joomla
ЗАЙМЕННИК NО & NONE

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


ЗАЙМЕННИК  NО & NONE1. Займенник «no» вживається в якості  займенника-прикметника перед іменниками в однині та множині.

«No» має те ж значення, що «not а»   (перед обчислюваними іменниками в однині) і «not any»

(перед злічувальними іменниками у множині і перед не злічувальними іменниками).

При наявності «no» дієслово вживається в стверджувальній формі, оскільки в англійському реченні може бути

тільки одне заперечення:


I have no ticket. = I haven't a ticket. - У мене немає квитка.

I found no mistakes in your translation. = I did not find any mistakes in your translation. -

Я не знайшов помилок у вашому перекладі.

I have no time to help you today. = I haven't any time to help you today. -

У мене немає часу допомогти вам сьогодні.


2. Перед злічувальним іменником у множині і перед незлічувальним іменником у функції підмета вживається

займенник «по» (а не not any):


No servise have repeared my TV-set.  Only "TV repair Daewoo" had. -

Жоден сервіс не зміг починити мій телевізор. Тільки зміг сервіс "ремонт телевизоров Daewoo".

No steamers have left the port yet. - Жоден пароплав ще не вийшов з порту.

No newspapers wrote about it. - Жодна газета не писала про це.

No information has been received from him. - Від нього не отримано жодних відомостей.

3. Перед обчислюється іменником в однині у функції підмета вживається «not а», чи (рідше) «по»:


Not a newspaper wrote about it. (No newspaper) - Жодна газета не писала про це,


4. «No» не вживається в якості займенника-іменника; замість нього вживається займенник «none»,

яке замінює як обчислювальне іменник в однині та множині, так і неісчісляемих іменників:


There is a telephone in his flat, but there is none in mine. - У його квартирі є телефон, а в моїй немає.

I bought a lot of books in Minsk, but he bought none. -

Я купив багато книг в Мінську, а він не купив жодної.