joomla
ВСТУПНІ СЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ / ПРИВІТАННЯ

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ВСТУПНІ СЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

 

 


 

As for ... =>  Що стосується ...

Concerning ... =>  Що стосується ..

As a matter of fact ... =>   Що стосується ...

Actually ... =>  Фактично ...

The fact is ... =>  Справа в тому, що ...

Speaking of ... =>  Говорячи про ...

Regarding ... =>  Щодо ...

The thing is ... =>  Справа в тому, що ...

The trouble is ... =>  Проблема в тому, що ...

The point is ... =>  Суть в тому, що ...

It is not surprising that ... =>  Не дивно, що ...

It goes without saying that ... =>  Само собою зрозуміло, що ...

It's self-evident that ... =>  Само собою зрозуміло, що ...

Moreover ... =>  Більше того ...

What's more ... =>  Більше того ...

Besides ... =>  Крім того ...

In addition ... =>  До того ж ...

In a word ... =>   Одним словом ...

In a nutshell ... =>  Одним словом ...

In short ... =>  Коротше ...

To make a long story short ... =>  Коротше кажучи ...

Summing it up ... =>   Підводячи підсумок ...

So, to sum it up ... =>  Отже, підводячи підсумок ...

In conclusion ... =>  На закінчення ...

To crown it all ... =>  У довершенні всього ...

It is important to note that ... =>  Важливо відзначити, що ...

It is vital /ˈvaɪ.təl/ to note that ... =>   Варто відзначити, що ...

It's important to remember that ... =>   Важливо пам'ятати, що ...

An important point is that ... =>  Важливим є те, що ...

What's worse ... =>  Що гірше ...

It turned out … =>  Сталося так, що ...

It is no great surprise that ... =>  Не дивно, що ...

On the one hand, ..., on the other hand, ... =>  З одного боку ..., з іншого боку ...

Luckily / Fortunately / Unfortunately ... =>  На щастя / На щастя / На жаль ...

This plays a key / vital / prominent / important / major role in ... =>

Це відіграє ключову / життєву / видну / важливу / головну роль в ...

It's well known that ... =>   Відомо, що ...

So far as we know ... =>  Наскільки нам відомо ...