joomla
ЗАЙМЕННИКИ, ПОХІДНІ ВІД SOME І ANY (someone , somebody , anyone , somewhere, something , ...

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


ЗАЙМЕННИКИ, ПОХІДНІ ВІД SOME І ANY


(someone , somebody , anyone , anybody, something , anything , anywhere, somewhere)

 

 


Some і any в поєднанні з one, body та thing утворюють невизначені займенники


someone, somebody - хтось, хто-небудь

anyone, anybody - хто-небудь

something - щось, що-небудь

anything – небудь


Ці займенники завжди вживаються як займенників-іменників і служать в реченні підметом чи доповненням.


1. Подібно some і any, займенники someone, somebody і something вживаються в стверджувальних реченнях, a

anyone, anybody та anything - в заперечних реченнях, загальних питаннях (прямих і непрямих) і умовних

реченнях:


Somebody (someone) is knocking at the door. - Хтось стукає у двері.

Give me something to read. - Дайте мені що-небудь почитати.

There isn't anybody (anyone) there. - Там нікого немає.

There isn't anything in the box. - У коробці нічого немає.

Did you see anybody (anyone) there? - Чи бачили ви там когось?

Чи не asked the secretary whether there was anybody (anyone) waiting for him. -

Він запитав секретаря, чи не чекає його хтось.

If anything happens, ring me up immediately. -

Якщо щось станеться, зателефонуйте мені негайно по телефону.


2. Коли ці займенники служать підметом, то дієслово ставиться в однині (як і дієслово після хтось, хто-

небудь, щось, що-небудь в російській мові):

 


Somebody has taken my book. - Хтось узяв мою книгу.

Is there anybody there? - Там є хтось?

3. Someone, somebody і something  (а не anyone, anybody та anything) вживаються, аналогічно займеннику

some, у спеціальних питаннях та  загальних питаннях, в яких що-небудь пропонується або виражається яке-

небудь прохання:


Why didn't you ask somebody to help you? – Чому ви не попросили кого-небудь допомогти вам?

Will you have something to eat? - He чи хочете чого-небудь поїсти?

Will someone help me? – Хто-небудь допоможе мені?

 


4. Після займенників somebody і anybody не вживається прийменник of.


Словосполучення «хтось із нас» (вас, них, студентів і т.д.) перекладається на англійську мову one of us (you,

them, the students і т.д.).

 


5. Anyone, anybody, anything можуть вживатися, аналогічно займеннику any, зі значенням всякий, будь-який,

як в стверджувальних, так і в питальних реченнях:


Anybody can do that. - Всякий може це зробити.

You may play anything you like. - Ви можете зіграти все, що ви хочете (яку річ, яку ви хочете).

May I play anything I like? - Можу я зіграти все, що я хочу (яку річ, яку я хочу)?

 


6. Після займенника anybody прийменник of не вживається.

Словосполучення я «будь-який з нас» (вас, них, студентів і т.д.) перекладається на англійську мову any of us

(you, them, the students і т.д.).

 

 


 

 

SOMEWHERE, ANYWHERE

 


Some і any в поєднанні з where утворюють прислівники

somewhere, anywhere - десь, де-небудь, кудись, кудись:


- Did you go anywhere yesterday? -Ходили ви абикуди вчора?

- No, I didn't, but I shall go somewhere to-morrow. -Ні, я не ходив, але я піду куди-небудь завтра.