joomla
ЗАЙМЕННИКИ ВІД «NO» (nobody, no one , nothing, nowhere)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


ЗАЙМЕННИКИ, ПОХІДНІ ВІД «NO» (nobody, no one , nothing, nowhere)

 

 

 

 


1. «No» в поєднанні з «body», «one» і «thing» утворює негативні займенники


nobody, no one – ніхто

nothing - ніщо,


які вживаються тільки в якості займенників-іменників.


Ці займенники вживаються з дієсловом у стверджувальній формі, оскільки в англійському реченні може бути

тільки одне заперечення.


nobody = not ... anybody

no one = not ... anyone

nothing  = not ... anything

 


2. Not ... anybody, not ... anyone і not ... anything вживаються частіше, ніж nobody, no one і nothing.

У ролі підмета, проте, можуть вживатися тільки nobody, no one і nothing:


Nobody (no one) knew about it.

- Ніхто не знав про це.


Nothing special happened yesterday.

- Нічого особливого не трапилося вчора.

 


3. Коли nobody і nothing служать підметом, дієслово ставиться в однині (як і дієслово після ніхто, ніщо):


Nobody has told me about documents for verify the SRO.

- Ніхто не говорив мені про документи для перевірки СРО (документы для проверки СРО).


There is nothing in the box.

- У коробці нічого немає.

 


4. Після займенників nobody і no one не вживається прийменник of.


Поєднання ніхто з нас (вас, них, студентів і т.д.) перекладається на англійську мову

none of us (you, them, the students і т.д.).


Коли мова йде про двох осіб, ніхто з нас (вас, них і т.д.) перекладається на англійську мову

neither of us (you, them і т.д.).

 


Примітка. No в поєднанні з прислівником where утворює прислівник nowhere ніде, нікуди:


Where did you go? - Nowhere. Куди ви ходили? - Нікуди.