолог
 113. ремонтник
 114. ремонтник
 115. торговый представитель
 116. продавец
 117. учёный
 118. секретарь
 119. военнослужащий
 120. сапожник
 121. продавец
 122. певец
 123. специалист
 124. спортсмен
 125. бортпроводница
 126. стилист
 127. хирург
 128. татуировщик
 129. налоговый инспектор
 130. налоговый инспектор
 131. таксист
 132. учитель
 133. терапевт
 134. тренер
 135. травматолог
 136. разнорабочий
 137. ветеринар
 138. ветеринар
 139. официант
 140. сторож
 141. ткач
 142. писатель